Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Ekonominin Esasları ders notu

İçindekiler: Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Bölümü Ekonominin Esasları ders notudur. Ekonominin esasları ders notudur. Deflasyonist açık döneminde üretimde daralma ve işsizlikte artış vardır.Ekonominin esasları ders notu içeriği: reel GSYİH nominal GSYİH hesaplama milli gelir GSYİH nominal GSYİH reel GSYİH GSYİH deflatörü GSMH işsizlik tablosu reel fiyat denge milli gelir-çıktının bulunması kısa dönemde toplam arzda değişimler makroekonomik denge deflasyonist açık enflasyonist açık deflasyonist açığın kapatılması enflasyonist açığın kapatılması tüketim harcamalarını gelir dışında etkileyen faktörler devletin olduğu kapalı ekonomi toplam arz denge milli gelir çıktı seviyesi devletin olmadığı kapalı ekonomi tüketim tasarruf yatırım planlanan toplam harcamalar denge milli gelir-çıktı seviyesi gsyih ölçüm yöntemleri üretim yöntemi gelir yöntemi harcama yöntemi GSYİH ve sosyal refah büyüme uzun dönemde üretim dengesi eş ürün eğrisi eş maliyet doğrusu uzun dönemde maliyetler uzun dönem üretim fonksiyonu kısa dönem üretim fonksiyonuSoru çözümleri örnek tablo çözümleri açıklamalarıyla birlikte, konu açıklamaları ve örnek sorularDiğer ekonominin esasları dersi arama kriterleriekonominin esasları pdf,ekonominin esasları ders notları,ekonominin esasları ders notları pdf,ekonominin esasları özet,ekonominin esasları konu anlatımı,ekonominin esasları dersi,ekonominin esasları konuları,ekonominin esasları sınava hazırlık,ekonominin esasları çalışma notları,bü sermaye piyasası ve portföy yönetimi ders notları,beykent üni ekonominin esasları pdf,beykent üni. ekonominin esasları ders notu,sermaye piyasası ve portföy yönetimi bölümü öğrencileri için ekonominin esasları pdf,spy ekonominin esasları ders notu, ...


Aracı Kurum İşlemleri ders notu

İçindekiler: Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Bölümü Aracı Kurum İşlemleri ders notudur. Aracı kurum işlemleri ders notudur. Emir iletiminde aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yönetecek olan kurumlar dar yetkili aracı kurumdur.Aracı kurum işlemleri ders notu içeriği: Aracı kurum çeşitleri tanımlar, işlemler ve süreçler dar yetkili aracı kurum kısmi yetkili aracı kurum geniş yetkili aracı kurum aracılık nedir? pazarlama alelade pazarlama taahhütle pazarlama ikinci piyasada aracılık aracı kurum halka arz ihraç menkul kıymetler türev araçları sermaye piyasası araçlarının satışı portföy aracılığı birimi aracı kurumların kuruluş şartları ve işlemleri faaliyet izni aracı kuruluşların faaliyete geçebilmesi izni emir iletiminde aracılık faaliyeti işlem aracılığı faaliyeti kaldıraçlı işlemler yatırım kuruluşu aracı kurumları faaliyet konuları Aracı kurum işlemleri özet not. Maddeler halinde özet not. Önemli yerlerin bulunduğu not.Diğer aracı kurum işlemleri dersi arama kriterleri aracı kurum işlemleri pdf,aracı kurum işlemleri ders notları,aracı kurum işlemleri ders notları pdf,aracı kurum işlemleri özet,aracı kurum işlemleri konu anlatımı,aracı kurum işlemleri dersi,aracı kurum işlemleri konuları,aracı kurum işlemleri sınava hazırlık,aracı kurum işlemleri çalışma notları,bü sermaye piyasası ve portföy yönetimi bölümü öğrencileri için aracı kurum işlemleri pdf,spy aracı kurum işlemleri ders notu, ...


