Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Osmanlı Deniz İmparatorluğu ders notu

İçindekiler: Tarih Bölümü Osmanlı Deniz İmparatorluğu ders notudur. Osmanlı deniz imparatorluğu ders notudur. Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı denizciliğinde dönüm noktasıdır. Bu savaşta Haçlı İttifakı yenilmiştir. Akdeniz'de Osmanlı karşısında duracak bir güç kalmamıştır.Osmanlı deniz imparatorluğu ders notu içeriği:Osmanlı Deniz İmparatorluğu 17 yüzyıl Kanuni Dönemi Barbaros Hayrettin Paşa Preveze Deniz Savaşı Malta Kuşatması Kıbrıs Adası İnebahti Savaşı 1574 Tunus Zaferi Osmanlıların Deniz Aşamaları Bahriye Kanunnamesi Çeşme vakası Mühendishane-i Hümayun 3.Selim Donemi Mavarin Baskını Osmanlı Bahriyesinin Yönetimi Kaptanı Derya Donanma Ricali Tersane Küthüdası Tersane Ricali Tersane Ağası Kalyon Görevlileri Azaplar Hakkında özet bilgiler verilmiştir. Diğer osmanlı deniz imparatorluğu dersi arama kriterleri osmanlı deniz imparatorluğu pdf,osmanlı deniz imparatorluğu ders notları,osmanlı deniz imparatorluğu ders notları pdf,osmanlı deniz imparatorluğu özet,osmanlı deniz imparatorluğu konu anlatımı,osmanlı deniz imparatorluğu dersi,osmanlı deniz imparatorluğu konuları,osmanlı deniz imparatorluğu sınava hazırlık,osmanlı deniz imparatorluğu çalışma notları,BŞEÜ tarih ders notları,bilecik şeyh edebali üni osmanlı deniz imparatorluğu pdf,bilecik şeyh edebali üni. osmanlı deniz imparatorluğu ders notu,tarih bölümü öğrencileri için osmanlı deniz imparatorluğu pdf,tarihçiler için osmanlı deniz imparatorluğu ders notu,tarih öğretmenleri için osmanlı deniz imparatorluğu ders notu, ...


Anadolu Beylikleri Tarihi ders notu

İçindekiler: Tarih Bölümü Anadolu Beylikleri Tarihi ders notudur. Anadolu beylikleri tarihi 1. dönem ders notudur. Eyyübiler, ünlü kumadan ve siyaset adamı Selahaddin Eyyübi tarafından Suriye, Filistin, Mısır ve Yemen'de kurulan devlettir.Anadolu beylikleri tarihi ders notu içeriği: DanişmendlilerDanişmend Gümüştekin Ahmed Gazi D. Gazinin Antakya Prinkepsi Bohemund'u esir etmesi 1101 Yılı Haçlı Seferleri ve Danişmend Gümüştegin Ahmet GaziDanişmend Gümüştegin Ahmet Gazinin Malatyayı Fethi Emir Gazi Emir Gazi ve Belek Gazi İttifakı Mengücükoğullarıyla ilişkiler Melik Muhammed Artuklular Saltuklular Mengücüklüler Zenginler Eyyübiler hakkında hükümdar sıralarına göre bilgiler özet bir şekilde verilmektedir. Diğer anadolu beylikleri tarihi dersi arama kriterleri anadolu beylikleri tarihi pdf,anadolu beylikleri tarihi ders notları,anadolu beylikleri tarihi ders notları pdf,anadolu beylikleri tarihi özet,anadolu beylikleri tarihi konu anlatımı,anadolu beylikleri tarihi dersi,anadolu beylikleri tarihi konuları,anadolu beylikleri tarihi sınava hazırlık,anadolu beylikleri tarihi çalışma notları,BŞEÜ tarih ders notları,bilecik şeyh edebali üni anadolu beylikleri tarihi pdf,bilecik şeyh edebali üni. anadolu beylikleri tarihi ders notu,tarih bölümü öğrencileri için anadolu beylikleri tarihi pdf,tarihçiler için anadolu beylikleri tarihi pdf,tarih öğretmenliği anadolu beylikleri tarihi ders notu, ...


