Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 265 ders notu bulundu...


YBS Yöneylem Araştırması-1

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yöneylem Araştırması I ders notudur. Yöneylem araştırması 1 ders notudur. Doğrusal varsayıma göre bir işletmenin girdileriyle çıktıları arasında doğrusal bir ilişki vardır. Üretim düzeyi artarken aynı zamanda üretim girdisi de artar.Yöneylem araştırması 1 (YBS305) ders notu içeriği: doğrusal programlamayla ilgili varsayımlar ve tanımlar doğrusal progra ...


KBÜ EEM İstatistik 2. Bölüm

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü İstatistik ders notudur. İstatistik ders notu 2. bölümüdür. İstatistik ders notu içeriği:örnekler normal distrubition poisson distribition binomial standart normal dist hipergeometrik dist statistical estimation theory confidience interval estimation for the single rate confidience interval of population ...


KBÜ EEM İstatistik 1. Bölüm

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü İstatistik ders notudur. İstatistik ders notu 1. bölümüdür. Gerçekleme, gözlemlere dayanarak kurulan hipotezlerin daha geniş sayıda gözlemlere dayanarak kesin sonuca ulaşılmasıdır.İstatistik ders notu içeriği: olay tipleri varsayım gerçekleme genelleme dağılımlar frequency dist sınıf değer frekans değeri ...


Maden Mühendisliği İstatistik

İçindekiler: Maden Mühendisliği Bölümü İstatistik ders notudur. İstatistik ders notudur. Veri, bir olayın gözlemlenmesi sonucu elde edilen bilgilerdir.İstatistik ders notu içeriği: İstatistiğin tanımı istatistiğin amacı istatistiğin kapsamı sayısal bilginin tanımlanması (verilerin gösterimi sınıflandırılması, ortalamalar, mod, medyan, değişkenlik ölçüleri) normal dağılım ...


Trafik ve Trafik Güvenliği

İçindekiler: İşletme Bölümü Trafik ve Trafik Güvenliği ders notudur. Trafik ve trafik güvenliği ders notudur. Sürücünün artan hız sonucunda sürücünün görsel verileri tam olarak algılayamamasına hız körlüğü denir.Trafik ve trafik güvenliği ders notu içeriği: trafik güvenliği türkiye'de karayolu ulaşımı türkiye'de deniz ulaşımı havayolu ulaşımı demiryolu yolcu ve yük taşımacılığı ...