Genel Muhasebe 1-2 ders notu

İçindekiler: Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Bölümü Genel Muhasebe I ve II ders notudur. Genel muhasebe 1 ve 2 ders notudur. Bilanço, varlık ve kaynaklardaki değişmeleri gösteren mali tablolardır.Genel muhasebe 1 ve 2 ders notu içeriği: Mizan Bilanço Açılış bilançosu Soru Çözümleri Konu Açıklamaları Örnekler Büyük Defter KDV hesaplama Amortisman İskonto hesabı Menkul kıymetlerDiğer genel muhasebe 1 dersi arama kriterleri genel muhasebe 1 pdf,genel muhasebe 1 ders notları,genel muhasebe 1 ders notları pdf,genel muhasebe 1 özet,genel muhasebe 1 konu anlatımı,genel muhasebe 1 dersi,genel muhasebe 1 konuları,genel muhasebe 1 sınava hazırlık,genel muhasebe 1 çalışma notları,bü sermaye piyasası ve portföy yönetimi ders notları,beykent üni genel muhasebe 1 pdf,beykent üni. genel muhasebe 1 ders notu,sermaye piyasası ve portföy yönetimi öğrencileri için genel muhasebe 1 pdf,spy ders notları,Genel Muhasebe 1-2 Beykent Üniversitesi ders notları, ...


Diyabet Hemşireliği ders notu

İçindekiler: Hemşirelik Bölümü Diyabet Hemşireliği ders notudur. Diyabet hemşireliği ders notudur. Hipoglisemi, kan glikoz düzeyi yaklaşık 60 mg/dl'ye düştüğünde gözlenir. Bu durumda idrarda glikoz bulunmaz.Diyabet hemşireliği (HEM2517) ders notu içeriği: diyabet bakımı diyabetin sınıflandırılması, tanı ve kriterler tip 1 diyabet tip 2 diyabet diyet ve beslenme diyabet ve egzersiz insülin tedavisinin yöntemleri insülinin etkileri çok kısa etkili insülin insülin tedavisi komplikasyonları insülin alerjisi lokal alerji insülin enjeksiyon bölgeleri oral antidiyabetik tedavi yöntemi tip 2 diyabet ilaçları sülfonilüreler bequanidler glikoz nhibitörleri insülinin direncini azaltanlar rosiglitazon insülin sekresyonunu uyaranlar diyabette kendi kendine izleme diyabetiklerde kan şekeri değerleri diyabetli tarafın evde izlenebilecek ölçümleri glikozür ölçümü glikozüri ölçümünde dikkat edilecek yönler glisemi ölçümü keton ölçümüketoasidozun belirti ve bulguları glikozillenmiş hemoglobin ölçümü çocukluk çağında diyabet tip 1 ve tip 2 diyabet arasındaki temel farklılıklar hipoglisemi diyabet komplikasyonları ve diyabetle ilişkili durumlar diyabet ve gebelik hipoglisemi ve hiperglisemi tekstüreDerste not tutularak hazırlanmıştır. Umarım işinize yarar hoca genelde derste anlattıklarından sorumlu tutuyor. Özet bilgiler içermektedir. Sınavlarda herkese başarılar dilerim.Diğer diyabet hemşireliği dersi arama kriterleri diyabet hemşireliği pdf,diyabet hemşireliği ders notları,diyabet hemşireliği ders notları pdf,diyabet hemşireliği özet,diyabet hemşireliği konu anlatımı,diyabet hemşireliği dersi,diyabet hemşireliği konuları,diyabet hemşireliği sınava hazırlık,diyabet hemşireliği çalışma notları,msü hemşirelik ders notları,muğla sıtkı koçman üni diyabet hemşireliği pdf,mugla sıtkı kocman üni. diyabet hemşireliği ders notu,hemşirelik bölümü öğrencileri için diyabet hemşireliği pdf,hemşireler için diyabet hemşireliği ders notu,mü hemşirelik, ...


