Ders Notları Aramatürk dili Ders notları arama sonuçları : Toplam 446 ders notu bulundu...


İMÜ Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları ders notudur. Yeni türk edebiyatının kaynakları üniversite 1. sınıf ders notudur. Yeni türk edebiyatının kaynakları (TDE218) ders notu içeriği:yeni türk edebiyatıtanzimat edebiyatıedebiyat bölümleredebiyatyeni türk edebiyatının kaynaklarıoluşumu, gelişimi ve kaynaklarıLale d ...


Eski Uygurca

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Uygurca ders notudur. Eski uygurca ders notudur. Eski uygurca (TDE335) ders notu içeriği: türk dili ve edebiyatıeski dilanlam aktarımıUygurcaeski uygurcaeski uygurca gramer özellikleriaç bars ve üç şehzade Diğer eski uygurca dersi arama kriterleri eski uygurca pdf,eski uygurca ders notları,eski u ...


İMÜ Türk Dili 1 Ders Notu

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Tarihi I ders notudur.Türk dili tarihi 1 ders notudur. Türk dili tarihi 1 (TDE111) ders notu içeriği:türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerisınıflandırmalardünya dilleriaraştırmaaltay dillerialtay dil birliği kuramıkaynakları bakımından dünya dilleri Diğer türk dili tarihi 1 dersi arama kriterleri</ ...


Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Notları

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Bilgisi I ders notudur. Dil bilgisi 1 ders notudur. Dil bilgisi 1 (TDE101) ders notu içeriği: Dil Nedir? - Yeryüzündeki Diller - Çağdaş Türk LehçeleriDil Bilgisinin Kısımları [ Ses , Şekil, Köken, Anlam, Cümle Bilgisi ] - Altay Dillerinin Ortak Özellikleri Ses Nedir? - Transkripsiyon Alfabesi- Vokal- KonsonantSeslerin Birleşmeleri( Ses Hadiseleri) [ Ses Tür ...


BŞEÜ Türk Kültür Tarihi

İçindekiler: Tarih Bölümü Türk Kültür Tarihi ders notudur. Türk kültür tarihi ders notudur. Türkler İslam dünyası ve medeniyeti üzerinde büyük roller oynamıştır. İki farklı devride büyük alimler yetişmiş ve eserler bırakmışlardır. Türk kültür tarihi ders notu içeriği:Büyük Türk Göçleri ve Anadolu'nun Türkleşmesi Büyük Oğuz Göçleri Selçuklu Sultanları ve Göç Tatar Uyanışı Ceditc ...