Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


A2 Seviyesi İngilizce Paragraf Yazma ders notu

İçindekiler: İngilizce Hazırlık A2 Seviyesi ders notudur.İngilizce A2 örnek paragraflarını içeren ders notudur.İngilizce A2 ders notu içeriği:İngilizce A2 seviyesi paragraf yazma What advice can you give a tourist before he/she visits your country? People prefer shopping online nowadays. (İnsanlar Gününümüzde Online Alışverişi Tercih Ediyor?)How can we encourage children to do sports? Do you agree? There might be a war between robots and humans in the future. Do you agree? Being a boss/manager is stressful. Do you agree? Computers make our lives easier. Do you agree or disagree?Having an indoor job is boring. Do you agree? AIDSDiğer hazırlık ingilizce A2 dersi arama kriterlerihazırlık ingilizce A2 pdf,hazırlık ingilizce A2 ders notları,hazırlık ingilizce A2 ders notları pdf,hazırlık ingilizce A2 özet,hazırlık ingilizce A2 konu anlatımı,hazırlık ingilizce A2 dersi,hazırlık ingilizce A2 konuları,hazırlık ingilizce A2 sınava hazırlık,bü mühendislik ve mimarlık fakültesi hazırlık ingilizce ders notları,beykent üni hazırlık ingilizce A2 pdf,beykent üni. hazırlık ingilizce A2 ders notu,ingilizce hazırlık öğrencileri için hazırlık ingilizce A2 ders notu,A2 paragraf yazma,A2 paragraf örnekler,A2 essay,explanatory paragraf yazma,A2 seviyesi opinion paragraf yazma, ...


A1 Seviyesi İngilizce Paragraf Yazma ders notu

İçindekiler: İngilizce Hazırlık A1 Seviyesi ders notudur. İngilizce A1 örnek paragraflarını içeren ders notudur. İngilizce A1 ders notu içeriği:İngilizce A1 seviyesi paragraf yazma Write a paragraph about a memorial night Memorable Roma NightMy Summer Holidays Yaz Tatili (geçmiş zamanda yazılmıştır.) Favori Gün - Rutin (geniş zaman ile yazılmıştır.)Diğer hazırlık ingilizce A1 dersi arama kriterleri hazırlık ingilizce A1 pdf,hazırlık ingilizce A1 ders notları,hazırlık ingilizce A1 ders notları pdf,hazırlık ingilizce A1 özet,hazırlık ingilizce A1 konu anlatımı,hazırlık ingilizce A1 dersi,hazırlık ingilizce A1 konuları,hazırlık ingilizce A1 sınava hazırlık,bü mühendislik ve mimarlık fakültesi hazırlık ingilizce ders notları,beykent üni hazırlık ingilizce A1 pdf,beykent üni. hazırlık ingilizce A1 ders notu,ingilizce hazırlık öğrencileri için hazırlık ingilizce A1 ders notu,A1 paragraf yazma,A1 paragraf örnekler,A1 essay, ...


Beykent Üniversitesi İngilizce A2 Seviyesi Ders Notları ders notu

İçindekiler: İngilizce Hazırlık A2 Seviyesi ders notudur.İngilizce A2 ders notudur.İngilizce A2 ders notu içeriği:past continuous present continuous (future arrangements)defining relative clausespresent perfectırregular verbs (v1, v2, v3)quantifierswill/won't (predictions)will/won't (decisions, offers, promises)uses of the infinitive with touses of the gerund (verb+ing)have to, don't have to, must, mustn'tshould/shouldn'tıf clause - first conditional ıf type 1 and second conditional ıf type 2possessive pronounsthings you weargetanimalspresent perfect + for or sincepassive voice: be + past participleused to / didn't use tomight / might not (possibility)word order of phrasal verbsso, neither + auxiliariespast perfectreported (or indirect) speechquestions without auxiliariessözlük (kelime çeviri)Renkli kalemler ve muhteşem bir yazı ile yazılmış, özen gösterilmiş, detaylıca alınmış notlardır. İngilizce A2 Seviyesi dersinin notlarıdır.Diğer hazırlık ingilizce A2 dersi arama kriterleri hazırlık ingilizce A2 pdf,hazırlık ingilizce A2 ders notları,hazırlık ingilizce A2 ders notları pdf,hazırlık ingilizce A2 özet,hazırlık ingilizce A2 konu anlatımı,hazırlık ingilizce A2 dersi,hazırlık ingilizce A2 konuları,hazırlık ingilizce A2 sınava hazırlık,bü mühendislik ve mimarlık fakültesi hazırlık ingilizce ders notları,beykent üni hazırlık ingilizce A2 pdf,beykent üni. hazırlık ingilizce A2 ders notu,ingilizce hazırlık öğrencileri için hazırlık ingilizce A2 ders notu, ...


