Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Uluslararası İlişkiler Bölümü Sosyolojiye Giriş ders notu

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Sosyolojiye Giriş ders notudur. Sosyolojiye giriş vize ve final ders notudur. Sosyolojiye giriş ders notu içeriği: sosyolojide ilişkiler sosyolojik bilgi pozitivizm insan eylemini sınırlandırma biçimleri Durkheime mekanik dayanışma organik dayanışma Durkheim'in modern toplum analizi 3 hal yasası Emike Durkheim Karl Marx tarihsel materyalizm diyalektik materyalizm tarihsel değişme toplumsallaşma toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik mesleki sınıflandırma değişen ve zayıflayan işçi sınıfı toplumsal cinsiyete bağlı eşitsizlik kadına yönelik şiddet toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü Max Weber Uluslararası ilişkiler bölümü 1.sınıf öğrencisinden sosyoloji notları vize ve final konularını içerir. Detaylı açıklamalar ile yazılmıştır. Umarım beğenirsiniz.Diğer sosyolojiye giriş dersi arama kriterleri sosyolojiye giriş pdf,sosyolojiye giriş ders notları,sosyolojiye giriş ders notları pdf,sosyolojiye giriş özet,sosyolojiye giriş konu anlatımı,sosyolojiye giriş dersi,sosyolojiye giriş konuları,sosyolojiye giriş sınava hazırlık,sosyolojiye giriş çalışma notları,aü uluslararası ilişkiler ders notları,akdeniz üni sosyolojiye giriş pdf,akdeniz üni. sosyolojiye giriş ders notu,uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri için sosyolojiye giriş pdf, ...


AÜ Uluslararası İlişkiler Hukuka Giriş ders notu

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Hukuka Giriş ders notudur. Hukuka giriş vize ders notudur. Hukuka giriş (KAM1201) ders notu içeriği: hukuk nedir? hukuk kuralları ile sosyal düzen kuralları arasındaki fark anayasa hukuku anayasanın süreci anayasanın amacı normlar hiyerarşisi hukukta kişiler hukuk sistemleripozitif hukuk pozitif hukuk kuralları hukukta boşluk ve boşluk türleri Akdeniz üniversitesi hukuka giriş ders notu. sadece vize vardır. sınavından 100 aldığım bir ders notudur. Önemli örneklerde desteklenmiştir. Diğer hukuka giriş dersi arama kriterlerihukuka giriş pdf,hukuka giriş ders notları,hukuka giriş ders notları pdf,hukuka giriş özet,hukuka giriş konu anlatımı,hukuka giriş dersi,hukuka giriş konuları,hukuka giriş sınava hazırlık,hukuka giriş çalışma notları,aü uluslararası ilişkiler ders notları,akdeniz üni hukuka giriş pdf,akdeniz üni. hukuka giriş ders notu,uluslararası ilişkiler bölümü öğrenciler için hukuka giriş pdf, ...


Uluslararası İlişkiler Bölümü İktisada Giriş ders notu

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü İktisat I ders notudur. İktisat 1 ders notudur. İktisat 1 (IKT1201) ders notu içeriği:iktisat iktisadi karar birimleri mikro ve makro iktisat ayrımı üretim faktörleri talep arz talep değişmesi esneklik talep esnekliği esneklik türleri gelir esnekliği arz esnekliği arzın esnekliğini belirleyen faktörler toplam ve marjinal fayda üretim süreci kısa dönem uzun dönem piyasa türleri piyasa dengesiİktisata giriş ders notudur. Uluslararası ilişkiler bölümü vize notları ağırlıklı. En sonda önemli olan formüller ve kısaltmalar yer almaktadır. Diğer iktisat 1 dersi arama kriterleri iktisat 1 pdf,iktisat 1 ders notları,iktisat 1 ders notları pdf,iktisat 1 özet,iktisat 1 konu anlatımı,iktisat 1 dersi,iktisat 1 konuları,iktisat 1 sınava hazırlık,iktisat 1 çalışma notları,aü uluslararası ilişkiler ders notları,akdeniz üni iktisat 1 pdf,akdeniz üni. iktisat 1 ders notu,uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri için iktisat 1 pdf, ...


