Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Kristalografi Ders Notu ve Çıkabilecek Sorular ders notu

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kristalografi ders notudur. Kristalografi ders notudur. Kristalografi (JEMU1121) ders notu içeriği: bravais kafesleri mineral ve kristal kristal yüzeylerinin eksenlere göre durumu ve genel adlandırılması kristal şekil cinsleri kristal sistemlerine göre anlamlar rombusal projeksiyon çizimi monoklinal tetragonal heksagonal önemli notlar çıkabilecek kristal soru örnekleri Bildiğimiz üzere mühendislik zor bir dal ve yanına "jeoloji" de gelince iyicene zorlaşıyor. Bu paylaştığım ders notunda jeoloji mühendislerinin zorlandığı ders olan KRİSTALOGRAFİ dersini işledim. Önemli püf noktaları ve çıkmış ve çıkabilecek sorular mevcuttur. size iyi çalışmalar dilerim.Diğer kristalografi dersi arama kriterleri kristalografi pdf,kristalografi ders notları,kristalografi ders notları pdf,kristalografi özet,kristalografi konu anlatımı,kristalografi dersi,kristalografi konuları,kristalografi sınava hazırlık,kristalografi çalışma notları,iü cerrahpaşa üni jeoloji mühendisliği ders notları,istanbul üniversitesi cerrahpaşa üni kristalografi pdf,istanbul üni. cerrahpaşa kristalografi ders notu,jeoloji mühendisleri için kristalografi pdf, ...


KAÜ İlahiyat İslam İnanç Esasları ders notu

İçindekiler: İlahiyat Bölümü İslam İnanç Esasları ders notudur. İslam inanç esasları ders notudur. İslam inanç esasları (İLA115) ders notu içeriği:din islam islam inanç esasları müslüman mü'min kafir küfür çeşitleri münafık şirk şirk çeşitleri deist ateist dinsiz irtidat tekfir mezhepiman kavramının mahiyeti ve özellikleri iman nedir? islam düşüncesinde imanın mahiyetine ilişkin yaklaşım biçimleri doğru ve geçerli bir imanın ana ilkeleri Allah'ın isim ve sıfatları Allah'ın varlığının delilleri hudüs delili imkan delili gaye ve nizam delili İslam inanç esasları akaid alanında en iyi kitap olan Doç. Dr. Hüseyin Doğan Dini Deliller Işığında İslam İnanç Esasları kitabından özet alınmıştır. Faydalı bir nottur kpss için de yararlı olacaktır. Diğer islam inanç esasları dersi arama kriterleri islam inanç esasları pdf,islam inanç esasları ders notları,islam inanç esasları ders notları pdf,islam inanç esasları özet,islam inanç esasları konu anlatımı,islam inanç esasları dersi,islam inanç esasları konuları,islam inanç esasları sınava hazırlık,islam inanç esasları çalışma notları,kaü ilahiyat ders notları,kafkas üni islam inanç esasları pdf,kafkas üni. islam inanç esasları ders notu,ilahiyat bölümü öğrencileri için islam inanç esasları pdf,ilahiyatçılar için islam inanç esasları ders notu, ...