Beykent Üniversitesi İngilizce A1 Seviyesi Ders Notları ders notu

İçindekiler: İngilizce Hazırlık A1 Seviyesi ders notudur. İngilizce A1 ders notudur. İngilizce A1 ders notu içeriği:alfabe, aylar, günler, renkler, kıtalar, ülkelersubject pronouns, possessive adjective, to be, a/an... present simplequestionswhose ve saatlerprepositionjobsthe familycan/can't (modal verb)present continuousp.s. state verbsobject pronounlike + (verb+ing)be or dopast simpleırregular verbs (past simple)there ıs/there are, some/any + plural nounsthe housego, have, getprepositions: place and movementquantifiersfoodplaces and buildingscomparative adjectivessuperlative adjectivesbe going to (plans)be going to (predictions)adverb (manner and modifiers)verb+to+inf. verbarticles (a/an/the)sözlük (kelime çeviri) Renkli kalemler ve muhteşem bir yazı ile yazılmış, özen gösterilmiş, detaylıca alınmış notlardır. İngilizce A1 Seviyesi dersinin notlarıdır. Diğer hazırlık ingilizce A1 dersi arama kriterleri hazırlık ingilizce A1 pdf,hazırlık ingilizce A1 ders notları,hazırlık ingilizce A1 ders notları pdf,hazırlık ingilizce A1 özet,hazırlık ingilizce A1 konu anlatımı,hazırlık ingilizce A1 dersi,hazırlık ingilizce A1 konuları,hazırlık ingilizce A1 sınava hazırlık,bü mühendislik ve mimarlık fakültesi hazırlık ingilizce ders notları,beykent üni hazırlık ingilizce A1 pdf,beykent üni. hazırlık ingilizce A1 ders notu,ingilizce hazırlık öğrencileri için hazırlık ingilizce A1 ders notu, ...


Geoteknik Saha İncelemesi ders notu

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Saha İncelemesi ders notudur. Geoteknik saha incelemesi ders notudur. Geoteknik saha incelemesinde zeminden örselenmemiş numune alınıp numune üzerinde bazı deneyler uygulanır. Zemin analiz edilir (UD). Arazi deneyi (SPT) ise zemini yerinde analiz etmeye yarar.Geoteknik saha incelemesi ders notu içeriği: geoteknik saha incelemesietüt ve etüt türleri imara esas etüt parsel bazında etüt sondajsontaj kaç tane ve nereye yapılır? kaç metre sondaj yapılır? hangi derinlikten numune alınır? örselenmemiş numune kaç numune alınır? taşıma gücü zeminden numune alınması örselenmemiş numune alınması sondaj yoluyla numune alınması gözlem çukuru örselenmiş numune alınması parafinleme SPT CPT (koni penetrasyon deneyi) korelasyonlar drenajsız kayma dayanımı VST (silindirik kesme deneyi) vane deneyi hangi zeminde hangi kesici uç kullanılmalı? doruk drenajsız kesme dayanımı artık drenajsız kesme diyagramı PMT (presiyometre deneyi) basınç kaybı düzeltilmesi membran direnci düzeltilmesi hacim artışı düzeltmesi kalibrasyon silindiri hidrostatik basınç düzeltmesi sondaj kuyusu PLT (plaka yükleme deneyi) Diğer geoteknik saha incelemesi dersi arama kriterleri geoteknik saha incelemesi pdf,geoteknik saha incelemesi ders notları,geoteknik saha incelemesi ders notları pdf,geoteknik saha incelemesi özet,geoteknik saha incelemesi konu anlatımı,geoteknik saha incelemesi dersi,geoteknik saha incelemesi konuları,geoteknik saha incelemesi sınava hazırlık,geoteknik saha incelemesi çalışma notları,gü inşaat mühendisliği ders notları,gazi üni geoteknik saha incelemesi pdf,gazi üni. geoteknik saha incelemesi pdf,inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri için geoteknik saha incelemesi pdf,inşaat mühendisleri için geoteknik saha incelemesi ders notu, ...


