Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 265 ders notu bulundu...


İMÖ Ölçme ve Değerlendirme

İçindekiler: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ölçme ve Değerlendirme ders notudur. Ölçme ve değerlendirme ders notudur. Eğitimde portfolyo değerlendirmenin amacı, öğrencinin eğitim hayatı boyunca gelişimi hakkında kanıtlar toplamaktır. Ölçme ve değerlendirme (IMO3014) ders notu içeriği: ölçme türleri değişkenler ölçek türleri ölçüt türleri amaca göre değerlen ...


UÜ Kimya Laboratuvarı Deney Raporları

İçindekiler: Kimya Bölümü Genel Kimya Laboratuvarı I ders notudur. Genel kimya lab 1 ders notudur. Genel kimya laboratuvarı 1 (KMY1053) ders notu içeriği:Temel laboratuvar bilgisi ölçümler istatistikler ve stokiyometri deneyikimyanın temel kanunları ve gravimetrik miktar analizi deneyi kristallendirme deneyidamıtma (destilasyon) deneyiKimya öğrencileri için Genel Kimya Laboratuvarı 1 ders ...


OMÜ İstatistik İçin Nümerik Analiz

İçindekiler: İstatistik Bölümü Nümerik Analiz ders notudur. Nümerik analiz ders notudur. Nimerik analiz (İST208) ders notu içeriği:hata tanımı mutlak hata bağıl hata yaklaşım hatası sonlu farklar ve ara değer bulma teknikleri ileriye sonlu fark hesabı ileri sonlu fark işlemi geriye doğru sonlu fark işlemi eşit aralıklı olmayan veriler için interpolasyonlagra ...


PAU EEM -Olasılık

İçindekiler: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Olasılık ders notudur. Olasılık ders notudur. Örnek uzaydaki her bir sonuca, sayısal değer atayan fonksiyona rassal değişken denir.Olasılık (MAT356) ders notu içeriği:OlaylarÖrnek uzayı olasılık Rasgele değişkenlerTemel olasılıksal süreçlerAyrık-durum Markov süreçleriÖnerme Mantığı ve İspatlarCebrik yapılar ...


Aktüerya Olasılık Ders Notları

İçindekiler: Aktüerya Bilimleri Bölümü Olasılık ve İstatistik II ders notudur. Olasılık ve istatistik 2 ders notudur. Permütasyon, n tane nesneyi sıralamak ve bir sırada düzenlemektir.Olasılık ve istatistik 2 (AKT108) ders notu içeriği:permütasyondairesel düzenkombinasyoniki terimli teoremigenel iki teoremirastgele deneyrastgele olaykesin olayola ...