Ders Notları Aramagenel kimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 88 ders notu bulundu...


KAÜ Genel Kimya

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Genel Kimya ders notudur. Genel kimya ders notudur. İzoton, nötron sayısı aynı fakat proton sayısı farklı olan atomlara denir.Genel kimya (KIM183) ders notu içeriği: matter significant figures multiplaying and diuding molecular compounds lonic compounds inorganiz molecules chemical compesition anlaml ...


Farmasötik Kimya 1 Vize Notları

İçindekiler: Eczacılık Bölümü Farmasötik Kimya I ders notudur. Farmasötik kimya 1 vize ders notudur. Hastaya genel anesteziden önce rahatlaması sağlayan ilaçların verilmesine premedikasyon denir.Farmasötik kimya ders notu içeriği: ilaçların metabolizması faz I faz II faz I reaksiyonları faz II reaksiyonları aksiyon potansiyeli aktif ilaç tipleri yapı-nonspesif ...


EÜ Gıda Kimyası 1 ders notu

İçindekiler: Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Kimyası I ders notudur. Gıda kimyası 1 ders notudur. Aminoasitler belirli bir PH'da tamamen iç tuz formundadır. Bu Ph'a izoelektrik ph denir.Gıda kimyası 1 ders notu içeriği;proteinlerproteinlerin genel özellikleriprotein denatürasyonu ve örneğidenatürasyon sebepleriizoelektrik ph nedir? gıdalarda başlıca aminoasitler ...


Fiziksel Kimya

İçindekiler: Kimya Mühendisliği Bölümü Fiziksel Kimya ders notudur. Fiziksel kimya ders notudur. Viskozite, akışkanların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Fiziksel kimya ders notu içeriği: termodinamiğin temel kavramları termodinamiğin yasaları Maddenin fiziksel özellikleri maddenin halleriFazlar arası dengeler ve saf maddelerde faz dönüşümlerinin termodinamiğiv ...


ESOGÜ Mühendislik Çizimleri

İçindekiler: Kimya Mühendisliği Bölümü Mühendislik Çizimleri ders notudur.Mühendislik çizimleri ders notudur. Grafik, bilgilerin ve verilen şekiller halinde sunulmasıdır. Genel olarak teknik ve genel amaçlı grafikler olarak incelenirler.Mühendislik çizimleri ders notu içeriği:grafik grafik çizmenin amaçları grafik çiziminde uygulanacak işlem sırası koordinat eksenleri grafik türler ...