ERÜ Termodinamik I Enerji Konusu ders notu

İçindekiler: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Termodinamik ders notudur. Termodinamik 1 ders notudur. Makroskopik enerji, sistemin tümünün bir dış referans noktasına göre sahip olduğu enerjidir.Termodinamik 1 (ESM205) ders notu içeriği: enerji toplam enerji iç enerji türleri hareketsiz sistem birim zamandaki enerji mekanik enerji enerjinin geçiş yolları enerji değişim verimleri önemli formüller Termodinamik 1 dersinin ikinci bölümü olan enerji konusu anlatılmaktadır. Enerjiden, iç enerji türlerinden, mekanik enerjiden bahsedilmektedir.Mekanik cihazların verimleri anlatılmaktadır. Diğer termodinamik 1 dersi arama kriterleri termodinamik 1 pdf,termodinamik 1 ders notları,termodinamik 1 ders notları pdf,termodinamik 1 özet,termodinamik 1 konu anlatımı,termodinamik 1 dersi,termodinamik 1 konuları,termodinamik 1 sınava hazırlık,erü enerji sistemleri mühendisliği ders notları,erciyes üni termodinamik 1 pdf,erciyes üni. termodinamik 1 ders notu,enerji sistemleri mühendisliği bölümü öğrencileri için termodinamik 1 pdf,esm termodinamik 1 ders notu, ...


ERÜ Termodinamik I Giriş Konuları ders notu

İçindekiler: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Termodinamik ders notudur. Termodinamik 1 ders notudur. Termodinamik enerjinin bilimidir. Termo ısı,dinamik ise güç anlamlarına gelir.Termodinamik 1 (ESM205) ders notu içeriği: enerjinin korunumu termodinamiğin yasaları birincil boyutlar ikincil boyutlar gerilme basınç sistem çevre sınır kapalı sistem (kontrol kütlesi) açık sistem (kontrol hacmi) sistemlerin özellikleri hal ve denge termodinamik denge ısıl denge mekanik denge faz dengesi kimyasal denge bazı sistem çeşitleri basınç basıncın derinlikle değişimiTermodinamik 1 dersinin ilk bölümü olan termodinamiğe giriş kısmıdır. Gelecek bölümlerde kullanılacak olan terimlerden kısaca bahsedilmekte ve bu terimlerin birimleri gösterilmektedir. Bu terimlerin kullanımlarından ve özelliklerinden bahsedilmektedir. Diğer termodinamik 1 dersi arama kriterleri termodinamik 1 pdf,termodinamik 1 ders notları,termodinamik 1 ders notları pdf,termodinamik 1 özet,termodinamik 1 konu anlatımı,termodinamik 1 dersi,termodinamik 1 konuları,termodinamik 1 sınava hazırlık,erü enerji sistemleri mühendisliği ders notları,erciyes üni termodinamik 1 pdf,erciyes üni. termodinamik 1 ders notu,enerji sistemleri mühendisliği bölümü öğrencileri için termodinamik 1 pdf,esm termodinamik 1 ders notu, ...


KAÜ EEM Matematik 2 ders notu

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Matematik II ders notudur. Matematik 2 ders notudur. Matematik 2 (MAT186) ders notu içeriği: soru çözümleri normal matrices identity matrix scaler matrix transpose of a matrices powers of matrices and polynomals in matrices invertible (nonsingular) matrices Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü birinci sınıf ikinci dönem matematik 2 dersi ders notları Diğer matematik 2 dersi arama kriterleri matematik 2 pdf,matematik 2 ders notları,matematik 2 ders notları pdf,matematik 2 özet,matematik 2 konu anlatımı,matematik 2 dersi,matematik 2 konuları,matematik 2 sınava hazırlık,matematik 2 çalışma notları,kaü elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları,karabük üni matematik 2 pdf,karabük üni. matematik 2 ders notu,elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü öğrencileri için matematik 2 pdf,eem matematik 2 ders notu, ...


