Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 848 ders notu bulundu...


Anadolu Beylikleri Tarihi

İçindekiler: Tarih Bölümü Anadolu Beylikleri Tarihi ders notudur. Anadolu beylikleri tarihi 1. dönem ders notudur. Eyyübiler, ünlü kumadan ve siyaset adamı Selahaddin Eyyübi tarafından Suriye, Filistin, Mısır ve Yemen'de kurulan devlettir.Anadolu beylikleri tarihi ders notu içeriği: DanişmendlilerDanişmend Gümüştekin Ahmed Gazi D. Gazinin Antakya Prinkepsi Bohemund'u esir etmesi 1101 Yılı ...


Türk Tarihi ve Roma Hukuku 1. Hafta ve 2.Hafta

İçindekiler: Hukuk Bölümü Hukuk Tarihi I (Genel+Roma Hukuku) ders notudur.Türk hukuk tarihi ve roma hukuku 1. ve 2. hafta ders notudur.Hukuk tarihinin birinci vazifesi, incelenen devirde hangi hukukun yürürlükte olduğunu tespit etmektir.Hukuk tarihi 1 Genel ve Roma Hukuku (HUK143) ders notu içeriği:Türk hukuk tarihin tanımı hukuk tarihinin vazife ve gayeleri İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hun ...


İAÜ Ticaret Hukuku Çalışma Soruları ve Notları

İçindekiler: Ekonomi ve Finans Bölümü Ticaret Hukuku ders notudur. Ticaret hukuku ders notudur. Bir ticari işletmedeki tutulan finansal tabloların denetime girmesinden önce muhakkak tacir tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanması gerekir. Ticaret hukuku (THUK207) ders notu içeriği: sigorta sigorta himayesi ne zaman başlar? bir anonim şirkete ait olan geminin türk bayrağı çekme hakkı olması ne demektir? ...


Uygarlık Tarihi Final 1. Sınıf

İçindekiler: İşletme Bölümü Uygarlık Tarihi ders notudur. 1. sınıf uygarlık tarihi dersi final ders notudur. Uygarlık tarihi ders notu içeriği: soru cevap şeklinde kısa kısa bilgiler içermektedir.Diğer uygarlık tarihi dersi arama kriterleri uygarlık tarihi pdf,uygarlık tarihi ders notları,uygarlık tarihi ders notları pdf,uygarlık tarihi özet,uygarlık tarihi konu anlatımı,uygarlık tarihi dersi,uyga ...


Mimarlık HTR 301 Midterm+Final Notu

İçindekiler: Mimarlık Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 vize ve final ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (HTR301) ders notu içeriği:Hürriyet ve itilaf 31 mart ayaklanması Mondros Hilafetin kaldırılması Lozan barış antlaşmasıSaltanatın kaldırılması Dumlıpınar savaşıGümrü anlaşmasıSe ...