Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Çalışma ve Örgütsel Davranış - Final ders notu

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma ve Örgütsel Davranış ders notudur. Çalışma ve örgütsel davranış final sınavı özet notlarıdır. Referans grubu, kişinin tutumlarını, fikirlerini, değer yargılarını etkileyen ve kendisini üye kabul eden herhangi bir insan topluluğudur.Çalışma ve örgütsel davranış (CEK320) ders notu içeriği: örgütsel davranış grup türleri ilişkilere göre gruplar sürelere göre gruplar örgütlenmelerine göre gruplar referans üyelik grupları görev açısından gruplar insanların gruba katılmadaki nedenlergrup oluşumunun safhaları gruplarda normlar normun tanımı normların türleri rasyonellik kavramı sınırlı rasyonellik genel karar süreci karar vermede tuzaklar liderlik yönetici lider liderlik yaklaşımının tarihsel gelişimi özellikler yaklaşımı davranışsal kuramlar durumsal liderlik teorileri gücün temel özellikleri güç, etkileme ve yetki güç ve yetki arasındaki farklar ve ilişkiler Weber'e göre meşru yetkinin türleri French ve Raven'ın güç teorileri örgütlerde politika ve politik davranış izlenim yönetimi taktikleri etkileme taktikleri Umarım işinize yarar, iyi çalışmalar. Diğer çalışma ve örgütsel davranış dersi arama kriterleri çalışma ve örgütsel davranış pdf,çalışma ve örgütsel davranış ders notları,çalışma ve örgütsel davranış ders notları pdf,çalışma ve örgütsel davranış özet,çalışma ve örgütsel davranış konu anlatımı,çalışma ve örgütsel davranış dersi,çalışma ve örgütsel davranış konuları,çalışma ve örgütsel davranış sınava hazırlık,çalışma ve örgütsel davranış çalışma notları,odü çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ders notları,ordu üni çalışma ve örgütsel davranış pdf,ordu üni. çalışma ve örgütsel davranış ders notu,çeko çalışma ve örgütsel davranış pdf,çekocular için çalışma ve örgütsel davranış ders notu, ...


Vergi Suçları ve Kabahatleri ders notu

İçindekiler: Maliye Bölümü Vergi Hukuku ders notudur.Vergi hukuku ders notudur. Suç ve kabahat kamu düzenini bozan ve cezai yaptırıma tabi olan hukuk kuralların aykırı fiillerdir.Suç; kabahate nazaran daha ağır yaptırıma sahip tabi olan fiillerdir. Kabahat ise; suça kıyasla daha hafif yaptırıma bağlanmış fiillerdirVergi hukuku (MLY202) ders notu içeriği: vergi suçları ve kabahatlerivergi suç ve kabahat ayrımıvergi suç ve kabahatlerinde ceza ehliyetivergi suç ve kabahatlerine ilişkin cezalarvergi kabahatleri karşılığı cezalarvergi suçları karşılığı cezalarvergi ziyaı kabahati ve cezasıusulsüzlük kabahati ve cezasıvergi mahremiyetinin(gizliliğinin) ihlali suçu ve cezasımükellefin özel işlerini yapmak suçu ve cezasıvergi suçları ile kabahatlerinde tekerrür ve birleşmetekerrürbirleşmevergi cezalarının sona ermesivergi idaresi ve görevlerivergi idaresinin teşkilat yapısıgelir idaresi başkanlığıtaşra teşkilatıvergi dairesinde görev yapan komisyonlartakdir komisyonuvergi denetimivergi idaresi vergi denetimi görevleriyoklamavergi incelemesiincelemede uyulacak esaslararamalı incelemebilgi toplamaistihbarat arşiviSınavda çıkabilecek konular belirtilmiştir.Diğer vergi hukuku dersi arama kriterlerivergi hukuku pdf,vergi hukuku ders notları,vergi hukuku ders notları pdf,vergi hukuku özet,vergi hukuku konu anlatımı,vergi hukuku dersi,vergi hukuku konuları,vergi hukuku sınava hazırlık,vergi hukuku çalışma notları,saü maliye ders notları,sakarya üni vergi hukuku pdf,sakarya üni. vergi hukuku ders notu,maliye bölümü öğrencileri için vergi hukuku pdf,maliyeciler için vergi hukuku ders notu, ...


