Ders Notları AramaMarmara Üniversitesi Ders notları arama sonuçları : Toplam 328 ders notu bulundu...


Ticaret Hukuku I

İçindekiler: İşletme Ticaret Hukuku I ders notudur.İşletme 2. sınıf ticaret hukuku 1 ders notlarıdır.Adi şirket, sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir.Adi şirketler Türk mevzuatında Borçlar Kanunu içerisinde düzenlenmiştir. Buna göre, olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır.Ticaret hukuku 1 (HUK252) ders notu içeriği: adi şirket adi şirket unsurları ...


Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri

İçindekiler: İşletme Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri ders notudur.İşletme 2. sınıf yönetim düşüncesi sistem ve süreçleri ders notudur.Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır.Yönetim düşüncesi sistem ve süreçleri (YON231) ders notu içeriği: yönetim ...


Borçlar Hukuku

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Borçlar Hukuku ders notudur.İşletme 2. sınıf borçlar hukuku ders notudur.Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan iki irade açıklamasından zaman itibariyle ilk önce yapılmış olana icap,bu açıklamayı yapan tarafa da icapçı denir. Borçlar hukuku (HUK222) ders notu içeriği:doğal olay hukuki işlemler t ...


Hukukun Temel İlkeleri

İçindekiler: İşletme Hukukun Temel İlkeleri ders notudur.İşletme 1. sınıf hukukun temel İlkeleri ders notudur.Miras, bir kimsenin ölümü üzerine varislerine kalan haklan,malları ve borçlarıdır.Hukukun temel ilkeleri (HUK151) ders notu içeriği: hukukun temel ilkeleri kanun devleti hukuk devleti sosyal hukuk devleti hukuk ilkeleri hukuk kurallarının yaptırım ...


Makro İktisat

İçindekiler: Ekonometri Makro İktisat ders notudur.İşletme 2. sınıf makro iktisat ders notudur.Bir ekonomide tam istihdam gelir düzeyinin altında bir noktada mal piyasası dengesinin sağlanmasıyla ortaya çıkan harcama eksiğine deflasyonist açık denir. Makro iktisat (İKT250) ders notu içeriği: krize giriş keynes klasikler keynesyen modeller marjinal tüketim eğilimi ...