Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 262 ders notu bulundu...


Maden Mühendisliği İstatistik

İçindekiler: Maden Mühendisliği Bölümü İstatistik ders notudur. İstatistik ders notudur. Veri, bir olayın gözlemlenmesi sonucu elde edilen bilgilerdir.İstatistik ders notu içeriği: İstatistiğin tanımı istatistiğin amacı istatistiğin kapsamı sayısal bilginin tanımlanması (verilerin gösterimi sınıflandırılması, ortalamalar, mod, medyan, değişkenlik ölçüleri) normal dağılım ...


Trafik ve Trafik Güvenliği

İçindekiler: İşletme Bölümü Trafik ve Trafik Güvenliği ders notudur. Trafik ve trafik güvenliği ders notudur. Sürücünün artan hız sonucunda sürücünün görsel verileri tam olarak algılayamamasına hız körlüğü denir.Trafik ve trafik güvenliği ders notu içeriği: trafik güvenliği türkiye'de karayolu ulaşımı türkiye'de deniz ulaşımı havayolu ulaşımı demiryolu yolcu ve yük taşımacılığı ...


İsatistik: Varyans ve Ortalama

İçindekiler: Medya ve İletişim Bölümü Sosyal Bilimler İçin İstatistik ders notudur.Sosyal bilimler için istatistik ders notudur. Anakütle, bir araştırmacının ilgilendiği belli bir büyüklüğe ilişkin eksiksiz bilgi kümesidir.Sosyal bilimler için istatistik ders notu içeriği:İstatistik konusu çalışma yöntemleri örneklem yöntemleri anakütle örneklem ortalamanın cebi ...


Permütasyon Kombinasyon Olasılık

İçindekiler: Medya ve İletişim Bölümü Sosyal Bilimler İçin İstatistik ders notudur. Sosyal bilimler için istatistik ders notudur. Permütasyon, n tane nesne arasından seçilmiş x tane nesnenin p toplam n tane arasından t tane nesne seçilir de sıraya konursa ortaya çıkabilecek sıralamaların sayısıdır.Sosyal bilimler için istatistik ders notu içeriği: Permütasyon nedir? Permütasyon hesaplama permütas ...


Olasılık ve İstatistik

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Olasılık ve İstatistik ders notudur. Olasılık ve istatistik ders notudur. Stokastik deney, sonuçları önceden kesin bir şekilde tahmin edilemeyen deneylere denir.Olasılık ve istatistik (BIL120) ders notu içeriği: olasılık ve istatistik stokastik deney örnek uzay basit olay örnek uzay grupları kesikli ayrık örnek uzay ola ...