SAÜ Kamu Ekonomisi 7.Bölüm ders notu

İçindekiler: Maliye Bölümü Kamu Ekonomisi ders notudur. Kamu ekonomisi 7. bölüm ders notudur. Samuelson modeli, bireylerin marjinal faydalarının toplamının marjinal maliyete eşitlenmesini öngörmekle üstü örtük olarak kamusal malın finansmanında fayda ilkesine göre toplanacak vergiyi esas almaktadır.Kamu ekonomisi (MLY204) ders notu içeriği: kamu mallarının finansmanı Lindahl çözümlemesi fayda fiyatlaması bedavacılık güdüsü ve kamusal finansman sorunu fayda fiyatlamasında eksik beyan sorunu mali rant ve mali sömürü kamusal mallarda bedavacılık sorununun mahkumların açmazı yöntemi ile analizi kamusal malın etkisinin mekansal yayılıma göre sınıflandırılması yerel kamusal mallar bölgesel kamusal mallar küresel kamusal mallar bölgesel ve küresel kamusal malların etkin sunumu Finalde çıkabilecek konular belirtilmiştir.Diğer kamu ekonomisi dersi arama kriterleri kamu ekonomisi pdf,kamu ekonomisi ders notları,kamu ekonomisi ders notları pdf,kamu ekonomisi özet,kamu ekonomisi konu anlatımı,kamu ekonomisi dersi,kamu ekonomisi konuları,kamu ekonomisi sınava hazırlık,kamu ekonomisi çalışma notları,saü maliye ders notları,sakarya üni kamu ekonomisi pdf,sakarya üni. kamu ekonomisi ders notu,maliye bölümü öğrencileri için kamu ekonomisi ders notu,maliyeciler için kamu ekonomisi pdf, ...


SAÜ Vergi Hukuku Ders Notları ders notu

İçindekiler: Maliye Bölümü Vergi Hukuku ders notudur. Vergi hukuku ders notudur. İzaha davet vergiye gönüllü uyumu teşvik aracı olarak getirilmiş bir düzenlemedir. Buna göre vergi idaresi yaptığı bazı ön tespitlerde vergi ziyanına neden olan mükellefleri açıklama yapmaya davet edebilir.Vergi hukuku (MLY202) ders notu içeriği: vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları izaha davet uzlaşma vergi hataları ve düzeltme usulleri vergi uyuşmazlıklarının yargı yolu ile çözümü vergi yargı organları vergi davasının konusu dava açmaya yetkili olanlar dava açma süresi dava dilekçesinin içeriği ve dilekçenin verileceği yerler aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller yargılama süreci mahkeme kararına karşı kanun yolları istinaf temyiz Vize ve finalde çıkabilecek konular belirtilmiştir.Diğer vergi hukuku dersi arama kriterleri vergi hukuku pdf,vergi hukuku ders notları,vergi hukuku ders notları pdf,vergi hukuku özet,vergi hukuku konu anlatımı,vergi hukuku dersi,vergi hukuku konuları,vergi hukuku sınava hazırlık,vergi hukuku çalışma notları,saü maliye ders notları,sakarya üni vergi hukuku pdf,sakarya üni. vergi hukuku ders notu,maliye bölümü öğrencileri için vergi hukuku pdf,maliyeciler için vergi hukuku ders notu, ...