İslam Hukukuna Giriş Tam Özet ders notu

İçindekiler: İlahiyat Bölümü İslam Hukukuna Giriş ders notudur. İslam hukukuna giriş ders notudur. İslam hukukuna giriş ders notu içeriği:islam hukukuna giriş fıkıh şeriat islam hukuku ve fıkıh islam hukukunun amacı islam hukukunun özellikleri islam hukukunun kaynakları asli deliller fer'i deliller önceki semavi şeriatler örf istishab istishabın türleri islam hukukunun genel ilkeleri islam hukukunun sistematiği ve literatürü islam hukukunun tarihi gelişimi fıkıh mezhepleri yaşayan mezhepler sünni mezhepler sünni olmayan mezhepler kamu hukuku anayasa hukuku yargılama hukuku mahkeme mali hukuk ceza hukuku ceza hukukunun unsurları ceza ve cezanın özellikleri cezayı hafifleten sebepler had suçları ve cezaları aile hukuku evliliğin sona ermesi islamda ehliyet konusu kısıtlılık halleri hukuki temsil aktin şartları geçerlilik akdi şartlar akit serbestisi ve sınırlandırılması akdin hükmü akdin sona ermesi ve feshi mülkiyet teorisi islam hukuku kavramlar verimler hükmün tanımı ve kısımları teklifi hükmün kısımları vacip vacibin kısımları mendup haram mekruh hanefilerde mekruh terimleri mübah azimet ve ruhsat kaza ve iade vaz'i hükün tanımı kısımlarıİslam hukukuna giriş kitabı Ahmet Yaman Halit Çalış tam özet. İlahiyat fakülteleri islam hukukuna giriş dersi için ideal nottur. Ahmet Yaman Halit Çalış islâm hukukuna giriş kitabından hocanın üstünde durduğu noktalar ve önemli yerler alışmıştır. Diğer islam hukukuna giriş dersi arama kriterleri islam hukukuna giriş pdf,islam hukukuna giriş ders notları,islam hukukuna giriş ders notları pdf,islam hukukuna giriş özet,islam hukukuna giriş konu anlatımı,islam hukukuna giriş dersi,islam hukukuna giriş konuları,islam hukukuna giriş sınava hazırlık,islam hukukuna giriş çalışma notları,kaü ilahiyat ders notları,kafkas üni islam hukukuna giriş pdf,kafkas üni. islam hukukuna giriş ders notu,ilahiyat bölümü öğrencileri için islam hukukuna giriş pdf,ilahiyatçılar için islam hukukuna giriş ders notu, ...


KSÜ Olasılık İstatistik Ders Notu ders notu

İçindekiler: Tekstil Mühendisliği Bölümü Olasılık ve İstatistik ders notudur. Olasılık ve istatistik ders notudur. Olasılık ve istatistik (GM232) ders notu içeriği:frekans dağılımı nedir, nasıl hesaplanır? histogram grafiği nedir, nasıl bulunur ve çizilir? Bileşik veri nedir? Frekans dağılımı ve histogram grafiği soru ve çözümlerini içerir.Diğer olasılık ve istatistik dersi arama kriterleri olasılık ve istatistik pdf,olasılık ve istatistik ders notları,olasılık ve istatistik ders notları pdf,olasılık ve istatistik özet,olasılık ve istatistik konu anlatımı,olasılık ve istatistik dersi,olasılık ve istatistik konuları,olasılık ve istatistik sınava hazırlık,olasılık ve istatistik çalışma notları,ksü tekstil mühendisliği ders notları,kahramanmaraş sütçü imam üni olasılık ve istatistik pdf,kahramanmaraş sütçü imam üni. olasılık ve istatistik ders notu,tekstil mühendisliği bölümü öğrencileri için olasılık ve istatistik pdf,tekstil mühendisleri için olasılık ve istatistik ders notu, ...


EÜ Karbonhidratlar Beslenme İlkeleri 1 ders notu

İçindekiler: Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme İlkeleri I ders notudur. Beslenme ilkeleri 1 ders notudur. Beslenme ilkeleri 1 ders notu içeriği:Karbonhidratların sınıflandırılması ve özellikleri monosakkarit disakkarit ve polisakkarikter prebiyotik ve probiyotik kavramları nişasta posa (lif) çözünür ve çözünmez posa bileşik karbonhidratlar; glikolipit ve glikoproteinler glikojen karbonhidratların sindirimi ve emilimi emilim bozuklukları glukoz metabolizması glisemik indeks ve glisemik yük karbonhidrat ile ilgili hastalıklar Başlıklarından oluşan detaylı ve görselli bir ders notudur. iyi çalışmalar :) Diğer beslenme ilkeleri 1 dersi arama kriterleri beslenme ilkeleri 1 pdf,beslenme ilkeleri 1 ders notları,beslenme ilkeleri 1 ders notları pdf,beslenme ilkeleri 1 özet,beslenme ilkeleri 1 konu anlatımı,beslenme ilkeleri 1 dersi,beslenme ilkeleri 1 konuları,beslenme ilkeleri 1 sınava hazırlık,beslenme ilkeleri 1 çalışma notları,eü beslenme ve diyetetik ders notları,ege üni beslenme ilkeleri 1 pdf,ege üni. beslenme ilkeleri 1 ders notu,beslenme ve diyetetik bölümü öğrencileri için beslenme ilkeleri 1 pdf,dyt beslenme ilkeleri 1 ders notu, ...


