Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 265 ders notu bulundu...


İşletme için İstatistik

İçindekiler: İşletme İstatistik ders notudur. İstatistik ders notudur. Kartopu örneklemesi, bazı durumlarda ana kütlenin kimlerden oluşacağını bilmek mümkün değildir. İlk önce, ana kütlede yer alan bir birim incelenir. Bu birim seçilerek örneklemdeki ilk birim olur. Daha sonra bu birimi aynı ana kütlede yer alabilecek başka birimler olup olmadığı sorulur. Var ise bu bölüme gidilir. Ulaşılan birim örneklemede 2. birim olur. Süreç örneklemin tamamı el ...


İstatistik 2 Final

İçindekiler: İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi final notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.En küçük kareler yönteminin esası, gözlem değerleriyle tahmini değerler arasındaki farkların toplamının minimize edilmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:regresyon-korelasyon katsayısı basit doğrusal regresyon denklemi regresyon analiz ...


İstatistik 2 Vize

İçindekiler: İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi vize notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.Tahmin, örneklemeden hareketle anakütleden alınan bir örneklem yardımıyla anakütlenin parametre değeri olarak kabul edilerek bir sayı veya aralık belirlenmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:tahmin parametreler örnek istatistiği ...


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Analiz 1 - Vize Notları

İçindekiler: İstatistik Analiz I ders notudur.İstatistik analiz 1 vize ders notudur.Fonksiyon, matematikte değişken sayıları girdi olarak kabul edip bunlardan bir çıktı sayısı oluşmasını sağlayan kurallardır. Bir işlem türüdür. Dört işlemden sonra gelir.Analiz 1 (MAT181) ders notu içeriği:fonksiyonlar cümle kavramı bağımlı değişken bağımsız değişken eşit fonksiyon ...


İşletme Bölümü İstatistik Ders Notu

İçindekiler: basit seri, gruplanmis seri, dairesel grafikler, aritmetik ortalama, tartili aritmetik ortalama, geometrik ortalama, kareli ortalama, mod, medyan, gruplandirilmis seride medyan hesaplanmasi, sapma (dagilma) ölçüleri, ortalama (mutlakistatistik ders notu, isletme ders notlari, isletme fakültesi ders notlari, Sakarya Üniversitesi ders notlari, sakarya üniversitesi isletme ders notlari, sakarya üniversitesi istatistik ders notu, isletme bölümü istatistik ders notu, ...