Ders Notları AramaMarmara Üniversitesi Ders notları arama sonuçları : Toplam 328 ders notu bulundu...


Sayısal Yöntemler I

İçindekiler: İşletme Sayısal Yöntemleri I ders notudur.İşletme 2. sınıf sayısal yöntemler 1 ders notudur.Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi, bir değişkenin iki değişken ile olan ilişkisini, bir değişkenin çok değişken (ikiden fazla) ile olan ilişkisini test etmek ve varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir.Sayısal yöntemler 1 (NKY242) ders notu içeriği:< ...


Envanter ve Bilanço 2 Vize

İçindekiler: İşletme Envanter ve Bilanço II ders notudur.İşletme 2. sınıf envanter ve bilanço 2 vize ders notlarıdır.Yenileme fonu, amortismana tabi iktisadi değerlerin satılmasından ya da hasara uğraması durumunda sigortadan alınan tazminatlar sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ya da yeni yatırımlara dönüştürülmesine olanak veren bir işleyiştir.Envater ve bilanço 2 (MUH212) ders notu içeriği: y ...


Borçlar Hukuku Vize

İçindekiler: İşletme Borçlar Hukuku ders notudur.İşletme 2. sınıf borçlar hukuku vize ders notudur.Sözleşme serbestisi, biri akit yapmak serbestisi; fertler herhangi bir akdi yapıp yapmamak ve akdi dilediği kimseyle yapmakta serbesttir; diğeri ise tarafların yapacakları akdin muhtevasını diledikleri gibi düzenleme serbestisidir.Borçlar hukuku (HUK251) ders notu içeriği: hukuki işlemler bir söz ...


İktisada Giriş Final

İçindekiler: İşletme İktisada Giriş I ders notudur.İşletme 1. sınıf iktisada giriş final ders notudur.Oligapol piyasa, birbiriyle rekabet eden az sayıda büyük firmanın her birinin üretimdeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyecek durumda olduğu piyasadır.İktisada giriş 1 (IKT151) ders notu içeriği: gelir tüketim eğrisi talep eğrisi optimum faktör birleşimi genişleme yolu serm ...


Borçlar Hukuku Final

İçindekiler: İşletme Borçlar Hukuku ders notudur.İşletme 2. sınıf borçlar hukuku final ders notudur.Dolaylı temsil, temsilcinin kendi adına fakat temsil olunan hesabına hareket ederek üçüncü kişiyle işlem kurmasıdır.Borçlar hukuku (HUK251) ders notu içeriği: yetki doğrudan temsil dolaylı temsil yetkisiz temsil haksız fiillerden doğan borçlar hukuka aykı ...