Ders Notları Aramagenel kimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 102 ders notu bulundu...


Beslenme ve Diyetetik KİM101

İçindekiler: Beslenme ve Diyetetik Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Genel kimya 1 (KİM101) ders notu içeriği:kütlenin korunumu yasası sabit oranlar yasası katlı oranlar yasası elektronun keşfi ağırlıklı ortalama atom kütlesi mol kavramı kimyasal bileşikler yakma analizi yükseltgenme basamakları iyi ç ...


Genel Kimya II Tampon Çözeltiler

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya II ders notudur. Genel kimya 2 ders notudur. Genel kimya 2 ders notu içeriği: tampon çözeltiler Handerson-Hasselbach eşitliği tampon çözelti nasıl hazırlanır titrimetrik analiz titrasyon eşdeğerlik noktası dönüm noktası titrasyon yanılgısı indikatör titrasyon eğrisi titrasyon eğrileri örnek soru ve ...


Genel Kimya II Asit Baz Tepkimeleri

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya II ders notudur. Genel kimya 2 ders notudur. Genel kimya 2 ders notu içeriği: asit baz tepkimeleri asit ve baz karşılaştırılması asitlerin genel özellikleri kuvvetli asitler zayıf asitler günlük yaşamda asitler günlük yaşamda bazlar kuvvetli bazlar zayıf bazlar Arrhenius asit baz tanımı Lawry Bronsted asit ...


Genel Kimya II Kimyasal Denge

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya II ders notudur. Genel kimya 2 ders notudur. Genel kimya 2 ders notu içeriği: kimyasal denge denge sabitinin katsayılara bağlılığı tepkime oranıörnek sorular ve çözümleri sıcaklık katalizör etkisiEge Üniversitesi Biyokimya Bölümü Genel Kimya II dersi Müşerref Arda hocamızın dersinde alınan notlar. Diğer genel kimya 2 ders ...


Genel Kimya I Kimyasal Kinetik

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Genel kimya 1 ders notu içeriği: kimyasal kinetik hız tepkime hızına etki eden etmenler tepkilerin derişimi sıfırıncı dereceden tepkime birinci mertebe reaksiyonlar birinci mertebe reaksiyonların yarılama ömrü çarpışma kuramıarhenius eşitliği enzim katalizörleri te ...