SBY Siyaset Bilimine Giriş ders notu

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi ders notudur. Siyaset bilimi vize ve final ders notudur. Siyaset bilimi (KAM1107) ders notu içeriği:siyaset nedir?çalışmacı ve uzlaşmacı siyaset siyaset neden ortaya çıkmıştır? yönetim kavramı meşrutiyet ve otorite siyaset biliminde temel yaklaşımlar ideolojiler ideolojilerin sınıflandırılması muhafazakarlık sosyalizm ve komünizm devlet kavramının tanımı modern devlet kavramı devlet çeşitleri demokrasi demokrasinin tarihsel gelişimi demokrasi çeşitleri hükümet ve parti sistemleri siyasal katılım ve seçim sistemleri Türk siyasal yaşamıAkdeniz üniversitesi 1.sınıf uluslararası ilişkiler bölümü siyasete giriş vize ve final konuları notları eksiksiz.Diğer siyaset bilimi dersi arama kriterlerisiyaset bilimi pdf,siyaset bilimi ders notları,siyaset bilimi ders notları pdf,siyaset bilimi özet,siyaset bilimi konu anlatımı,siyaset bilimi dersi,siyaset bilimi konuları,siyaset bilimi sınava hazırlık,siyaset bilimi çalışma notları,aü uluslararası ilişkiler ders notları,uluslararası ilişkiler siyaset bilimi pdf,akdeniz üni siyaset bilimi pdf,akdeniz üni. siyaset bilimi ders notu,uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri için siyaset bilimi pdf, ...


Freshman NS101 ABR ders notu

İçindekiler: Freshman Science of Nature ders notudur. Science of nature ders notudur. Science of nature (NS101) ders notu içeriği:Mıcrobes Bacterial Growth Antibiotic Target Translation Mutation Bond Energy Bond types Bond interaction DNA structure Drug-Target interaction Phylogenetic Tree Hardy-Weinberg Equation NS 101 ABR Ünitesi Ders Notları. NS 101 II. Midterm konuları detaylı not. Diğer science of nature dersi arama kriterleriscience of nature pdf,science of nature ders notları,science of nature ders notları pdf,science of nature özet,science of nature konu anlatımı,science of nature dersi,science of nature konuları,science of nature sınava hazırlık,science of nature çalışma notları,sü freshman ders notları,sabancı üni science of nature pdf,sabancı üni. science of nature ders notları,freshman öğrencileri için science of nature pdf,sabancı freshman pdf, ...


Medical Terminology Basic Notes ders notu

İçindekiler: Eczacılık Bölümü Medical Terminology ders notudur. Medical terminology ders notudur. Medical terminology (PHAR206) ders notu içeriği: Bu ders notu respiratory, cardiovascular, lymph, immune, Blood , genitorinary , reproductive terminology içermektedir. Bazı önemli prefix , suffix , combining form içermektedir.Diğer medical terminology dersi arama kriterleri medical terminology pdf,medical terminology ders notları,medical terminology ders notları pdf,medical terminology özet,medical terminology konu anlatımı,medical terminology dersi,medical terminology konuları,medical terminology sınava hazırlık,medical terminology çalışma notları,daü eczacılık ders notları,doğu akdeniz üni medical terminology pdf,doğu akdeniz üni. medical terminology ders notu,neu medical terminology pdf,eczacılık için medikal terminoloji pdf, ...


