Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 961 ders notu bulundu...


AÜ Uluslararası İlişkiler Hukuka Giriş

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Hukuka Giriş ders notudur. Hukuka giriş vize ders notudur. Hukuka giriş (KAM1201) ders notu içeriği: hukuk nedir? hukuk kuralları ile sosyal düzen kuralları arasındaki fark anayasa hukuku anayasanın süreci anayasanın amacı normlar hiyerarşisi hukukta kişiler hukuk sistemleripozitif hukuk pozitif hukuk kuralları ...


İş Hukuku Final Pir Ali Kaya

İçindekiler: İktisat Bölümü İş Hukuku ders notudur. İş hukuku final ders notudur. İş hukuku (CAM3203) ders notu içeriği: iş sözleşmesinden doğan işverenin borçları ücret ödeme borcu ücretin ödenmesi ile ilgili düzenleme ücretin ödeme zamanı sağlık sebepleri ile sözleşme fesih hakkı iki taraf içinde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan dolayı fesih ücretin ödenmemesi durumunda ...


Medeni Hukuk 1. Dönem Detaylı Not

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Hukuk I ders notudur. Medeni hukuk 1 ders notudur. Medeni hukuk 1 (HUK105) ders notu içeriği: iyi niyet özen yükümlülüğü karine iyi niyetten yararlanmanın şartları taşınır malların elden çıkarılması hak karıştırma haklar mutlak hak nispi hak hakkın kötüye kullanımı ispat yükü talep hakkı d ...


Ata Üni Hukuk Başlangıcı (2. Dönem)

İçindekiler: Hukuk Bölümü Hukuk Başlangıcı II ders notudur. Hukuk başlangıcı 2 ders notudur. Hukukta yorum, bir hukuk kuralının metninin, daha açıkçası anayasa, kanun tüzük ve yönetmelik gibi hukuk kaynaklarındaki bir madde veya fıkra ve hatta bir cümle metninin, anlamının belirlenmesi faaliyetidir. Hukuk başlangıcı 2 (HUK104) ders notu içeriği: hukuk kurallarının yer bakımından uygulanması ...


ATA Üni. Medeni Hukuk- Başlangıç Hükümleri

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Hukuk I Giriş Kişiler Hukuku ders notudur. Medeni hukuk 1 giriş kişiler hukuku ders notudur. Medeni hukuk, vatandaşların kişisel durumlarını, aile ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve eyetkilerini, diğer kişiler ile olan borç ilişkilerini ve mirasın akıbetini kapsamına alır.Medeni hukuk 1 giriş kişiler hukuku (HUK123) ders notu içeriği: medeni hukuk hukuk ayrımları kamu ...