Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Moleküler Biyoloji ve Genetik Hormonlar Ders Notu1 ders notu

İçindekiler: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hormonlar ders notudur. Hormonlar ders notudur. Hormonlar (MBI333) ders notu içeriği:Hormonlar genel özellikleri.Vücutta salgı üreten bezler.Endokrin sistem ve hormonlar ilişkisi.Sinir sistemi ve hormonlar ilişkisi.Endokrin ve sinir sistemi karşılaştırılması.Etki ettiği bölgeye göre hormonlar.Etki tipine göre hormonlar.Yapılarına göre hormonlar.Steroid hormonlar Amino asit türevli hormonlar.Peptid/protein yapıda hormonlar.Hormon-reseptör ilişkisi.Reseptörlerin hücrede bulunduğu yerler.Hormon reseptörlerinin regülasyonuDown ve Up regülasyon.Hormonların etki şekilleri.Reseptörler.Hücre yüzey reseptörleri.Hücre içi reseptörler.Nükleer ve Sitoplazmik reseptörler.Hipofiz bezi hormonları Diğer hormonlar dersi arama kriterleri hormonlar pdf,hormonlar ders notları,hormonlar ders notları pdf,hormonlar özet,hormonlar konu anlatımı,hormonlar dersi,hormonlar konuları,hormonlar sınava hazırlık,hormonlar çalışma notları,üü moleküler biyoloji ve genetik ders notları,üsküdar üni hormonlar pdf,üsküdar üni. hormonlar ders notu,moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğrencileri için hormonlar pdf,mbg hormonlar pdf, ...


Farmasötik Teknoloji 3. Sınıf Farmasötik Su ders notu

İçindekiler: Eczacılım Bölümü Farmasötik Teknoloji III ders notudur. Farmasötik teknoloji 3 ders notudur. Farmasötik teknoloji 3 (ECZ405) ders notu içeriği:suda bulunması mümkün olan kontaminantlar farmasötik alanda suyun kullanım alanları Avrupa farmakopesine göre suyun sınıflandırılması USP farmakopesine göre suların sınıflandırılması ve arıtma yöntemleri endotoksin nedir? Arıtman için kullanılan yöntemler nelerdir? pirojen nedir? pirojen testleri nelerdir? Hangi esaslara dayanır? su arıtma yöntemleri nelerdir? elektrodiyalizEczacılık fakültesi 3. Sınıf Farmasötik Su ders notlarım. Sınava yönelik gereksiz uzatmalara girmeden açıklanmış. Ankara üniversitesi hocalarımız anlatıyor. Diğer farmasötik teknoloji 3 dersi arama kriterleri farmasötik teknoloji 3 pdf,farmasötik teknoloji 3 ders notları,farmasötik teknoloji 3 ders notları pdf,farmasötik teknoloji 3 özet,farmasötik teknoloji 3 konu anlatımı,farmasötik teknoloji 3 dersi,farmasötik teknoloji 3 konuları,farmasötik teknoloji 3 sınava hazırlık,farmasötik teknoloji 3 çalışma notları,aiçü eczacılık ders notları,ağrı ibrahim çeçen üni farmasötik teknoloji 3 pdf,ağrı ibrahim çeçen üni. farmasötik teknoloji 3 ders notu,eczacılık bölümü öğrencileri için farmasötik teknoloji 3 ders notu, ...


