Ders Notları İndİr

Çeko Kamu Maliyesi 3. Hafta Notu ders notu

Çeko Kamu Maliyesi 3. Hafta Notu

Çeko Kamu Maliyesi 3. Hafta Notu - İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kamu Maliyesi ders notlarıdır. Kamu maliyesi ders notudur. Kamu maliyesi (MLY108) ders notu içeriği:Kamu Ekonomisinin Yapısı Ve Özellikleri=> özel kesim, kamu kesimi, kamu ekonomisinin büyüklüğünün ölçülmesi.Kamu Ekonomik Faaliyetlerin Nedenleri=> kamusal mal ve hizmetler, dışsallıklar, doğal tekeller, tam rekabetten sapmalar.Kamu Ekonomik Faaliyetlerinin Amaçları=> ekonomil büyüme ve gelişmenin sağlanması, ekonomik istikrarın sağlanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması. Diğer kamu maliyesi dersi arama kriterleri kamu maliyesi pdf,kamu maliyesi ders notları,kamu maliyesi ders notları pdf,kamu maliyesi özet,kamu maliyesi konu anlatımı,kamu maliyesi dersi,kamu maliyesi konuları,kamu maliyesi sınava hazırlık,kamu maliyesi çalışma notları,saü çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ders notları,sakarya üni kamu maliyesi pdf,sakarya üni. kamu maliyesi pdf,çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü kamu maliyesi pdf,çeko kamu maliyesi ders notu, (06/12/2021 14:04)

Ders notu PDF formatında ve 1008 KB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.