KTÜ Fizik 1 ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Temel Fizik ders notudur.Temel fizik ders notudur. Temel fizik (FIZ123) ders notu içeriği:vektörler kartezyen koordinat sistemi iki vektörün toplanması ve çıkarılması iki vektörün nokta çarpımı skaler çarpımın geometrik kullanımı vektörel çarpma vektörel çapımın geometrik gösterimi silindirik koordinatlar türev hareket öteleme hareketi ani ya da anlık hız ortalama ivme ani ya da anlık ivme düzlemde dönme hareketi irdeleme hareket yasaları ötelemenin dinamiği etki-tepki yasası sürtünmeli eğik düzlem sabit bir kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji ve iş-kinetik enerji teoremi değişken kuvvetlerin yaptığı iş potansiyel enerji ve mekanik enerji korunumu esneklik potansiyel enerjisi kuvvet ve potansiyel enerji ilişkisi çizgisel momentum çizgisel momentum korunum yasası kütle merkezi güç çizgisel momentum çizgisel momentumun korumun yasası kütle merkezi açısal momentum dönme hareketinde iş ve enerji elektrik alan coulomb yasası elektrik alan çizgileri gauss yasası doğru akım devreleri rc devresi manyetik alan çıkmış sorularTemel fizik dersindeki tüm konular örneklerle beraber anlatılmıştır. Hata bulursanız lütfen bildiriniz.Diğer temel fizik dersi arama kriterleri temel fizik pdf,temel fizik ders notları,temel fizik ders notları pdf, temel fizik özet,temel fizik konu anlatımı,temel fizik dersi,temel fizik konuları,temel fizik sınava hazırlık,temel fizik çalışma notları,ktü bilgisayar mühendisliği ders notları,karadeniz teknik üni temel fizik pdf,karadeniz teknik üni temel fizik ders notu,bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri için temel fizik ders notu,bilgisayar mühendisleri için temel fizik pdf, ...


Olasılık ve İstatistik ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Olasılık ve İstatistik ders notudur. Olasılık ve istatistik ders notudur. Stokastik deney, sonuçları önceden kesin bir şekilde tahmin edilemeyen deneylere denir.Olasılık ve istatistik (BIL120) ders notu içeriği: olasılık ve istatistik stokastik deney örnek uzay basit olay örnek uzay grupları kesikli ayrık örnek uzay olay kümelerdeki kavramların olasılıktaki karşılığı ayrık örnek uzaylarında olasılık modelleri klasik olasılık modeli olasılık örgüsünün temel özellikleri olasılık modellerinde geometrik olasılık koşullu olasılık olasılıkların çarpım formülü olayların bağımsızlığı ikişer ikişer bağımsızlık olayların tam bağımsızlığı bayes teoremi rastgele değişkenin temel özellikleri rastgeke değişken dağılımı ve dağılım fonksiyonu dağılım fonksiyonun temel özellikleri dağılımın sınıflandırılması kesikli dağılımlar kesikli dağılımlara örnekler mutlak sürekli dağılımlar sürekli dağılımlar temel özellikleri düzgün dağılım üstel dağılım normal dağılım gamma dağılımı euler'in gamma fonksiyonu rastgele değişkenin beklenen değeri beklenen değerin özellikleri moment moment çıkaran fonksiyon ve özellikleri iki değişkenli dağılımlar marjinal dağılımlar bağımsız rastgele değişkenler koşullu dağılımlar çok değişkenli dağılımlar rastgele değişkenlerin bağımsızlığı koşullu dağılımlar quantile function kovaryans korelasyon koveryans ve korelasyonun özellikleri parametrelerin kestirimi tahmini tutarlılık yansızlık en büyük olabilirlik kestirimi sınava hazırlık sorularıOlasılık ve istatistik adına tüm konular örneklerle beraber anlatılmıştır. Hata bulursanız lütfen bildiriniz. Diğer olasılık ve istatistik dersi arama kriterleri olasılık ve istatistik pdf,olasılık ve istatistik ders notları,olasılık ve istatistik ders notları pdf,olasılık ve istatistik özet,olasılık ve istatistik konu anlatımı,olasılık ve istatistik dersi,olasılık ve istatistik konuları,olasılık ve istatistik sınava hazırlık,olasılık ve istatistik çalışma notları,ktü bilgisayar mühendisliği ders notları,karadeniz teknik üni olasılık ve istatistik pdf,karadeniz teknik üni. olasılık ve istatistik ders notu,bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri için olasılık ve istatistik pdf,bilgisayar mühendisleri için olasılık ve istatistik ders notu, ...