UÜ Uluslararası İktisat Teorisi Final ders notu

İçindekiler: İktisat Bölümü Uluslararası İktisat Teorisi ders notudur. Uluslararası iktisat teorisi final ders notudur. Uluslararası iktisat teorisi (IKT3301) ders notu içeriği: çok uluslu şirketler ve yabancı sermaye yatırımları firmanın dışa açılma kararı yabancı sermaye yatırımlarının nedenleri yabancı sermaye yatırımı çekmenin avantajları yabancı sermayenin olumsuz yanları çok uluslu şirket ülke içinde sapmalar ve aksak rekabet şartlarında ticaret uluslararası ticaret politikasının tanımı, amaçları ve araçları dolaylı politika araçları para politikası maliye politikası doğrudan politika araçları iktisat politikaları gümrük tarifelerinin etkileri-kısmi denge genel denge analizi Lerner simetri teoremi efektif koruma optimum tarife fazla talep eğrisi lafer eğrisi optimum tarife misilleme lerner simetri teoremi ithalat yasakları ve kotalar tarifeler ve kotalar kotaların genel denge analizi koruma politikalarının ekonomi politiği ihracatın teşviki ihracatın teşviki analizi sübvansiyonların genel denge analizi damping ve anti damping vergisi stratejik ticaret politikası liderlik için stratejik politikalar koruma ve teknoloji açığı ticaret politikasını ekonomi politiği gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikası sanayileşme stratejileri ithal ikama stratejisi ihracata dayalı strateji iktisadi birleşmeler teorisi entegrasyon teorisi ekonomik entegrasyonun tanımları ekonomik entegrasyon ve ekonomik işbirliği ekonomik entegrasyon safhaları ekonomik entegrasyonun etkileri gümrük birliğinin kısmi denge analizi ekonomik entegrasyonun dinamik etkileri gelişen ülkeler ve entegrasyon kalkınma gelişen ülke entegrasyonlarının genel sorunları iktisadi birleşmelerin başarı şartları iktisadi birleşmeler ve ortak medeniyet değerleri bölgesel entegrasyonlarUludağ üniversitesi erkan hoca ve derya hoca için ortak final notudur. Toplam 38 sayfadır. Açıklayıcı ve dersle ilgili her detay net yazıldı. İyi çalışmalar dilerim. Diğer uluslararası iktisat teorisi dersi arama kriterleri uluslararası iktisat teorisi pdf,uluslararası iktisat teorisi ders notları,uluslararası iktisat teorisi ders notları pdf,uluslararası iktisat teorisi özet,uluslararası iktisat teorisi konu anlatımı,uluslararası iktisat teorisi dersi,uluslararası iktisat teorisi konuları,uluslararası iktisat teorisi sınava hazırlık,uluslararası iktisat teorisi çalışma notları,uü iktisat ders notları,uludağ üni uluslararası iktisat teorisi pdf,uludag üni. uluslararası iktisat teorisi ders notu,iktisat bölümü öğrencileri için uluslararası iktisat teorisi pdf,iktisatçılar için uluslararası iktisat teorisi ders notu, ...