ADÜ Dış Ticaret İşlemleri ders notu

İçindekiler: İktisat Bölümü Dış Ticaret İşlemleri ders notudur. Dış ticaret işlemleri ders notudur. Linder teorisi, ticaretin yapısını ya da kompozisyonu açıklamaya çalışırken tümüyle takip yönüne eğilmektedir. Ülkenin kişi başına düşen reel gelirleri belli tüketici beğeni kalıplarını da belirler.Dış ticaret işlemleri (IKS418) ders notu içeriği: ticaret teorilerigecikmeli taklit ya da teknolojik açık teorisiürün döngüsü teorisitercihlerdeki benzerlik teorisi Linder teorisi ölçek ekonomileri dışsal ölçek ekonomileri kemp modeli ticaret maliyetleri firmaların ihracatını nasıl etkiler? damping yurtiçi ve yurtdışı fiyat farklılaştırması finansal sistem ve işleyişi reel ve finansal sektör ayrımı finansal sistem ve unsurları fon finansal aracılar finansal araçlar finansal sistemin fonksiyonları finansal sistemin işleyişi finansal piyasalar forward sözleşmeler vadeli işlemler opsiyon sözleşmesi swap Diğer dış ticaret işlemleri dersi arama kriterleri dış ticaret işlemleri pdf,dış ticaret işlemleri ders notları,dış ticaret işlemleri ders notları pdf,dış ticaret işlemleri özet,dış ticaret işlemleri konu anlatımı,dış ticaret işlemleri dersi,dış ticaret işlemleri konuları,dış ticaret işlemleri sınava hazırlık,dış ticaret işlemleri çalışma notları,adü iktisat ders notları,adnan menderes üni dış ticaret işlemleri pdf,adnan menderes üni. dış ticaret işlemleri ders notu,iktisat bölümü öğrencileri için dış ticaret işlemleri pdf,iktisatçılar için dış ticaret işlemleri ders notu, ...


ADÜ Medeni Hukuk ders notu

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Medeni Hukuk ders notudur. Medeni hukuk ders notudur. Evlenme, tam ve sürekli bir hayat ortaklığı yaratmak üzere cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken makbul ve geçerli olarak birleşmesidir.Medeni hukuk (ULS211) ders notu içeriği: evlenme evlenme şartları evlenmenin maddi şartları evlenme ehliyeti kesin evlenme engelleri kesin olamayan evlenme engelleri evlenmenin şekli şartları evlenme sırasındaki işlemler evlenmeden sonrası işlemler evliliğin genel hükümleri hakimin müdahalesi hakimin alacağı önlemler hak ve fiil ehliyeti hısımlık ve çeşitleri kişilik hakkı kavramı kişiliğin içe ve dışa karşı korunması Diğer medeni hukuk dersi arama kriterleri medeni hukuk pdf,medeni hukuk ders notları,medeni hukuk ders notları pdf,medeni hukuk özet,medeni hukuk konu anlatımı,medeni hukuk dersi,medeni hukuk konuları,medeni hukuk sınava hazırlık,medeni hukuk çalışma notları,adü uluslararası ilişkiler ders notları,adnan menderes üni medeni hukuk pdf,adnan menderes üni. medeni hukuk ders notu,uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri için medeni hukuk pdf, ...


