Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Wilson Prensipleri ders notu

İçindekiler: Web Tasarımı ve Kodlama Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur.A.B.D başkanı Wilson 1. Dünya Savaşı sırasında kalıcı barışı sağlamak için Wilson İlkeleri'ni yayınlamıştır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (TAR201U) ders notu içeriği:1. Dünya savaşı sırasında imzalanan barış anlaşmaları ve anlaşmaların sonuçlarıMondros Ateşkes Anlaşması ve anlaşma sonucu Osmanlı'da işgal edilen yerlerParis Barış Konferansı konferansta alınan kararlar İzmir'in İşgali ve sonuçları cemiyetler; yararlı ve zararlı cemiyetler Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı genelgeler ve kongreler Havza genelgesi Diğer atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi arama kriterleriatatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları pdf,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 konu anlatımı,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 özet,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 konuları,aöf atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,açık öğretim atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları, ...


ÇEKO Toplu İş Hukuku Ders Notu ders notu

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İş Hukuku ders notudur.Toplu iş hukuku ders notudur. Lokavt, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak ölçüde işveren,işveren vekili ya da işveren sendikasınca verilen karara uyugun olarak işçilerin işyerinden tamamen uzaklaştırılmasıdır.Toplu iş hukuku (CALI304) ders notu içeriği: sendikalar hukukutoplu İş sözleşmesitoplu İş Uyuşmazlıkları sendika hukuku sendika saflık ilkesi sarı sendika sendika hakkı bireysel sendika özgürlüğü kolektif sendika özgürlüğü sendikanın kuruluşu sendika ve vakıf kolektif sendika sendika çokluğu iş sözleşmesi iş sözleşmesinin askıya alınması sendikanın organları sendika organlarına karşı genel ilkeler sendika üyeliği üyelikten doğan haklar ve borçlar sendika üyeliğini sona erdiren haller sendikal güvence iş güvencesi işe iade davası kötü niyet tazminatı ayrımcılık tazminatı sendikaların faaliyetleri toplu iş sözleşmesi toplu iş sözleşmesi türleri toplu iş sözlemesi tis yapılması yetki belgesinin alınması toplu iş sözleşmesinin kapsamı toplu iş uyuşmazlıkları hak uyuşmazlığı menfaat uyuşmazlığı grev grev yasağı olan yerler ve işler lokavt toplu eylem hakkı Diğer toplu iş hukuku dersi arama kriterleri toplu iş hukuku ders notları,toplu iş hukuku pdf,toplu iş hukuku ders notları pdf,toplu iş hukuku konu anlatımı,toplu iş hukuku özet,toplu iş hukuku dersi,toplu iş hukuku konuları,çeko toplu iş hukuku, ...


Fizik 2 Vize Öncesi Ders Notu ders notu

İçindekiler: Çevre Mühendisliği Fizik II ders notudur. Erdoğan Tarcan fizik 2 dersi vize ders notudur. Bir (+) bir (-) yük beraberse dipoldür.Dipol moment iki yükün eksendeki yüke döndürme etkisidir.Fizik 2 (FİZ102) ders notu içeriği: elektrostatik kuvvet elektriksel alan dipolün elektriksel alanla olan ilişkisi teoremler analitik yolla çözüm halka teoremi levha teoremi disk teoremi örnek sorular ve çözümleri Diğer fizik 2 ders notu arama kriterleri fizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları pdf,fizik 2 konu anlatımı,fizik 2 özet,fizik 2 konuları,fizik 2 dersi,fizik 2 örnek soruları,fizik 2 çözümlü sorular, ...


Sermaye Piyasaları ders notu

İçindekiler: İşletme Sermaye Piyasaları ders notudur. Sermaye piyasaları ders notudur. Arbitrajcılar, fiyat farklılıklarından yararlanarak kazanç elde ederler. Aynı ve eş miktardaki bir menkul kıymeti piyasadan alıp diğer bir piyasaya daha avantajlı olarak satarlar.Sermaye piyasaları (İŞL406) ders notu içeriği: doğrudan ve dolaylı finansman broker dealeryatırım bankalarıfon arz edenler ve fon talep edenleryatırım ortaklıklarıfinansal piyasalaryatırımcıspekulatörHedgerarbitrajcılarsermaye piyasalarıotofinansmanrüçhan hakkıhalka açılmış şirketleresas sermayekayıtlı sermayebirincil ve ikincil piyasalarorganize sanayi sermaye piyasalarıborçlanma ve öz sermaye piyasalarıspot piyasalarulusal ve uluslararası piyasalarmenkul kıymet borsasıparis menkul kıymet borsasılondon menkul kıymet borsası frankurt menkul kıymet borsası euronex: amsterdam ,paris,brükselnewyork borsasıaracı kuruluşlaremirleryatırım bankalarıyatırım fonlarıyatırım danışmanlıklarıportföy kuruluşlarıderecelendirme kuruluşlarıfonlarrepo ve ters repopara piyasası fonksiyonurisklerbaselmerkez bankasıkotasyonendekslerhisse senetleritakas bankhaklartahvilitfavarlığa dayalı menkul kıymetlersüre(durasyon)temel analizteknik analizişlem hacmigrafik türlerirallivadeli işlemlerswapopsiyonlarfuturesforwads örnek sorular ve çözümlerini de içermektedir. Diğer sermaye piyasaları dersi arama kriterleri sermaye piyasaları ders notları,sermaye piyasaları pdf,sermaye piyasaları ders notları pdf,sermaye piyasaları konu anlatımı,sermaye piyasaları özet,sermaye piyasaları dersi,sermaye piyasaları konuları, ...