Calculus 1 Full Ders Notları (Matematik 1) ders notu

İçindekiler: Matematik Mühendisliği Bölümü Matematik I ders notudur. Matematik 1 ders notudur. İntegral, türevi alınan ifadeyi tersine çevirmek için kullanılır.Matematik 1 (MAT111) ders notu içeriği:Limit ve Süreklilik Kritik Nokta 0/0 ve Sonsuz ve Sonsuz Belirsizlikleri Limitte Epsilon Delta Yöntemi Asimptotlar Parametrik Denklemler Sandviç Teoremi Ara Değer Teoremi Türev Zincir Kuralı Yüksek Mertebe Türev L'Hopital Türevin Fiziksel Yorumu İntegral, Kısmi ve Belirli İntegral Riemann Toplamı Asymptote limitte epsilon-delta yöntemi limitin resmi tanımı sıgnum function (işaret fonksiyonu) sandwich theorem intermediate value theorem Limit ve Süreklilik, Türev, İntegral konularını içermektedir. Diğer matematik 1 dersi arama kriterleri matematik 1 pdf,matematik 1 ders notları,matematik 1 ders notları pdf,matematik 1 özet,matematik 1 konu anlatımı,matematik 1 dersi,matematik 1 konuları,matematik 1 sınava hazırlık,matematik 1 çalışma notları,itü matematik mühendisliği ders notları,istanbul teknik üni matematik 1 pdf,istanbul teknik üni. matematik 1 ders notu,matematik mühendisliği bölümü öğrencileri için matematik 1 pdf,matematik mühendisleri için matematik 1 ders notu,calculus 1 ders notu,kalkülüs 1 pdf, ...


Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik ders notu

İçindekiler: Sağlık Yönetimi Bölümü Araştırma Yöntemleri ders notudur. Araştırma yöntemleri ders notudur. Sağlık sektörü araştırmalarında ki kare testi ve tukey testi çok kullanılır.Araştırma yöntemleri (SGL317) ders notu içeriği: araştırma nedir?araştırmadaki değişkenler0 ve 1 hipotezleri ki kare testi resgresyon eşleştirilmiş gruplarda t testi örneğiMann Whitney U testiAnova testleri örnek hipotez cümleleri konu anlatımının sonunda özet tablo Diğer araştırma yöntemleri dersi arama kriterleriaraştırma yöntemleri pdf,araştırma yöntemleri ders notları,araştırma yöntemleri ders notları pdf,araştırma yöntemleri özet,araştırma yöntemleri konu anlatımı,araştırma yöntemleri dersi,araştırma yöntemleri konuları,araştırma yöntemleri sınava hazırlık,araştırma yöntemleri çalışma notları,mü sağlık yöntemi ders notları,marmara üni araştırma yöntemleri pdf,marmara üni. araştırma yöntemleri ders notu,sağlık yöntemini bölümü öğrencileri için araştırma yöntemleri pdf,sağlıkta araştırma yöntemleri ders notu, ...


Sağlık Hukuku ders notu

İçindekiler: Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Hukuku ve Etiği ders notudur. Sağlık hukuku ve etiği vize ders notudur. Organ ve doku naklinde ilgilinin rızası önemlidir. Kişinin açıklayacağı rıza çerçevesinde davranışlar su. teşkil etmez.Sağlık hukuku ve etiği (HUK235) ders notu içeriği: ceza sorumluluğu ve suçun unsurları normlar hiyerarşisi kanuni unsurlar maddi unsurlar seçimlik hareketli suç fail mağdur konu nitelikli haller manevi unsurlar kast taksir netice sebebiyle ağırlaştırılmış suç hukuka aykırılık kanun hükmünü icra meşru savunma hakkın kullanılması ilgilinin rızası Sağlık hukuku vize ders notudur bunlara çalışarak sınavınızdan iyi not alabilirsiniz konularla ilgili açıklayıcı örnekler ve alt başlıklar notta mevcuttur. Diğer sağlık hukuku ve etiği dersi arama kriterleri sağlık hukuku ve etiği pdf,sağlık hukuku ve etiği ders notları,sağlık hukuku ve etiği ders notları pdf,sağlık hukuku ve etiği özet,sağlık hukuku ve etiği konu anlatımı,sağlık hukuku ve etiği dersi,sağlık hukuku ve etiği konuları,sağlık hukuku ve etiği sınava hazırlık,sağlık hukuku ve etiği çalışma notları,mü sağlık yönetimi ders notları,marmara üni sağlık hukuku ve etiği pdf,marmara üni. sağlık hukuku ve etiği ders notu,sağlık yönetimi bölümü öğrencileri için sağlık hukuku ve etiği pdf,sağlık yöneticileri için sağlık hukuku ve etiği ders notu, ...


