Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


TÜ Pazarlama İlkeleri Final ders notu

İçindekiler: İşletme Pazarlama İlkeleri ders notudur. Pazarlama ilkeleri final ders notudur. Tutundurma, işletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarıdır.Pazarlama ilkeleri (ISL316) ders notu içeriği: tutundurma nedir? pazarlamada karar değişkeni olarak tutundurma tutundurma kavramı ve özellikleritutundurmanın artan önemi ve etkileri tutundurmada İletişim iletişim süreci modeli pazarlama iletişiminin özellikleri pazarlama iletişim modeli bütünleşik pazarlama karması,özellikleri ve gelişme nedenleri kişisel satış kişisel satışın avantajları ve dezavantajları kişisel satış aşamaları kişisel satış gücü yönetimi halkla ilişkiler satış geliştirme toplam tutundurma bütçesini belirleme metodları tutundurma stratejileri Diğer pazarlama ilkeleri dersi arama kriterleripazarlama ilkeleri ders notları,pazarlama ilkeleri pdf,pazarlama ilkeleri ders notları pdf,pazarlama ilkeleri konu anlatımı,pazarlama ilkeleri özet,pazarlama ilkeleri dersi,pazarlama ilkeleri konuları,pazarlama ilkeleri sınava hazırlık,saü pazarlama ilkeleri ders notu pdf, ...


TÜ Pazarlama İlkeleri Vize ders notu

İçindekiler: İşletme Pazarlama İlkeleri ders notudur. Pazarlama ilkeleri vize ders notudur. Fiyat, alıcı ve satıcı arasındaki mübadelenin gerçekleşmesi için gerekli olan satın alma gücü olarak ifade edilir. Arz ve talebin karşılaştığı noktadır. Aracı kuruluşlar, rakipler, üretim faktörleri sahipleri, hüukümet ve işletmelerin diğer bölüm yöneticileri fiyat kararı üzerinde etkili olmaktadır.Pazarlama ilkeleri (ISL316) ders notu içeriği: pazarlama ilkeleri pazarlamanın yarattığı faydalar pazarlamanın tanımı, kapsamı ve özellikleri pazarlamanın gelişimi pazarlamanın tarihsel gelişimi pazar yönlü pazarlama müşteri odaklı pazarlama pazarlama kavramının anlamı ve temel unsurları satış anlayışı ile pazarlama anlayışının karşılaştırılması pazarlama kavramının uygulanması müşteri ilişkileri yönetimi MİY pazarlamayı etkileyen yeni trendler mamul mamulün iç düzeyi ve tüm mamul kavramı mamulün sınıflandırılması mamul planlama ve geliştirme mamül çeşitleri tüketim mallarının türleri fiyat nihai fiyatların belirlenmesinde kullanılan yöntemler psikolojik fiyatlandırma tutundurucu fiyatlandırma farklılaştırılmış fiyatlandırma indirimli fiyatlandırma ve diğer fiyat farklılaştırma türleri yeni mamulün fiyatlandırma stratejileri pazarın kaymağını alma stratejisi pazara derinliğine girme stratejisi Diğer pazarlama ilkeleri dersi arama kriterleri pazarlama ilkeleri ders notları,pazarlama ilkeleri pdf,pazarlama ilkeleri ders notları pdf,pazarlama ilkeleri konu anlatımı,pazarlama ilkeleri özet,pazarlama ilkeleri dersi,pazarlama ilkeleri konuları,pazarlama ilkeleri sınava hazırlık,saü pazarlama ilkeleri ders notu pdf, ...