KSÜ İnşaat Mühendisliği Su Kaynakları ders notu

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları ders notudur. Su kaynakları ders notudur. Su kaynakları (IM474) ders notu içeriği: taşkın kontrolü taşkının sınıflandırılması taşkın frekansı crest modeli sedde çeşitleri taşkın kontrol yapıları sedde arızaları örnek sorular ve çözümleri akarsu geçitleri menfezler boru menfezler bağlamalar (regülatörler) bağlamalar için örnek sorular ve çözümleri Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi ders notları soru çözümleri örnekler sınavlarda yardımcı olacak ders notudur. Diğer su kaynakları dersi arama kriterleri su kaynakları pdf,su kaynakları ders notları,su kaynakları ders notları pdf,su kaynakları özet,su kaynakları konu anlatımı,su kaynakları dersi,su kaynakları konuları,su kaynakları sınava hazırlık,su kaynakları çalışma notları,ksü inşaat mühendisliği ders notları,kahramanmaraş sütçü imam üni su kaynakları pdf,kahramanmaraş sütçü imam üni. su kaynakları ders notu,inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri için su kaynakları pdf,ksü inşaat su kaynakları dersi, ...


Sözlerün işideli bagrı delindi güherün (mesihi) ders notu

İçindekiler: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı I ders notudur.Eski türk edebiyatı 1 ders notudur. Eski türk edebiyatı 1 (TDE151) ders notu içeriği: Sözlerün işideli bagrı delindi güherün (mesihi) bilinmeyen beyitleri bir kısmı incelendi nesir anlamı ve söz sanatlarına ayrıldı. Diğer eski türk edebiyatı 1 dersi arama kriterleri eski türk edebiyatı 1 pdf,eski türk edebiyatı 1 ders notları,eski türk edebiyatı 1 ders notları pdf,eski türk edebiyatı 1 özet,eski türk edebiyatı 1 konu anlatımı,eski türk edebiyatı 1 dersi,eski türk edebiyatı 1 konuları,eski türk edebiyatı 1 sınava hazırlık,eski türk edebiyatı 1 çalışma notları,okü türk dili ve edebiyatı ders notları,osmaniye korkut ata üni eski türk edebiyatı 1 pdf,osmaniye korkut ata üni. eski türk edebiyatı 1 ders notu,türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencileri için eski türk edebiyatı 1 pdf,tde eski türk edebiyatı 1 ders notu, ...


AKÜ Türkiye'de Siyasal Hayat 2 ders notu

İçindekiler: Kamu Yönetimi Bölümü Türk Siyasal Hayatı II ders notudur. Türk siyasal hayatı 2 ders notudur. Türk siyasal hayatı 2 ders notu içeriği: 27 Mayıs 1960 darbesi ve 1961 anayasası 12 Mart 1971 muhtırası sonrası Türkiye 12 Mart askeri muhtırası 1961 Anayasasında yapılan değişiklikler 1970'lerin önemli siyasal hadiseleri 1960'larda sol siyasetin güçlenmesi 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrası Turgut Özal'ın (ANAP) iktidarı 12 Eylül 1980 darbesi 1982 Anayasasının ilanı Turgut Özal ve Anavatan partisinin iktidara gelişi 1990'lı yılların politik anatomisi 1960-1980 arası dönemin genel bir değerlendirmesiTürkiye'de Siyasal Hayat dersi sınavı için çıkarılmış ders notudur. Not dersin içeriğinde işlenen konular doğrultusunda çıkarılmıştır. Sınavınızda başarılar.Diğer türk siyasal hayatı 2 dersi arama kriterleri türk siyasal hayatı 2 pdf,türk siyasal hayatı 2 ders notları,türk siyasal hayatı 2 ders notları pdf,türk siyasal hayatı 2 özet,türk siyasal hayatı 2 konu anlatımı,türk siyasal hayatı 2 dersi,türk siyasal hayatı 2 konuları,türk siyasal hayatı 2 sınava hazırlık,türk siyasal hayatı 2 çalışma notları,akü kamu yönetimi ders notları,afyon kocatepe üni türk siyasal hayatı 2 pdf,afyon kocatepe üni. türk siyasal hayatı 2 ders notu,kamu yönetimi bölümü öğrencileri için türk siyasal hayatı 2 pdf,kamu türkiyede siyasal hayat yakın dönem ders notu, ...