İş Hukuku Final Pir Ali Kaya ders notu

İçindekiler: İktisat Bölümü İş Hukuku ders notudur. İş hukuku final ders notudur. İş hukuku (CAM3203) ders notu içeriği: iş sözleşmesinden doğan işverenin borçları ücret ödeme borcu ücretin ödenmesi ile ilgili düzenleme ücretin ödeme zamanı sağlık sebepleri ile sözleşme fesih hakkı iki taraf içinde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan dolayı fesih ücretin ödenmemesi durumunda işçinin yapabilecekleri işçinin fesih hakkı ücretin güvencesi veya korunması işçiyi gözetme veya koruma borcu işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma borcu işverenin araç-malzeme sağlama borcu özlük dosyası düzenleme borcu işçinin buluş bedelini ödeme borcu işverenin eşit davranma borcu iş sözleşmesinin sona ermesi genel sebeplerle sona ermesi ölüm ve gaiplik nedeni ile sona erme belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi işverenin sağlık sebebiyle fesih hakkı iş sözleşmesi feshinin özel hallere bağlandığı durumlar toplu işten çıkarma iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları işin kanuna uygun bırakılması mazeret izni fazla çalışma olağanüstü sebeplerle fazla çalışma ücretli tatiller zorunlu nedenlerle fazla çalışma ara dinlenmesi telafi çalışması gece çalışması işin düzenlenmesi çalışma süresi kıdem tazminatının miktarı kıdem tazminatında tavan hak doğmuş ise işçiye kıdem tazminatının ödenmesi işçiye çalışma belgesinin verilmesi işçiye ibranamenin imzalatılması iş sözleşmelerinde özel hallere bağlı durumlar bildirimsiz fesih fesih için geçerli olmayacak sebepler sözleşmenin feshine usul ve itirazlar fesihin geçerli sebebe dayandırılması iş güvencesi kavramı zorlayıcı sebeple tarafların iş sözleşmesini fesih hakkı iş sözleşmesinin fesihi bildirimli fesih işçinin cinsel tacizden dolayı fesih hakkı işçi cephesinde diğer fesih halleri işveren cephesinde diğer fesih hakları Piar ali kaya 2020-2021 notlarıdır. Gayet toparlanmış ve detay atlamadan tutuldu. Tüm final konularını içerir. Uludağ üniversitesi iktisat bölümü seçmeli dersi iş hukuku notlarıdır. Diğer iş hukuku dersi arama kriterleri iş hukuku pdf,iş hukuku ders notları,iş hukuku ders notları pdf,iş hukuku özet,iş hukuku konu anlatımı,iş hukuku dersi,iş hukuku konuları,iş hukuku sınava hazırlık,iş hukuku çalışma notları,uü iktisat ders notları,uludağ üni iş hukuku pdf,uludag üni. iş hukuku ders notu,iktisat bölümü öğrencileri için iş hukuku pdf,iktisatçılar için iş hukuku ders notu, ...


PAÜ Elektrik Makinaları 1 Final Notları ders notu

İçindekiler: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları ders notudur.Elektrik makinaları 1 final ders notudur.Elektrik makinaları (EEEN453) ders notu içeriği:Manyetik devreler Faraday Kanunu Elektromekanik enerji dönüşümü Transformatörler Asenkron makinalar Elektrik Makinaları-1 dersinin final konu notları ve formüller. Elektrik Makinaları final dahilinde ki konuların notları. Diğer elektrik makinaları dersi arama kriterlerielektrik makinaları pdf,elektrik makinaları ders notları,elektrik makinaları ders notları pdf,elektrik makinaları özet,elektrik makinaları konu anlatımı,elektrik makinaları dersi,elektrik makinaları konuları,elektrik makinaları sınava hazırlık,elektrik makinaları çalışma notları,paü elektrik elektronik mühendisliği ders notları,pamukkale üni elektrik makinaları pdf,pamukkale üni. elektrik makinaları ders notu,elektrik elektronik mühendisliği bölümü elmak 1 final ders notu,eem elektrik makinaları pdf, ...


Genel Kimya II Tampon Çözeltiler ders notu

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Genel Kimya II ders notudur. Genel kimya 2 ders notudur. Genel kimya 2 ders notu içeriği: tampon çözeltiler Handerson-Hasselbach eşitliği tampon çözelti nasıl hazırlanır titrimetrik analiz titrasyon eşdeğerlik noktası dönüm noktası titrasyon yanılgısı indikatör titrasyon eğrisi titrasyon eğrileri örnek soru ve çözümleri Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Genel Kimya II dersi Müşerref Arda hocamızın dersinde alınan notlar. Diğer genel kimya 2 dersi arama kriterleri genel kimya 2 pdf,genel kimya 2 ders notları,genel kimya 2 ders notları pdf,genel kimya 2 özet,genel kimya 2 konu anlatımı,genel kimya 2 dersi,genel kimya 2 konuları,genel kimya 2 sınava hazırlık,genel kimya 2 çalışma notları,eü biyokimya ders notları,ege üni genel kimya 2 pdf,ege üni. genel kimya 2 ders notu,biyokimya bölümü öğrencileri için genel kimya 2 pdf, ...