Veri Madenciliği ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Veri Madenciliği ders notudur. Cengiz Örencik veri madenciliği dersi ders notudur. Veri madenciliği, daha önceden bilinmeyen geçerli ve uygulanabilir bilgilerin geniş veritabanlarından elde edilmesi ve bu bilgilerin işletme kararları verilirken kullanılmasıdır.Veri madenciliği ders notu içeriği: Konular açıklamalı bir şekilde anlatılmıştır. İlk sayfalar slayttan konuyu anlamak için özet şeklindedir ve sınavda true/false şeklinde sorular gelebiliyor bu kısımları atlamamanızı tavsiye ederim. Detaylı ve açıklamalıdır. veri madenciliği nedir? veri tabanları sorgulama örnekleri veri madenciliği işleyişi bilgi keşfi aşamaları uygulama alanları veri madenciliği sınıflandırması veri madenciliği ve makine öğrenmesi veri önişleme önişleme teknikleri veriyi özetleme boxplot weka varyans ve standart sapma veri bütünleştirme chi-square test normalizasyon snowflake şema veri küpü karar ağacı örneği quiz soruları ve çözümleri vize soruları naive bayes sınıflandırıcı linear resgression demetleme demetler arası uzaklık ölçme nominal/kategorik değişkenler Diğer veri madenciliği dersi arama kriterleriveri madenciliği ders notları,veri madenciliği pdf,veri madenciliği ders notları pdf,veri madenciliği konu anlatımı,veri madenciliği özet,veri madenciliği dersi,veri madenciliği konuları,veri madenciliği sınava hazırlık,bü veri madenciliği pdf, ...


Mobil Uygulama Programlama ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Mobil Uygulama Programlama ders notudur. Mobil uygulama programlama derste işlenen konular ve slayttan çıkartılan özetlerden oluşan ders notudur. Fragment, aktiviteleri tekrar kullanılabilir parçalara ayırmaya yarar. Ayrılan her parçanın kendi hayat döngüsü vardır. Her fragment birbirinden bağımsız hareket eder.Mobil uygulama programlama ders notu içeriği: Her sınavda xml sorulmuştur. Sınava çalışan öğrencilere xml çalışmaları tavsiye edilir. fragment oluşturma debug ve loglama activity-intent ilişkisi broadcast-intent ilişkisi broadcast gönderme broadcast dinleme update delete bütün kelimeler yerine adı bilinen bir kelime nasıl sorgulanır? insert service mobil uygulama nedir? app geliştirme hesapları app geliştirme bileşenleri pc ve mobil geliştirme arasındaki farklar mobil app geliştirme çeşitleri native web hybrid native-web app farkları app geliştirme çeşitlerinin güçlü ve zayıf yanları android nedir ? android özellikleri application name activity intent implicit intent adapters array adapter database cursor content values sorgulama custom dialog example content provider xml java ortak view özellikleri menü options menü menü xml tarafı context menü simple cursor adapter Diğer mobil uygulama programlama dersi arama kriterleri mobil uygulama programlama ders notları,mobil uygulama programlama pdf,mobil uygulama programlama ders notları pdf,mobil uygulama programlama özet,mobil uygulama programlama konu anlatımı,mobil uygulama programlama dersi,mobil uygulama programlama konuları,mobil uygulama programlama sınava hazırlık,bü mobil uygulama programlama pdf, ...


Bilgisayar Ağları Çalışma Soruları ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Ağları ders notudur. Bilgisayar ağları çalışma sorularını içeren ders notudur. Bilgisayar ağları ders notu içeriği: Yıllara göre sınav sorularını ve quiz sorularını içerir. Soru cevap şeklindedir. Diğer bilgisayar ağları dersi arama kriterleri bilgisayar ağları ders notları,bilgisayar ağları pdf,bilgisayar ağları ders notları pdf,bilgisayar ağları özet,bilgisayar ağları konu anlatımı,bilgisayar ağları dersi,bilgisayar ağları konuları,bilgisayar ağları sınava hazırlık,bü bilgisayar ağları ders notları, ...