KAÜ EMD 4. Bölüm ders notu

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Dalgalar ders notudur. Elektromanyetik dalgalar ders notu 4. bölümüdür. Elektromanyetik dalgalar (EEM335) ders notu içeriği: reflection of p.w under ındidence energy electricity energy transfer method hydro electric power temel yarı iletkenler solar sistem elektriksel modellemesi elektrikli motorlalr tork devir RPM fırçalı motor fırçasız motor redüktör motorlar AC motor asenkron motor senkron motor DC motor anahtarlamalı relüktans motorları histeresiz motorKarabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü üçüncü sınıf birinci dönem elektromanyetik dalgalar dersi ders notları Diğer elektromanyetik dalgalar dersi arama kriterleri elektromanyetik dalgalar pdf,elektromanyetik dalgalar ders notları,elektromanyetik dalgalar ders notları pdf,elektromanyetik dalgalar özet,elektromanyetik dalgalar konu anlatımı,elektromanyetik dalgalar dersi,elektromanyetik dalgalar konuları,elektromanyetik dalgalar sınava hazırlık,elektromanyetik dalgalar çalışma notları,kaü elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları,karabük üni elektromanyetik dalgalar pdf,karabük üni. elektromanyetik dalgalar ders notu,elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü öğrencileri için elektromanyetik dalgalar pdf,emd elektromanyetik dalgalar ders notu, ...


KAÜ EMD 3. Bölüm ders notu

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Dalgalar ders notudur. Elektromanyetik dalgalar ders notu 3. bölümüdür. Elektromanyetik dalgalar (EEM335) ders notu içeriği: examples polarization of uniform plane wave plane waves in lossy media depth of penetration generalized definetion of conductor and dielectrices flow of electromagnetic power poyntingls vector for sinusoidal varying fields reflection of p.w under incidance Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü üçüncü sınıf birinci dönem elektromanyetik dalgalar dersi ders notları Diğer elektromanyetik dalgalar dersi arama kriterleri elektromanyetik dalgalar pdf,elektromanyetik dalgalar ders notları,elektromanyetik dalgalar ders notları pdf,elektromanyetik dalgalar özet,elektromanyetik dalgalar konu anlatımı,elektromanyetik dalgalar dersi,elektromanyetik dalgalar konuları,elektromanyetik dalgalar sınava hazırlık,elektromanyetik dalgalar çalışma notları,kaü elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları,karabük üni elektromanyetik dalgalar pdf,karabük üni. elektromanyetik dalgalar ders notu,elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü öğrencileri için elektromanyetik dalgalar pdf,emd elektromanyetik dalgalar ders notu, ...


KAÜ EMD 2. Bölüm ders notu

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Dalgalar ders notudur. Elektromanyetik dalgalar ders notu 2. bölümüdür. Elektromanyetik dalgalar (EEM335) ders notu içeriği: örnekler scalar and vectorial potential sinusoidaly varying em fields helmholtz equation general plane wave solution examplesKarabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü üçüncü sınıf birinci dönem elektromanyetik dalgalar dersi ders notları Diğer elektromanyetik dalgalar dersi arama kriterleri elektromanyetik dalgalar pdf,elektromanyetik dalgalar ders notları,elektromanyetik dalgalar ders notları pdf,elektromanyetik dalgalar özet,elektromanyetik dalgalar konu anlatımı,elektromanyetik dalgalar dersi,elektromanyetik dalgalar konuları,elektromanyetik dalgalar sınava hazırlık,elektromanyetik dalgalar çalışma notları,kaü elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları,karabük üni elektromanyetik dalgalar pdf,karabük üni. elektromanyetik dalgalar ders notu,elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü öğrencileri için elektromanyetik dalgalar pdf,emd elektromanyetik dalgalar ders notu, ...