Ders Notları Aramaistatistik Ders notları arama sonuçları : Toplam 265 ders notu bulundu...


İsatistik: Varyans ve Ortalama

İçindekiler: Medya ve İletişim Bölümü Sosyal Bilimler İçin İstatistik ders notudur.Sosyal bilimler için istatistik ders notudur. Anakütle, bir araştırmacının ilgilendiği belli bir büyüklüğe ilişkin eksiksiz bilgi kümesidir.Sosyal bilimler için istatistik ders notu içeriği:İstatistik konusu çalışma yöntemleri örneklem yöntemleri anakütle örneklem ortalamanın cebi ...


Permütasyon Kombinasyon Olasılık

İçindekiler: Medya ve İletişim Bölümü Sosyal Bilimler İçin İstatistik ders notudur. Sosyal bilimler için istatistik ders notudur. Permütasyon, n tane nesne arasından seçilmiş x tane nesnenin p toplam n tane arasından t tane nesne seçilir de sıraya konursa ortaya çıkabilecek sıralamaların sayısıdır.Sosyal bilimler için istatistik ders notu içeriği: Permütasyon nedir? Permütasyon hesaplama permütas ...


Olasılık ve İstatistik

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Olasılık ve İstatistik ders notudur. Olasılık ve istatistik ders notudur. Stokastik deney, sonuçları önceden kesin bir şekilde tahmin edilemeyen deneylere denir.Olasılık ve istatistik (BIL120) ders notu içeriği: olasılık ve istatistik stokastik deney örnek uzay basit olay örnek uzay grupları kesikli ayrık örnek uzay ola ...


İşletmeciler İçin İstatistik 1

İçindekiler: İşletme Bölümü İşletmeciler İçin İstatistik I ders notudur.İşletmeciler için istatistik 1 ders notudur. Bir tesadüfi değişken bir aralıkta ya da birden çok aralıkta her değeri alabiliyorsa bu tesadüfi değişkene sürekli tesadüfi değişken denir.İşletmeciler için istatistik 1 ders notu içeriği:istatistik tanımı temel ilkeler istatiksel araştırmanın adımları ölçek türleri < ...


İşletmeciler İçin İstatistik 2

İçindekiler: İşletme Bölümü İşletmeciler İçin İstatistik II ders notudur. İşletmeciler için istatistik 2 ders notudur. Poisson dağılımına küçük olasılıklar dağılımı da denir. Nadir olaylara ait olasılıkların hesaplanmasında kullanılır. Belirli ve çok dar bir zaman aralığında az rastlanan olaylar bu tür dağılım gösterir.İşletmeciler için istatistik 2 ders notu içeriği:hipergeometrik dağılım poisson dağılımı ...