ADÜ Mikro İktisat ders notu

İçindekiler: İktisat Bölümü Mikro İktisat ders notudur. Mikro iktisat ders notudur. Doyumsuzluk yasası, hep daha fazla tüketim yapıp ulaşılabileceği en fazla fayda düzeyine ulaşmasıdır. Mikro iktisat (IKT201) ders notu içeriği: türev toplam fayda eğrisi fayda fonksiyonu eş marjinal fayda ilkesi ikame oranıfarksızlık eğrisi ordinal fayda analizi ordinal fayda analizinin varsayımları tercihlerin bütünlüğü süreklilik geçişlilik dışbükeylikdoymazlık yasası marjinal ve toplam fayda Diğer mikro iktisat dersi arama kriterleri mikro iktisat pdf,mikro iktisat ders notları,mikro iktisat ders notları pdf,mikro iktisat özet,mikro iktisat konu anlatımı,mikro iktisat dersi,mikro iktisat konuları,mikro iktisat sınava hazırlık,mikro iktisat çalışma notları,adü iktisat ders notları,adnan menderes üni mikro iktisat pdf,adnan menderes üni. mikro iktisat ders notu,iktisat bölümü öğrencileri için mikro iktisat ders notu,iktisatçılar için mikro iktisat pdf, ...


ADÜ Pazarlama ders notu

İçindekiler: İktisat Bölümü Pazarlama ders notudur. Pazarlama dersi pazarlama iletişimi konusu ders notudur. Kişisel satış, satış elemanlarının bir veya daha fazla potansiyel müşteriyle görüşmesi ve sonuca ulaşmasıdır.Pazarlama (IKS314) ders notu içeriği: pazarlama iletişimi satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları satış tutundurma faaliyetlerinin avantajları ve dezavantajlarıtüketiciye yönelik satış tutundurma çeşitleri doğrudan pazarlama pazarlamada halkla ilişkiler kişisel satış kişisel satışın amaçları satış türleri reklam reklamın faydaları reklamın fonksiyonları reklam araçları ürün hayat seyri halkla ilişkiler pazarlama amaçlı halkla ilişkiler finansal halkla ilişkiler finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işler pazarlama iletişiminin beş ana iletişim yöntemiDiğer pazarlama dersi arama kriterleri pazarlama pdf,pazarlama ders notları,pazarlama ders notları pdf,pazarlama özet,pazarlama konu anlatımı,pazarlama dersi,pazarlama konuları,pazarlama sınava hazırlık,pazarlama çalışma notları,adü iktisat ders notları,adnan menderes üni pazarlama pdf,adnan menderes üni. pazarlama ders notu,iktisat bölümü öğrencileri için pazarlama pdf,iktisatçılar için pazarlama ders notu, ...


ADÜ Genel İşletme ders notu

İçindekiler: İktisat Bölümü Genel İşletme ders notudur. Genel işletme ders notudur. Yer faydası, mal veya hizmetin üretim merkezlerinden alınarak tüketicilerle buluşturmak bir pazarlama hizmetidir. Bu durum pazarlamanın yer faydasını oluşturur. Nakliyeciler bu konuda iyi bir örnektir.Genel işletme (IKT110) ders notu içeriği:işletme nedir? fayda şekil faydası yer faydasımülkiyet ve değişim faydası bilgi faydası zaman faydası iş dünyasını yöneten unsurlar nelerdir? ekonomik sistemler gelenekçi sistem kapitalist sistem sosyalist sistemkarma ekonomik sistem işletme tarihinin 6 dönemi işletmelerin ekonomik açıdan önemi işletmelerin sosyal açıdan önemi işletmelerin kuruluş amaçları işletmelerin kuruluş nedenleri işletmenin fonksiyonları çevre politik ve hukuki çevre ekonomik çevre rekabet çevresi teknolojik çevre sosyal ve kültürel çevre demografik çevre uluslararası çevre işletmenin iç ve dış çevresi işletmenin sınıflandırılması fizibilite işletmenin kuruluş yerini belirleyen faktörler Diğer genel işletme dersi arama kriterleri genel işletme pdf,genel işletme ders notları,genel işletme ders notları pdf,genel işletme özet,genel işletme konu anlatımı,genel işletme dersi,genel işletme konuları,genel işletme sınava hazırlık,genel işletme çalışma notları,adü iktisat ders notları,adnan menderes üni genel işletme pdf,adnan menderes üni. genel işletme ders notu,iktisat bölümü öğrencileri için genel işletme ders notu,iktisatçılar için genel işletme pdf, ...