Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 265 ders notu bulundu...


PDR İstatistik 2 Bağımlı Örneklemler T Testi

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İstatistik II ders notudur. İstatistik 2 korelasyon konusu ders notudur. İstatistik 2 (IST204) ders notu içeriği: rehberlik ve psikolojik danışmanlık istatistik 2 dersi bağımlı örneklemler t testi konusunun spss örnek analizi üzerinden anlatımı ve yorumlanmasını içerir. Diğer istatistik 2 dersi arama kriterleri istatistik 2 ders notları,istatistik ...


PDR İstatistik 2 Korelasyon Ders Notu

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İstatistik II ders notudur. İstatistik 2 korelasyon konusu ders notudur. Normal dağılım varsayımının sağlanıp sağlanmadığını görmek için çarpıklık-basıklık değerlerini ve normallik testindeki sig. değerlerinin kontrol edilmesi gerekir.İstatistik 2 (IST204) ders notu içeriği: rehberlik ve psikolojik danışmanlık istatistik 2 dersi korelasyon konusunun örnek spss analizi ...


Çok Değişkenli İstatistik Yüksek Lisans Ders Notu

İçindekiler: İstatistik Bölümü Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz ders notudur. Çok değişkenli istatistiksel analiz ders notudur. P tane rasgele değişkenden oluşan x vektörüne rasgele vektör denir.Çok değişkenli istatistiksel analiz ders notu içeriği: Konular detaylı olarak anlatılmıştır. Her konu ile ilgili örnek soru ve çözümleri mevcuttur.Veri YapısıTanımlayıcı (betimleyici) İstatistikler< ...


YBS İstatistik

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri İstatistik ders notudur. İstatistik ders notudur. Asimetri, dağılımın ortalama etrafında simetriden ne kadar saptığını yani dağılımların simetrisini gösteren bir ölçüdür.İstatistik (YBS213) ders notu içeriği: asimetri basıklık istatistiksel ölçek türleri kategorik ölçek hümerik ölçek nominal ölçek varyans testleri ...


Ziraat Fakültesi İçin İstatistik

İçindekiler: Bahçe Bitkileri İstatistik ders notudur. İstatistik vize ders notudur. Varyans, standart sapmanın karesidir.İstatistik (BZM104) ders notu içeriği: frekans tablosu tanımlayıcı istatistikler merkezi eğilim ölçüleri frekans tablosunda merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanması ortanca değer hesaplanması tepe değerin hesaplanması ortalama sapma stan ...