Sağlık Politikaları ders notu

İçindekiler: Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Politikaları ders notudur. Sağlık politikaları dersi vize ve final notudur.Sağlık politikaları (SYN311) ders notu içeriği: e-sağlıke sağlık hizmetlerinin sağladığı kolaylıklar e-sağlık hizmetlerinde karşılaşılan zorluklar doğru ilaç seçimini neler etkiler?yanlış ilaç seçimini neler etkiler? Sonuçları nelerdir? sağlık çalışanları ilaç kullanımını ve buna bağlı ilaç harcamalarını nasıl etkiler?kamu özel ortaklığıafiliasyonfaydacılık teorisi öznel faydacılıknesnel faydacılık toplumculuk teorisi evrensel toplumcular göreceli toplumcular liberalizm teorisiözgürlükçü liberaller eşitlikçi liberaller Türkiye'nin sınır ötesi sağlık hizmetleri nelerdir? Sunmalı mıdır? Sunmakta mıdır? ilaç harcamalarındaki artışın nedenleri nelerdir? sağlık yöneticisi açısından e-sağlığın önemi nedir? neden afiliasyona ihtiyaç duyuldu? afiliasyonda uygulamada yaşanan sorunlar nelerdir? özelleştirme ile kamu özel ortaklık modellerini kıyaslayın klasik ile kamu özel ortaklık modellerini kıyaslayın neden kamu özel ortaklığına ihtiyaç duyuldu?kamu özel ortaklığının getirdiği faydalar nelerdir? kamu özel ortaklığının dezavantajları nelerdir? kamu özel ortaklığının işleyişi nasıldır?Diğer sağlık politikaları dersi arama kriterlerisağlık politikaları pdf,sağlık politikaları ders notları,sağlık politikaları ders notları pdf,sağlık politikaları özet,sağlık politikaları konu anlatımı,sağlık politikaları dersi,sağlık politikaları konuları,sağlık politikaları sınava hazırlık,sağlık politikaları çalışma notları,mü sağlık yönetimi ders notları,marmara üni sağlık politikaları pdf,marmara üni. sağlık politikaları ders notu,sağlık yönetimi bölümü öğrencileri için sağlık politikaları pdf,sağlık yöneticileri için sağlık politikaları ders notu, ...


Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları ders notu

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri ders notudur. Yaşam dönemleri ve uyum sorunları ders notudur. Sosyal uyum, bireyin diğer insanlara uyum gösterebilme başarısıdır.Yaşam dönemleri ve uyum problemleri ders notu içeriği: akıl ve ruh sağlığınormallik ve anormalliksağlıklı gelişimi anlama (gelişim, kişilik)uyum (sosyalleşme, sosyal uyum, uyumu etkileyen faktörler)benlik psikolojik iyi oluş, öznel iyi oluş, mutlulukyaşam doyumu, özyeterlilik, öz duyarlılık uyum ve davranış problemlerinin doğasını anlamak ( aile, akran, genetik incinebilirlik, mizaç,)koruyucu ve risk faktörleriokul çağındaki çocuklarda akademik başarısızlık Diğer yaşam dönemleri ve uyum problemleri dersi arama kriterleri yaşam dönemleri ve uyum problemleri pdf,yaşam dönemleri ve uyum problemleri ders notları,yaşam dönemleri ve uyum problemleri ders notları pdf,yaşam dönemleri ve uyum problemleri özet,yaşam dönemleri ve uyum problemleri konu anlatımı,yaşam dönemleri ve uyum problemleri dersi,yaşam dönemleri ve uyum problemleri konuları,yaşam dönemleri ve uyum problemleri sınava hazırlık,yaşam dönemleri ve uyum problemleri çalışma notları,paü rehberlik ve psikolojik danışmanlık ders notları,pamukkale üni yaşam dönemleri ve uyum problemleri pdf,pamukkale üni. yaşam dönemleri ve uyum problemleri ders notu,pdr yaşam dönemleri ve uyum problemleri pdf,rehberlik yaşam dönemleri ve uyum problemleri ders notu, ...