Makine Öğrenmesi ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Makine Öğrenmesi ders notudur. 2017-2018 makine öğrenmesi dersi vize ders notudur. Çok katmanlı algılayıcılar, sadece doğrusal problemleri değil doğrusal olmayan problemleri de çözümler. Genellikle delta öğrenme kurallarını kullanarak öğrenme işlemi gerçekleştirilir.Makine öğrenmesi ders notu içeriği: Vize soru ve çözümleri içerisindedir ve işlenen tüm konular not alınmıştır. Final sınavına kadar işlenen tüm konular mevcuttur. Örnek sorular ve çözümler bulunmaktadır. Çözülen örneklerin çoğu sınavda çıkan sorulardır. veri nasıl olmalı? veri seti öğrenme tipleri öğrenme algoritmaları öğrenme ne zaman durur? uzaklığa dayalı gruplandırma bulanık mantık kümeleme ve sınıflandırma k-means yeni merkez noktaları karar ağacı ID3 algoritması entropiye dayalı karar ağacı cart algoritması classification and regression tree bayes teoremi olasılık koşullu olasılık koşulsuz olasılık naive bayes teoremi sınıflandırma yöntemleri karar ağaçları ile sınıflandırma örnek sorular ve çözümleri çalışma soruları ve çözümleri yapay sinir ağları yapay sinir ağları yönteminin avantajları ve dezavantajları tek katmanlı algılayıcılar çok katmanlı algılayıcılar bulanık mantık bulanık mantık avantajları ve dezavantajları üyelik fonksiyonu üçgen üyelik fonksiyonu yamuk üyelik fonksiyonu bulanık içerme kuralları durulaştırma yöntemleri ve örneklerDiğer makine öğrenmesi dersi arama kriterleri makine öğrenmesi ders notları,makine öğrenmesi pdf,makine öğrenmesi ders notları pdf,makine öğrenmesi özet,makine öğrenmesi konu anlatımı,makine öğrenmesi dersi,makine öğrenmesi konuları,makine öğrenmesi sınava hazırlık,bü makine öğrenmesi ders notları,makine öğrenmesi örnekler,makine öğrenmesi soru çözümleri, ...


FIZ138 Note 12 ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi gauss law konusu ingilizce ders notudur.The steady-stade current that occurs after the alternating amf has been applied for same time.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:the series RLC cırcuit the current amplitude the phase constantresonanceDiğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları pdf,fizik 2 özet,fizik 2 konu anlatımı,fizik 2 dersi,fizik 2 konuları,fizik 2 sınava hazırlık,hü fizik 2 ders notu pdf,ingilizce fizik 2 ders notları, ...


FIZ138 Note 11 ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi ingilizce ders notudur. When we pull two charged particles of opposite signs away from each other, we say that the resulting electric potential energy is stored in the electric field of the particles.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:energy stored ın a magnetic field energy density of magnetic field mutual induction elecromagnetic oscillations and altenatind current lc oscillations refer to the ıllustiration & graphs next page lc oscillactor angular frequencies electrical and magnetic energy oscillations damped oscillations in an rlc circuit alternating current forced oscillations three simple circuits a resistive load a capazitive load an inductive load Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları pdf,fizik 2 özet,fizik 2 konu anlatımı,fizik 2 dersi,fizik 2 konuları,fizik 2 sınava hazırlık,hü fizik 2 ders notu pdf,ingilizce fizik 2 ders notları, ...


FIZ138 Note 10 ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi electric potential konusu ingilizce ders notudur. İnduced electric fields are produced not by static charges but by a changing magnetic flux.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:electric potential inductors and ınductance inductance of a solenoid self-induction RL-circuitsDiğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları pdf,fizik 2 özet,fizik 2 konu anlatımı,fizik 2 dersi,fizik 2 konuları,fizik 2 sınava hazırlık,hü fizik 2 ders notu pdf,ingilizce fizik 2 ders notları, ...


FIZ138 Note 9 ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi magnetic field konusu ingilizce ders notudur.Energy is always transferred to thermal energy during the process because of the electrical resistance of the loop.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:magnetic field due to currents magnetic field due to a current in a long straight wire magnetic field due to a current in a circular arc of wire force between two parallel currents ampere's law magnetic field outside a long straight wire with current magnetic field inside a long straight wiresolenoid and toroids induction & inductance induction and inductance Faraday's law of induction Lenz's law induction and energy transfers eddy currents induced electric fields Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları pdf,fizik 2 özet,fizik 2 konu anlatımı,fizik 2 dersi,fizik 2 konuları,fizik 2 sınava hazırlık,hü fizik 2 ders notu pdf,ingilizce fizik 2 ders notları, ...