Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 960 ders notu bulundu...


Temel Hukuk Vatandaşlık

İçindekiler: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Temel Hukuk ders notudur. Temel hukuk ders notudur. Temel hukuk ders notu içeriği:temel hukuk bilgisi sosyal düzen kuralları hukuk kurallarının özellikleri yaptırım türleri disiplin cezaları hısımlık konusu hukukun kaynakları boşluk ve boşluk türleri hukukun türleri nitelikleri bakımından hukuk kuralları ...


Ticaret Hukuku Ünite 1 ve 4

İçindekiler: İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ders notudur.Ticaret hukuku 1-4 üniteler ders notudur. Ticaret hukuku (HUK251) ders notu içeriği: işletme tanımları esnaf işletmesi ve ticari işletme ayrımı ticari işletmenin unsurları ticari işletmenin mal varlığı ticari işletmede merkez ve şube ticari sıfatın kazanılması tüzel kişiler ticari yargı nispi ticari davalar ...


Borçlar Hukuku (Tam Not 4)

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Borçlar Hukuku ders notudur.Borçlar hukuku ders notu 4. bölümüdür.Borçlar hukuku (HUK152) ders notu içeriği:irat temerrüdün karşılıklı sözleşmelerde doğurduğu sonuçlar süre verilmesini gerektirmeyen haller müspet zarar menfi zarar borç ilişkisini sona erdiren haller zamanaşımı zamanaşımının kesilmesi alacağ ...


Borçlar Hukuku (Tam Not 3)

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Borçlar Hukuku ders notudur.Borçlar hukuku ders notu 3. bölümüdür.Borçlar hukuku (HUK152) ders notu içeriği:davanın kapsamı dava zamanaşımı borç ilişkilerinin sonuçları ifa ifanın konusu bölünemeyen edimlerde ifa ifa yeri ifa zamanı karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde ifa para borçlarında ifa </ ...


Borçlar Hukuku (Tam Not 2)

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Borçlar Hukuku ders notudur.Borçlar hukuku ders notu 2. bölümüdür.Borçlar hukuku (HUK152) ders notu içeriği:yazılı şekil sözleşme serbestisinin sınırları ön sözleşme sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler irade ile beyan arasındaki uygunsuzluğun tarafların istemi ile yaratılma yolları hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü yanılma ...