Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 265 ders notu bulundu...


TÜ İstatistik 1 Final

İçindekiler: İşletme İstatistik I ders notudur. İstatistik 1 vize ders notudur. Bir dağılımın normal dağılım gösterebilmesi için sürekli bir değişken olması gerekir. Normal dağılım asimtotiktir.İstatistik 1 (ISL319) ders notu içeriği: deneme ve deney örnek uzay olay olasılık olasılık kuralları ağaç diyagramları koşullu olasılık rasgele değişken b ...


TÜ İstatistik 1 Vize

İçindekiler: İşletme İstatistik I ders notudur. İstatistik 1 vize ders notudur. Birim kavramı, anakütleyi ya da örneği oluşturan kavramdır. Birimlerin özellikleri değişken adını alır. Tüm birimlerin değişkenleri toplanırsa veri elde edilir.İstatistik 1 (ISL319) ders notu içeriği:istatistik kavramı istatistik yöntemler istatistikte ortak dil ve kavramlar değişkenler değişken çeşitle ...


Bahçe Bitkileri İstatistik

İçindekiler: Bahçe Bitkileri İstatistik ders notudur.İstatistik final ders notudur. Eş yapma testi, iki grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testidir.İstatistik (BZM104) ders notu içeriği: eş yapma testi oran testi z testi t testi korelasyon regresyon örnek sorular ve çözümleriDiğer istatistik dersi arama k ...


Çok Değişkenli İstatistik Lisans Bahar-Güz Dönemi

İçindekiler: İstatistik Bölümü Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz ders notudur.Çok değişkenli istatistiksel analiz lisans bahar ve güz dönemi ders notudur. Varyans, ortalamaya göre ne kadar sapma olduğu hakkında bilgi verir. Varyans küçük olduğunda yapılan hata en aza indirgenir.Çok değişkenli istatistiksel analiz ders notu içeriği:Çok değişkenli istatistiğe girişKesikli rasgele vektörMarjin ...


PDR İstatistik 2 One Way Anova

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İstatistik II ders notudur. İstatistik 2 korelasyon konusu ders notudur. İstatistik 2 (IST204) ders notu içeriği: rehberlik ve psikolojik danışmanlık istatistik 2 dersi tek yönlü varyans analizi (one way anova) örnek spss analizi üzerinden anlatımı ve yorumlanmasını içerir. Diğer istatistik 2 dersi arama kriterleriistatistik 2 ders notları,i ...