Beslenme İlkeleri Enzimler Konusu ders notu

İçindekiler: Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme İlkeleri I ders notudur. Beslenme ilkeleri 1 ders notudur. Beslenme ilkeleri 1 ders notu içeriği:enzimler ve özellikleri tepkimeler enzimlerin sınıflandırılması kofaktör çeşitleri enzimatik tepkimeler ve hızını etkileyen faktörler enzim inhibitörleri ve feed back inhibisyonundan özetler yer almaktadır. Diğer beslenme ilkeleri 1 dersi arama kriterleri beslenme ilkeleri 1 pdf,beslenme ilkeleri 1 ders notları,beslenme ilkeleri 1 ders notları pdf,beslenme ilkeleri 1 özet,beslenme ilkeleri 1 konu anlatımı,beslenme ilkeleri 1 dersi,beslenme ilkeleri 1 konuları,beslenme ilkeleri 1 sınava hazırlık,beslenme ilkeleri 1 çalışma notları,ü beslenme ve diyetetik ders notları,eege üni beslenme ilkeleri 1 pdf,ege üni, beslenme ilkeleri 1 pdf,dyt ders notları,diyetisyenlik beslenme ilkeleri 1 pdf, ...


KSÜ Hidrolik ders notu

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ders notudur. Hidrolik ders notudur. Hidrolik (IM372) ders notu içeriği:hidrolik açık kanallarda uniform akım uniform akım özgül enerji ile derinlik arasındaki bağıntılar kritik hızın tayini froude sayısı özgül enerji ile debi arasındaki bağıntılar koch parabolü örnek sorular ve çözümleri açık kanallarda kesit daraltmanın etkisi eşik ile daraltılması genişliğin azaltılması ile daraltma hem eşik hem de genişliğin azaltılması ile daraltma örnekler açık kanallarda akım tipleri ve açık kanalların boyutlandırılması hidrolik yarıçap ortalama hız açık kanallarda akım tipleri permanant akım permanant olmayan akım uniform akım uniform olmayan akım açık kanallarda reynold sayısının tayini uniform akımlarda hız tayini kanallarda en uygun kesitin tayini ani değişken akımlar hidrolik sıçrama savak üzerindeki akım dikdörtgen en kesitli savak kapasitesinin tayini borularda akım tipleri ve özellikleri laminer akım türbülanslı akım dairesel boru içerisindeki laminer akım formülleri boruların hidrolik hesabı yerel kayıplar ani genleşme kaybı ani daralma kaybı örnek soru ve çözümleri Hidrolik dersi Öğrenci defter notu 47 sf yeraltı ve yer üstü su basınçları savaklar borular vb derste çözülen sorular. Diğer hidrolik dersi arama kriterleri hidrolik pdf,hidrolik ders notları,hidrolik ders notları pdf,hidrolik özet,hidrolik konu anlatımı,hidrolik dersi,hidrolik konuları,hidrolik sınava hazırlık,hidrolik çalışma notları,ksü inşaat mühendisliği ders notları,kahramanmaraş sütçü imam üni hidrolik pdf,kahramanmaraş sütçü imam üni. hidrolik ders notu,inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri için hidrolik pdf,inşaat mühendisleri için hidrolik ders notu, ...