Ders Notları Aramasiyaset bilimi Ders notları arama sonuçları : Toplam 348 ders notu bulundu...


DPÜ Siyaset Teorisi Vize+Final

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Teorisi ders notudur. Siyaset teorisi vize ve final ders notudur. Sosyal devlet yeni sağ görüşe göre yoksul insanları çalışmayıp devlete bağımlı hale getirir. Bu bir tür köleleştirmedir. Bağımlı olurlar ve öz saygıları yok olur.Siyaset teorisi ders notu içeriği: Liberal teori ütopya güç/otorite/iktidar/rıza M. Faucault ...


DPÜ Türkiye'nin İdari Yapısı Vize Notu

İçindekiler: Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Türkiye'nin İdari Yapısı ders notudur. Türkiyenin idari yapısı vize ders notudur. 1982 anayasasına göre TC merkezi idare, coğrafi durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetler gereklerine göre illere, iller de idari kategori olarak ilçe ve bucaklara ayrılır.Türkiyenin idari yapısı ders notu içeriği:türk yönetim yapısı idari merkezi yönetim ...


DPÜ Siyasal Düşünceler Tarihi Vize+Final

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasal Düşünceler Tarihi I ders notudur. Siyasal düşünceler tarihi 1 vize ve final ders notudur. Ploton'un eşitsizliğe dayanan devlet organik teorisi toplumun mücadele ortamından kurtulabilmesi için bir sınıf ayrımına dayanan aristokratik bir düzen tasarlamıştır. Siyasal düşünceler tarihi 1 ders notu içeriği: siyasal düşünceler ve yöntemler tiranlar < ...


AİÇÜ Siyaset Bilimi Ders Notları

İçindekiler: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Siyaset Bilimi ders notudur. Siyaset bilimi ders notudur. Siyaset, bireylerin, örgütlerin ve devletin amaçladıkları hedefe ulaşmak için izledikleri yol, bildikleri yöntem ve uyguladıkları metottur.Siyaset bilimi (AE102) ders notu içeriği: siyaset bilimi siyaset politika siyaset ve politika iktidar kavramı tanımı türleri ve elde etm ...


✅ SBKY Türk Siyasi Hayatı 1

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Türk Siyasi Hayatı I ders notudur.Türk siyasi hayatı 1 ders notudur. Aileler ve uruklar birleşip boyu oluştururlar. Boyun başına iç dayanışmayı sağlayan ve bunu koruyan, adaleti düzenleyen ve gerektiğinde boy menfaatleri için silahlı çatışmalara giren bir boy beyi bulunur.Türk siyasi hayatı 1 (KAM403) ders notu içeriği:Bozkır KültürüAileBoy-Bod ...