Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 262 ders notu bulundu...


YBS İstatistik

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri İstatistik ders notudur. İstatistik ders notudur. Asimetri, dağılımın ortalama etrafında simetriden ne kadar saptığını yani dağılımların simetrisini gösteren bir ölçüdür.İstatistik (YBS213) ders notu içeriği: asimetri basıklık istatistiksel ölçek türleri kategorik ölçek hümerik ölçek nominal ölçek varyans testleri ...


Ziraat Fakültesi İçin İstatistik

İçindekiler: Bahçe Bitkileri İstatistik ders notudur. İstatistik vize ders notudur. Varyans, standart sapmanın karesidir.İstatistik (BZM104) ders notu içeriği: frekans tablosu tanımlayıcı istatistikler merkezi eğilim ölçüleri frekans tablosunda merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanması ortanca değer hesaplanması tepe değerin hesaplanması ortalama sapma stan ...


İşletme için İstatistik

İçindekiler: İşletme İstatistik ders notudur. İstatistik ders notudur. Kartopu örneklemesi, bazı durumlarda ana kütlenin kimlerden oluşacağını bilmek mümkün değildir. İlk önce, ana kütlede yer alan bir birim incelenir. Bu birim seçilerek örneklemdeki ilk birim olur. Daha sonra bu birimi aynı ana kütlede yer alabilecek başka birimler olup olmadığı sorulur. Var ise bu bölüme gidilir. Ulaşılan birim örneklemede 2. birim olur. Süreç örneklemin tamamı el ...


İstatistik 2 Final

İçindekiler: İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi final notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.En küçük kareler yönteminin esası, gözlem değerleriyle tahmini değerler arasındaki farkların toplamının minimize edilmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:regresyon-korelasyon katsayısı basit doğrusal regresyon denklemi regresyon analiz ...


İstatistik 2 Vize

İçindekiler: İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi vize notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.Tahmin, örneklemeden hareketle anakütleden alınan bir örneklem yardımıyla anakütlenin parametre değeri olarak kabul edilerek bir sayı veya aralık belirlenmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:tahmin parametreler örnek istatistiği ...