Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 262 ders notu bulundu...


İşletmeciler İçin İstatistik 1

İçindekiler: İşletme Bölümü İşletmeciler İçin İstatistik I ders notudur.İşletmeciler için istatistik 1 ders notudur. Bir tesadüfi değişken bir aralıkta ya da birden çok aralıkta her değeri alabiliyorsa bu tesadüfi değişkene sürekli tesadüfi değişken denir.İşletmeciler için istatistik 1 ders notu içeriği:istatistik tanımı temel ilkeler istatiksel araştırmanın adımları ölçek türleri < ...


İşletmeciler İçin İstatistik 2

İçindekiler: İşletme Bölümü İşletmeciler İçin İstatistik II ders notudur. İşletmeciler için istatistik 2 ders notudur. Poisson dağılımına küçük olasılıklar dağılımı da denir. Nadir olaylara ait olasılıkların hesaplanmasında kullanılır. Belirli ve çok dar bir zaman aralığında az rastlanan olaylar bu tür dağılım gösterir.İşletmeciler için istatistik 2 ders notu içeriği:hipergeometrik dağılım poisson dağılımı ...


TÜ İstatistik 1 Final

İçindekiler: İşletme İstatistik I ders notudur. İstatistik 1 vize ders notudur. Bir dağılımın normal dağılım gösterebilmesi için sürekli bir değişken olması gerekir. Normal dağılım asimtotiktir.İstatistik 1 (ISL319) ders notu içeriği: deneme ve deney örnek uzay olay olasılık olasılık kuralları ağaç diyagramları koşullu olasılık rasgele değişken b ...


TÜ İstatistik 1 Vize

İçindekiler: İşletme İstatistik I ders notudur. İstatistik 1 vize ders notudur. Birim kavramı, anakütleyi ya da örneği oluşturan kavramdır. Birimlerin özellikleri değişken adını alır. Tüm birimlerin değişkenleri toplanırsa veri elde edilir.İstatistik 1 (ISL319) ders notu içeriği:istatistik kavramı istatistik yöntemler istatistikte ortak dil ve kavramlar değişkenler değişken çeşitle ...


Bahçe Bitkileri İstatistik

İçindekiler: Bahçe Bitkileri İstatistik ders notudur.İstatistik final ders notudur. Eş yapma testi, iki grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testidir.İstatistik (BZM104) ders notu içeriği: eş yapma testi oran testi z testi t testi korelasyon regresyon örnek sorular ve çözümleriDiğer istatistik dersi arama k ...