BÖTE Bilişim ve Matematik ders notu

İçindekiler: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Matematik I ders notudur. Matematik 1 ders notudur. Graf, elemanları noktasal olarak tanımlanan sonlu ve boş olmayan ve eleman kenar olarak adlandırılan sonlu ikili yapılardır. Matematik 1 ders notu içeriği: grafgraf çeşitleri determinant determinantın özellikleri lineer denklem sistemleri mantıkmatris2020-2021 müfredatında bilişim ve matematik dersi altında görünen konulardır. Diğer matematik 1 dersi arama kriterleri matematik 1 pdf,matematik 1 ders notları,matematik 1 ders notları pdf,matematik 1 özet,matematik 1 konu anlatımı,matematik 1 dersi,matematik 1 konuları,matematik 1 sınava hazırlık,matematik 1 çalışma notları,eü böte ders notları,ege üni matematik 1 pdf,ege üni. matematik 1 ders notu,bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümü öğrencileri için matematik 1 pdf,bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenleri için matematik 1 ders notu, ...


BÖTE Eğitim Felsefesi ders notu

İçindekiler: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Eğitim Felsefesi ders notudur. Eğitim felsefesi ders notudur. Eğitimin amacı, insanlara ve çocuklara bilginin toplumsal geleneği kazandırmaktır.Eğitim felsefesi ders notu içeriği: eğitim felsefesinin 5 düşünce okulundan ve tarihsel gelişimi günümüzdeki eğitimin alanı ve önemi eğitim felsefesindeki 2 yaklaşım temel kavram ve problemler eğitimin amacı ve hedefi eğitimde bilginin önemi Diğer eğitim felsefesi dersi arama kriterleri eğitim felsefesi pdf,eğitim felsefesi ders notları,eğitim felsefesi ders notları pdf,eğitim felsefesi özet,eğitim felsefesi konu anlatımı,eğitim felsefesi dersi,eğitim felsefesi konuları,eğitim felsefesi sınava hazırlık,eü bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü ders notları,ege üni eğitim felsefesi pdf,ege üni. eğitim felsefesi ders notu,bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü eğitim felsefesi pdf,bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenleri için eğitim felsefesi pdf, ...


Ekonometri Bölümü İktisat II ders notu

İçindekiler: Ekonometri Bölümü İktisada Giriş II ders notudur. İktisada giriş 2 ders notudur. Reel GSYİH, belirli bir yılın fiyatları baz alınarak yani sabit fiyatlar cinsinden GSYİH'nın hesaplanmasıdır.İktisada giriş 2 (IKT1202) ders notu içeriği: milli gelir milli gelir hesaplama yöntemleri milli gelirle ilgili kavramlar üretim yöntemi ile milli gelirin hesaplanması nihai malların toplam değerlerinin hesaplanması yöntemi büyüme hızı hesaplanması katma değer yöntemi gelir yöntemiyle milli gelirin hesaplanması harcama yöntemiyle milli gelirin hesaplanması Uludağ Üniversitesi İİBF Ekonometri bölümü iktisat 2 ders notudur. İlk iki haftayı kapsamaktadır. Ozan Başkol hocanın dersidir. Hoca kendi not tutturmaktadır. Diğer iktisada giriş 2 dersi arama kriterleri iktisada giriş 2 pdf,iktisada giriş 2 ders notları,iktisada giriş 2 ders notları pdf,iktisada giriş 2 özet,iktisada giriş 2 konu anlatımı,iktisada giriş 2 dersi,iktisada giriş 2 konuları,iktisada giriş 2 sınava hazırlık,iktisada giriş 2 çalışma notları,uü ekonometri ders notları,uludağ üni iktisada giriş 2 pdf,uludag üni. iktisada giriş 2 ders notu,ekonometri bölümü öğrencileri için iktisada giriş 2 pdf,ekonomistler için iktisada giriş 2 ders notu, ...