Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 262 ders notu bulundu...


PAU EEM -Olasılık

İçindekiler: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Olasılık ders notudur. Olasılık ders notudur. Örnek uzaydaki her bir sonuca, sayısal değer atayan fonksiyona rassal değişken denir.Olasılık (MAT356) ders notu içeriği:OlaylarÖrnek uzayı olasılık Rasgele değişkenlerTemel olasılıksal süreçlerAyrık-durum Markov süreçleriÖnerme Mantığı ve İspatlarCebrik yapılar ...


Aktüerya Olasılık Ders Notları

İçindekiler: Aktüerya Bilimleri Bölümü Olasılık ve İstatistik II ders notudur. Olasılık ve istatistik 2 ders notudur. Permütasyon, n tane nesneyi sıralamak ve bir sırada düzenlemektir.Olasılık ve istatistik 2 (AKT108) ders notu içeriği:permütasyondairesel düzenkombinasyoniki terimli teoremigenel iki teoremirastgele deneyrastgele olaykesin olayola ...


YBS Yöneylem Araştırması-1

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yöneylem Araştırması I ders notudur. Yöneylem araştırması 1 ders notudur. Doğrusal varsayıma göre bir işletmenin girdileriyle çıktıları arasında doğrusal bir ilişki vardır. Üretim düzeyi artarken aynı zamanda üretim girdisi de artar.Yöneylem araştırması 1 (YBS305) ders notu içeriği: doğrusal programlamayla ilgili varsayımlar ve tanımlar doğrusal progra ...


KBÜ EEM İstatistik 2. Bölüm

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü İstatistik ders notudur. İstatistik ders notu 2. bölümüdür. İstatistik ders notu içeriği:örnekler normal distrubition poisson distribition binomial standart normal dist hipergeometrik dist statistical estimation theory confidience interval estimation for the single rate confidience interval of population ...


KBÜ EEM İstatistik 1. Bölüm

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü İstatistik ders notudur. İstatistik ders notu 1. bölümüdür. Gerçekleme, gözlemlere dayanarak kurulan hipotezlerin daha geniş sayıda gözlemlere dayanarak kesin sonuca ulaşılmasıdır.İstatistik ders notu içeriği: olay tipleri varsayım gerçekleme genelleme dağılımlar frequency dist sınıf değer frekans değeri ...