Maliye İçin Borçlar Hukuku ders notu

İçindekiler: Maliye Bölümü Borçlar Hukuku ders notudur. Borçlar hukuku ders notudur. Haksız fiil, hukuk düzeninin izin vermediği ve hoş karşılamadığı zarar verici davranışlardır. Borçlar hukuku (KAM203) ders notu içeriği:borçlar hukukunun temel ilkeleri borç ilişkisi borç ilişkinin özellikleri ve unsurları alacaklı,borçlu ve edim kavramları borç ilişkisinin doğurduğu sonuçlar eksik borçlar hukuki işlem türleri sözleşmeler ve sözleşmelerin kurulması borç ilişkisinin kaynakları sorumluluk hukuki işlemin unsurları öneri önerinin bağlama süresi genel işlem koşulları sözleşmenin geçerliliği irade ile beyan arasında uyumsuzluk halleri bilinçli yapılan uyumsuzluklar bilinçsiz yapılan uyumsuzluklar temsil temsil yetkisinin sona ermesi sözleşmelerin yorumu ve sözleşmelerin uyarlanması ahde vefa ilkesi ön sözleşme ilan yoluyla ödül sözü verme soyut borç tanıması sözleşmelerin geçersizlik hallerihaksız fiillerden doğan borç ilişkileri haksız fiil unsurları illiyet bağını kesen sebepler hukuka uygunluk sebepleri kusursuz sorumluluk hallerizarar ve tazminatın hesaplanmasıDiğer borçlar hukuku dersi arama kriterleri borçlar hukuku ders notları,borçlar hukuku pdf,borçlar hukuku ders notları pdf,borçlar hukuku konu anlatımı,borçlar hukuku özet,borçlar hukuku dersi,borçlar hukuku konuları,borçlar hukuku dersleri,borçlar hukuku bilgileri, ...


Maliye İçin Ekonometri ders notu

İçindekiler: Maliye Ekonometri ders notudur. Ekonometri ders notudur. Normal dağılım (z tablosu) gözlem değeri 30'un üzerinde olunca kullanılır.Ekonometri (EKN311) ders notu içeriği:basit doğrusal regresyon modeliBeta0 ve Beta1 elde edilişi normal denklemler yöntemi gerçek değerler yöntemi ortalamadan farklar yöntemi Hata terimi hesaplamaVaryansNokta tahmini hata payı güven olasılığı Hipotez testi test istatistiği t/z dağılımı belirlilik katsayısı formüllerkonular örnek sorularla anlatılmıştır.Diğer ekonometri dersi arama kriterleri ekonometri ders notları,ekonometri pdf,ekonometri ders notları pdf,ekonometri konu anlatımı,ekonometri özet,ekonometri dersi,ekonometri konuları,ekonometri örnek sorular ve çözümleri,ekonometri çözümlü sorular, ...


Sosyoloji İçin Öğrenme Psikolojisi ders notu

İçindekiler: Sosyoloji Öğrenme Psikoloji ders notudur. Öğrenme psikolojisi ders notudur. Birincil pekiştireçler organizmanın ihtiyaçlarını doyuma ulaştıran pekiştireçlerdir. Örneğin susayan insana su verilmesi.Öğrenme psikolojisi (SOS2006) ders notu içeriği: öğrenme psikolojisi pozitif ve negatif pekiştireçler negatif pekiştireçlerin davranışları güçlendirme özelliği sosyal etkileşimde pozitif ve negatif pekiştirecin bir aradalığı cezanın öğrenme üzerindeki etkisi öğrenmede uyaranın ayırt etme rolü genellemenin öğrenmeye etkisi biçimlendirmenin öğrendirmeye etkisi pekiştireç türleri düşünce,duygu ve tepkiler skinner ve dil öğrenmesi operant öğrenme şartlanma ayırt etme yoluyla öğrenme genelleme yoluyla öğrenme bilişsel öğrenme öğrenmenin psikolojik anlamı canlı ve öğrenme tiksinti öğrenmesi yem korkaklığı insan ve diğer memeliler soru sormanın ve görüş belirtmenin öğrenmeye etkisi hayvan ve insan öğrenmesi ilişkisi öğrenme kuramları bilimde soyutlama akıl nedir? Ploton'un eğitim görüşü Aristoteles'in eğitim anlayışı 19. yüzyıl zihinsel disiplin yüzyılı 20. yüzyıl eğitim anlayışı kendini gerçekleştirme J.J. Rousseau ve doğal eğitim John Locke ve zihinsel çağrışımcılık varoluşcu humanizm olgunlaşma ve gelişme herbertionizm Herbart'a göre öğretme sürecinin basamakları Descartes ve kartezyen dualizmDiğer öğrenme psikolojisi dersi arama kriterleri öğrenme psikolojisi ders notları,öğrenme psikolojisi pdf,öğrenme psikolojisi ders notları pdf,öğrenme psikolojisi konu anlatımı,öğrenme psikolojisi özet,öğrenme psikolojisi dersi,öğrenme psikolojisi konuları, ...