KTÜ Elektronik Devreler ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektronik Devreler ders notudur. Elektronik devreler ders notudur. Elektronik devreler (BIL110) ders notu içeriği:yarıiletken (semiconductor) diyotlar diyotun karakteristik eğrisi diyot modelleri diyot uygulamaları tam dalga doğrultucular doğrultucularda süzgeç kırpıcı devreler kenetleyici devreler LED transistörler transistörlerin amacı pnp transistörü kollektör karakteristik eğrileri kesim ve doyum bölgesi yükselteç olarak transistör transistörün alçak frekanstaki değeri anahtar olarak transistör bjt yükselteçler ortak emetörlü yükselteçler DC tahlil AC tahlil AC eşdeğer gerilim kazancının kararlılığı ortak kollektörlü yükselteç darlington çifti ortak bazlı yükselteç çok katlı yükselteçler pinch-0ff gerilimi yükselteçlerin frekans hesabı eşgeçiş sığaları transistör iç sığasının kazanca etkisi bode eğrisi fiberoptik kablolar optik çiftleştirici opamp işlemsel yükselteçler faz çeviren yükselteç negatif geri beslemenin empedansa etkisi temel op-amp devreleri opamp ile kırpıcı devre tepkime histerezisleri toplama yükselteçleri faz döndüren toplayıcı faz döndürmeyen toplayıcı op-amp'ta sayısal analog dönüştürücü op-amp türev alıcı salıngaçlar osilatörler kore salıngacı multivibratörler 555 zamanlayıcı Diyot, transistör ve opamp devrelerini uygulamaları ve devre çözümlemeleri ayrıntılı bir şekilde yapılmış ve anlatılmıştır. Hata bulursanız lütfen bildiriniz. Diğer elektronik devreler dersi arama kriterleri elektronik devreler pdf,elektronik devreler ders notları,elektronik devreler ders notları pdf,elektronik devreler özet,elektronik devreler konu anlatımı,elektronik devreler dersi,elektronik devreler konuları,elektronik devreler sınava hazırlık,elektronik devreler çalışma notları,ktü bilgisayar mühendisliği ders notları,karadeniz teknik üni elektronik devreler pdf,karadeniz teknik üni. elektronik devreler ders notu,bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri için elektronik devreler pdf,katü bilgisayar mühendisleri için elektronik devreler ders notu, ...


KTÜ Matematik 2 ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Matematik II ders notudur.Matematik 2 ders notudur.Düzlemdeki belirli iki noktadan uzaklıkları farkı sabit olan noktalar kümesine hiperbol denir. İki belirli nokta hiperbolün odağıdır. Matematik 2 (MAT118) ders notu içeriği: matrisler matrislerin eşitliği matrislerde toplama skalerle çarpma işlemi matrislerin çarpımı bir matrisin transpozu determinantlar determinantın özellikleri determinant ile bir matrisin tersinin bulunması matris üzerinde indirgeme satır işlemleri indirgenmiş matrisin özellikleri ters matris hesabı lineer denklem sistemleri gauss eleminasyon yöntemi ters matris yöntemi gramer yöntemi özdeğerler ve öz vektörler konik kesitler ve kuadratik denklemler çember parabol elips hiperbol konik kesitlerin kaydırılması konik kesitlerde dönmeler kutupsal koordinatlar kutupsal denklemler ve grafikler kutupsal ve kartezyen koordinatlar arasındaki ilişki kutupsal grafikler için simetri düzlemdeki eğrilerin parametizasyonu vektörler ve uzayda geometri 3 boyutlu koordinat sistemleri düzlemde vektörler uzayda vektörler iki nokta arasındaki vektör bir vektörün büyüklüğü bir vektörün skaler çarpımı sıfır vektör birim vektör bir vektörün yönü vektörler arasındaki açı nokta çarpımının özellikleri vektörel çarpımın özellikleri üç boyutlu uzayda doğrular ve düzlemler iki doğrunun paralel olması iki doğrunun dik olma durumu iki doğru arasındaki açı bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı üç noktası bilinen düzlem denklemi iki düzlemin paralel olma şartı iki düzlemin dik olma durumu bir doğrunun bir düzleme dik olması bir doğrunun bir düzleme paralel olması paralel iki düzlem arasındaki uzaklık 3 boyutlu uzayda kuatratik yüzeyler ve silindirler elipsoid hiperboloid paraboloid silindirik koordinatlar küresel koordinatlar vektör değerli fonksiyonlar eğriler çok değişkenli fonksiyonlar kısmi türev yüksek mertebeden kısmi türevler iki değişkenli fonksiyonlar için zincir kuralı kapalı olarak tanımlanan fonksiyonların kısmi türevi çok değişkenli fonksiyonlarda yönlü türev teğet düzlem denklemi iki değişkenli fonksiyonlarda extrem değerler ve eyer noktaları ikinci türev testi lagrange çarpanları yöntemi çıkmış sorular 2018 final soru örnekleri iki değişkenli fonksiyonlar için taylor ve maclarin seri açılımı bölge dönüşümleri küresel koordinatlar silindirik koordinatlar çok katlı integraller iki katlı integraller ikinci fubini teoremi iki kat integrallerde bölge dönüşümü düzlemde sınırlanmış bölgelerin alanı iki katlı integralle hacim hesaplama üç katlı integraller eğrisel integraller vektör alanlarının eğrisel integralleri green teoremi örnek sorular ve çözümleri Matematik 2 adına tüm konular örneklerle beraber anlatılmıştır. Hata bulursanız lütfen bildiriniz. Diğer matematik 1 dersi arama kriterlerimatematik 2 pdf,matematik 2 ders notları,matematik 2 ders notları pdf,matematik 2 özet,matematik 2 konu anlatımı,matematik 2 dersi,matematik 2 konuları,matematik 2 sınava hazırlık,matematik 2 çalışma notları,katü bilgisayar mühendisliği ders notları,ktü matematik 2 ders notu,karadeniz teknik üni. matematik 2 pdf,karadeniz teknik üni matematik 2 ders notu,bilgisayar mühendisleri için matematik 2 pdf,bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri için matematik 2 ders notu,yks matematik,ayt matematik 2, ...


