Ders Notları Aramagenel kimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 104 ders notu bulundu...


Jeoloji Müh Genel Kimya Lab

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Laboratuvarı ders notudur.Genel kimya lab. ders notudur. Genel kimya laboratuvarı (JEMU1911) ders notu içeriği: alev denemeleri geçiş elementleri bileşikleri ametal bileşiklerin reaksiyonlarıkarbon bileşiklerihalojenler silikat iyonu halka deneyitemel işlemler ekstraksiyon dekontasyon çöktürme ve ...


Jeoloji Müh Genel Chemistry

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü General Chemistry ders notudur. Genel kimya ingilizce ders notudur. General chemistry (JEMU1117) ders notu içeriği: maddeler kütle ve ağırlık atom kuramı atomun yapısı sıcaklık periyodik çizelge planck kuantum kuramı foto elektrik olayı bohr hidrojen atomu kuramı kuantum mekaniği kuantum sayıları ato ...


Beslenme ve Diyetetik KİM101

İçindekiler: Beslenme ve Diyetetik Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Genel kimya 1 (KİM101) ders notu içeriği:kütlenin korunumu yasası sabit oranlar yasası katlı oranlar yasası elektronun keşfi ağırlıklı ortalama atom kütlesi mol kavramı kimyasal bileşikler yakma analizi yükseltgenme basamakları iyi ç ...


Genel Kimya II Tampon Çözeltiler

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya II ders notudur. Genel kimya 2 ders notudur. Genel kimya 2 ders notu içeriği: tampon çözeltiler Handerson-Hasselbach eşitliği tampon çözelti nasıl hazırlanır titrimetrik analiz titrasyon eşdeğerlik noktası dönüm noktası titrasyon yanılgısı indikatör titrasyon eğrisi titrasyon eğrileri örnek soru ve ...


Genel Kimya II Asit Baz Tepkimeleri

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya II ders notudur. Genel kimya 2 ders notudur. Genel kimya 2 ders notu içeriği: asit baz tepkimeleri asit ve baz karşılaştırılması asitlerin genel özellikleri kuvvetli asitler zayıf asitler günlük yaşamda asitler günlük yaşamda bazlar kuvvetli bazlar zayıf bazlar Arrhenius asit baz tanımı Lawry Bronsted asit ...