Yalın Üretim Teknikleri ders notu

İçindekiler: Endüstri Mühendisliği Yalın Üretim ders notudur. Yalın üretim ders notudur. Yalın düşünce, değer akışındaki tüm israfları ortadan kaldırma amacını taşıyan bir düşünce biçimidir. Yalın düşüncenin temelinde sistemde değer üretmeyen her şeyin israf olduğu yer almaktadır. Yalın düşüncenin ideali sistemde sıfır israfı sağlamaktır.Yalın Üretim (END3922) ders notu içeriği: yalın düşünce nedir? yalın üretim yalın üretim ilkeleri yalın üretim bileşenleri yalın üretim teknikleri kanban tek parça akışı u tipi yerleşim planı jıdoka jıt (just in time) poke-yoke 5s ve yararları deney tasarımı dengeli üretim toplam üretken bakım smed 3m toplam iş denetimi iş rotasyonu kaizen kalite çemberleri a3 raporu obeya değer akış haritalama değer nedir? değer türleri nelerdir? değer türleri nelerdir? değer akışı nedir? değer akışı yönetimi değer akışı haritalandırma değer akışı haritalandırma adımları değer akışı haritalama yoluyla üretim hattı analizi renkli sanayinin yalın üretim süreci Diğer yalın üretim dersi arama kriterleri yalın üretim ders notları,yalın üretim pdf,yalın üretim ders notları pdf,yalın üretim konu anlatımı,yalın üretim özet,yalın üretim dersi,yalın üretim konuları, ...


İş Sağlığı ve Güvenliği I Dersi ders notu

İçindekiler: İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği I ders notudur. İş sağlığı ve güvenliği 1 ders notudur. İş sağlı ve güvenliği uygulamaları ilk 1800'lü yıllarda İngiltere'de başlamıştır. Kömür madenlerindeki çocuk işçileri korumak için uygulanmıştır.İş sağlığı ve güvenliği 1 ders notu içeriği: İş güvenliğinin tehlike sınıfları işçi sağlığı iş yeri düzeni ve bakımı el aletleri dizimi el aleti çeşitleri genel güvenlik yapılmaması gerekenler su tesisatı elektrik tasarrufu meslek hastalığı ve önlemleri kazaların maliyetleri kişisel koruyucu ekipmanlar tehlikeli maddeler yangın güvenliği Diğer iş sağlığı ve güvenliği 1 dersi arama kriterleri iş sağlığı ve güvenliği 1 ders notları,iş sağlığı ve güvenliği 1 pdf,iş sağlığı ve güvenliği 1 ders notları pdf,iş sağlığı ve güvenliği 1 konu anlatımı,iş sağlığı ve güvenliği 1 özet,iş sağlığı ve güvenliği 1 dersi,iş sağlığı ve güvenliği 1 konuları, ...


Kurtuluş Savaşı ders notu

İçindekiler: Web Tasarımı ve Kodlama Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Tekalif-i milliye emirlerinin yayımlanmasındaki temel amaç ihtiyaçlarını karşılayarak orduyu güçlendirme isteğidir. Bu emirler seferberlik durumunu gösterir. Bu emirlerin rahat uygulanması için istiklal mahkemeleri kurulmuştur.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (TAR201U) ders notu içeriği:Kurtuluş Savaşı ve Cepheler Doğu Cephesi ve özellikleri Gümrü Anlaşması ve önemi Güney Cephesi Batı Cephesi Düzenli Ordunun Kurulmasının Nedenleri I. İnönü Savaşı Teşkilat-ı Esasiye kanunu Londra konferansı Afganistan ile Dostluk Anlaşması İstiklal Marşının Kabulü Moskova Anlaşması ve önemi II. İnönü Savaşı Kütahya Eskişehir Muharebeleri Eğitim Kongresi Mustafa Kemal'in Başkomutan olması Tekalif-i Milliye Emirleri Sakarya Meydan Muharebesi ve sonuçları Kars anlaşması ve önemiAnkara anlaşması ve önemi Diğer atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi arama kriterleriatatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları pdf,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 konu anlatımı,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 özet,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 konuları,aöf atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,açık öğretim atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları, ...