KTÜ Matematik 1 ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Matematik I ders notudur.Matematik 1 ders notudur.Bir noktanın bir doğrunun üzerinde olup olmadığını anlamak için yerine koyma yöntemi kullanılır.Matematik 1 (MAT117) ders notu içeriği:analitik geometrieğim bulmadoğru denklemi yazmadoğru grafikleri çizmedoğruların birbirine göre durumufonksiyonlartanım ve görüntü kümesi bulmaters fonksiyonbileşke fonksiyonparçalı fonksiyonlar ve grafik çizimitrigonometritrigonometrik bağıntılaryarım açı formülleriters trigonometrik fonksiyonlarlogaritmaçarpanlara ayırmaeşitsizliklerMatematik 1 adına tüm konular örneklerle beraber anlatılmıştır. Matematik 1 için gerekli ön konulara da değinilmiştir.Diğer matematik 1 dersi arama kriterlerimatematik 1 pdf,matematik 1 ders notları,matematik 1 ders notları pdf,matematik 1 özet,matematik 1 konu anlatımı,matematik 1 dersi,matematik 1 konuları,matematik 1 sınava hazırlık,matematik 1 çalışma notları,katü bilgisayar mühendisliği ders notları,ktü matematik 1 ders notu,karadeniz teknik üni. matematik 1 pdf,karadeniz teknik üni matematik 1 ders notu,bilgisayar mühendisleri için matematik 1 pdf,bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri için matematik 1 ders notu,yks matematik,ayt matematik 1, ...


Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 1. Dönem Final ders notu

İçindekiler: Pazarlama Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 final ders notudur. Erzurum kongresi bölgesel amaçlı Sivas Kongresi ulusal amaçlı toplanmıştır.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (ATA101) ders notu içeriği: tanzimat dönemi meşrutiyet ikinci meşrutiyet sivas kongresi mondros ateşkes anlaşmasından sonra kurulan cemiyetler azınlıkların kurdukları cemiyetler türklerin kurdukları cemiyetler milli cemiyetler yararlı cemiyetler zararlı cemiyetler azınlıkların kurduğu cemiyetler 1. dünya savaşı nedenleri cepheler balkan savaşları balkan savaşları sonunda yaşananlar Diğer atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi arama kriterleri atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları pdf,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 özet,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 konu anlatımı,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 konuları,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 sınava hazırlık,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 çalışma notları,çomü pazarlama ders notları,biga myo atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,çanakkale on sekiz mart üni atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,çanakkale 18 mart üni. atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notu,pazarlama öğrencileri için atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,pazarlamacılar için atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notu, ...