Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 846 ders notu bulundu...


Türk Vergi Sistemi Ünite 1

İçindekiler: İktisat Bölümü Türk Vergi Sistemi ders notudur. Türk vergi sistemi 1. ünite ders notudur. Türk vergi sistemi (MLY305) ders notu içeriği: türk vergi sistemi tarihi gelir vergilerinin kompozisyonu gelir vergisine konu olan kazanç ve iratlar gelir vergisinde tam mükellefler bilanço esnasında vergiye tabi olan ticari kazanç sahipleri ve şekli yükümlülükleri işletme hesabı esasında tic ...


İÜC Tarihsel Jeoloji

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tarihsel Jeoloji ders notudur. Tarihsel jeoloji ders notudur. Tarihsel jeoloji (JEMU2013) ders notu içeriği: tarihsel jeoloji yeryüzündeki katmanlar Wilson döngüsü göreceli yaşlandırma prensipleri mutlak yaşlandırma jeolojik geçmişi çalışma prensipleri prekambriyen hadean meydana gelen olaylar yeşiltaş kuşakları ...


İÜC Bilim Felsefesi ve Tarihi

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bilim Felsefesi ve Tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi (JEMU2077) ders notu içeriği: bilimin toplumda algılanışına yönelik anlamı ve kapsamı bilimi niteleyen özellikler bilimsel yöntemin aşamaları bilimin oluşumu ve işlevi üzerine iki farklı görüş bilimsel açıklama bilimde nedenselliği yer bilimlerinden ...


Jeoloji Müh Paleontoloji

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Paleontoloji ders notudur. Paleontoloji ders notudur. Paleontoloji (JEMU2008) ders notu içeriği:paleontoloji tarihi fosiller fosillerin ayrılması fosilleşme türleri taksonomi karakteristik fosil kambriyen önemli tanımlar mikro paleontoloji loftusia orbitoides alemler bitkisel mikro fosiller ...


İslam Hukukuna Giriş Tam Özet

İçindekiler: İlahiyat Bölümü İslam Hukukuna Giriş ders notudur. İslam hukukuna giriş ders notudur. İslam hukukuna giriş ders notu içeriği:islam hukukuna giriş fıkıh şeriat islam hukuku ve fıkıh islam hukukunun amacı islam hukukunun özellikleri islam hukukunun kaynakları asli deliller fer'i deliller önceki semavi şeriatler örf istishab ...