Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 262 ders notu bulundu...


İÜ İktisat İstatistik 1

İçindekiler: İktisat Bölümü İstatistik I ders notudur. İstatistik 1 vize ders notudur. İstatistik 1 (IK205ZB) ders notu içeriği:istatistikte temel kavramlar istatistik nedir betimsel istatistik duyarlı ortalamalar ve özellikleri çıkarımsal istatistik neden örneklem çekilri parametre değişkenler istatistikte hata kavramı likert ölçeği verilerin düzen ...


KOÜ İnşaat Mühendisliği Olasılık ve İstatistik Ders Notu

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Bölümü Olasılık ve İstatistik ders notudur. Utkan Mutman olasılık ve istatistik dersi ders notudur. Olasılık ve İstatistik (MUH203) ders notu içeriği:Küme kavramı Olasılık kavramı basit ve birleşik rastgele olayların olasılıkları iki boyutlu ve koşullu örnek uzayı rastgele değişkenlerin dağılımı kesikli rastgele değişkenler sürekli rastgele değ ...


İMÖ Ölçme ve Değerlendirme

İçindekiler: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ölçme ve Değerlendirme ders notudur. Ölçme ve değerlendirme ders notudur. Eğitimde portfolyo değerlendirmenin amacı, öğrencinin eğitim hayatı boyunca gelişimi hakkında kanıtlar toplamaktır. Ölçme ve değerlendirme (IMO3014) ders notu içeriği: ölçme türleri değişkenler ölçek türleri ölçüt türleri amaca göre değerlen ...


UÜ Kimya Laboratuvarı Deney Raporları

İçindekiler: Kimya Bölümü Genel Kimya Laboratuvarı I ders notudur. Genel kimya lab 1 ders notudur. Genel kimya laboratuvarı 1 (KMY1053) ders notu içeriği:Temel laboratuvar bilgisi ölçümler istatistikler ve stokiyometri deneyikimyanın temel kanunları ve gravimetrik miktar analizi deneyi kristallendirme deneyidamıtma (destilasyon) deneyiKimya öğrencileri için Genel Kimya Laboratuvarı 1 ders ...


OMÜ İstatistik İçin Nümerik Analiz

İçindekiler: İstatistik Bölümü Nümerik Analiz ders notudur. Nümerik analiz ders notudur. Nimerik analiz (İST208) ders notu içeriği:hata tanımı mutlak hata bağıl hata yaklaşım hatası sonlu farklar ve ara değer bulma teknikleri ileriye sonlu fark hesabı ileri sonlu fark işlemi geriye doğru sonlu fark işlemi eşit aralıklı olmayan veriler için interpolasyonlagra ...