Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 960 ders notu bulundu...


Borçlar Hukuku (Tam Not 1)

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Borçlar Hukuku ders notudur. Borçlar hukuku ders notu 1. bölümüdür. Borçlar hukuku (HUK152) ders notu içeriği: borçlar hukuku borç ilişkisinin unsurları edimin şartları aralıklı edim bölünebilir edim bölünemeyen edim borç ve sorumluluk eksik borç borç ilişkisinden doğan yükümlülükler borç ilişkisin ...


Anayasa Hukuku Güncel Not

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Anayasa Hukuku ders notudur. Anayasa hukuku ders notudur. Anayasa hukuku (HUK127) ders notu içeriği: 1876 kanun-i esasi ağvam karması üniter devlet ilkesi devlet ülke J. Jack Rousseau TBMM milletvekili seçilme şartları ara seçim yüksek seçim kurulu seçim ilkeleri milletvekilliği sıfatının ...


NEÜ Hukuk başlangıcı ders notu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Hukuk Başlangıcı ders notudur. Hukuk başlangıcı güz 2020 2021 yılı ders notudur.Hukuk başlangıcı (HFZ101) ders notu içeriği:sosyal düzen kuralları hukukun farklı anlamları başlıca hukuk sistemleri hukukun kaynağına ilişkin kuramlar hukukun derlenmesi ve kanunlaştırma kavramı hukuk kurallarını uygulanması özel hukuk ve kamu hukuku hukukun kaynakları < ...


İslam Hukukuna Giriş Tam Özet

İçindekiler: İlahiyat Bölümü İslam Hukukuna Giriş ders notudur. İslam hukukuna giriş ders notudur. İslam hukukuna giriş ders notu içeriği:islam hukukuna giriş fıkıh şeriat islam hukuku ve fıkıh islam hukukunun amacı islam hukukunun özellikleri islam hukukunun kaynakları asli deliller fer'i deliller önceki semavi şeriatler örf istishab ...


Konkordato

İçindekiler: Hukuk Bölümü İcra ve İflas Hukuku ders notudur. İcra ve iflas hukuku konkordato konusu ders notudur. İcra ve iflas hukuku (HUK402) ders notu içeriği:konkordato nedir konkordato talebi konkordatonun türleri adi konkordato konkordato talebinde eklenecek belgeler geçici mühlet kesin mühlet konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ve bunların görevleri kanu ...