Ebelik Bölümü Genetik Ders Notu ders notu

İçindekiler: Ebelik Bölümü Genetik ders notudur. Genetik ders notudur. Genetik ders notu içeriği: genom yapısı ve organizasyon dna replikasyonu kromozomal hastalıklar kromozom bozuklukları mendeliyen kalıtımıotozomal resesit hastalıklar mendeliyen olmayan kalıtım genetik danışma hastalıkların genetik altyapısını çözmede ip uçları prenatal tarama testleri pretenal tanı ve genetik tanışma tanı testleri sıkıntıları gebelik terminasyonu genetik danışmaEge üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri için birinci sınıf genetik ders notlarıdır. Erhan PARILTAY hocamızın dersinden çıkardığım notlardır. Pdf içerisindeki sarılı notlar vize konuları turuncu notlar vize sonrası konuları notlarıdır. Pdf on bir sayfadan oluşmaktadır. Diğer genetik dersi arama kriterleri genetik pdf,genetik ders notları,genetik ders notları pdf,genetik özet,genetik konu anlatımı,genetik dersi,genetik konuları,genetik sınava hazırlık,genetik çalışma notları,eü ebelik ders notları,ege üni genetik pdf,ege üni. genetik ders notu,ebelik bölümü öğrencileri için genetik pdf, ...


Eczacılık Farmakoloji 3. Sınıf Ders Notu ders notu

İçindekiler: Eczacılık Bölümü Farmakoloji III ders notudur. Farmakoloji 3 ders notudur. Farmakoloji 3 (ECZ307) ders notu içeriği: Bronkadilatörler Antitüssifler Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Emetik ve Antiemetik İlaçlar Alt başlıklı sınava yönelik ders notlarım. Ankara üniversitesi ile beraber gidiyoruz. Diğer farmakoloji 3 dersi arama kriterleri farmakoloji 3 pdf,farmakoloji 3 ders notları,farmakoloji 3 ders notları pdf,farmakoloji 3 özet,farmakoloji 3 konu anlatımı,farmakoloji 3 dersi,farmakoloji 3 konuları,farmakoloji 3 sınava hazırlık,farmakoloji 3 çalışma notları,aiçü eczzacılık ders notları,ağrı ibrahim çeçen üni farmakoloji 3 pdf,ağrı ibrahim çeçen üni. farmakoloji 3 ders notu,eczacılık bölümü öğrencileri için farmakoloji 3 pdf, ...


SBP Kentsel Çevre Sorunları ders notu

İçindekiler: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Çevre Sorunları ders notudur. Kentsel çevre sorunları ders notudur. Kentsel çevre sorunları ders notu içeriği: Kentsel altyapı türleri ve sorunlarıGürültü : kaynakları, etkileri, alınacak önlemlerKentsel atık sorunlarıÇarpık kentleşme ve gecekondulaşma Diğer kentsel çevre sorunları dersi arama kriterleri kentsel çevre sorunları pdf,kentsel çevre sorunları ders notları,kentsel çevre sorunları ders notları pdf,kentsel çevre sorunları özet,kentsel çevre sorunları konu anlatımı,kentsel çevre sorunları dersi,kentsel çevre sorunları konuları,kentsel çevre sorunları sınava hazırlık,kentsel çevre sorunları çalışma notları,cü şehir ve bölge planlama ders notları,cumhuriyet üni kentsel çevre sorunları pdf,cumhuriyet üni. kentsel çevre sorunları ders notu,sbü kentsel çevre sorunları pdf, ...


Yat İşletme ve Yönetimi Denizde Haberleşme ders notu

İçindekiler: Yat İşletme ve Yönetimi Bölümü Denizde Haberleşme ders notudur. Denizde haberleşme ders notudur. Denizde haberleşme (DEUI2005) ders notu içeriği:Denizcilik Muhaberesi Tanımları ve SınıflandırılmasıMors, Simafor, Sancak Muhaberesi UsulleriUluslararası İşaret Kod Kitabı usullerine göre mesaj kodlama ve kod açma işlemleriStandart Denizcilik Muhaberesi Terimleri Temel mesaj gönderme ve alma usulleriGörünür ve telsiz muhabere vasıtaları ile temel usulleri kullanarak mesaj gönderme/almaDenizde Küresel Tehlike ve Emniyet Sistemini (GMDSS), unsurlarını ve fonksiyonlarıTehlike, Acil Durum ve Güvenlik Muhabere UsulleriGMDSS cihazlarını etkinlikle kullanabilmek; tehlike ve acil durum muhaberesiDiğer denizde haberleşme dersi arama kriterleri denizde haberleşme pdf,denizde haberleşme ders notları,denizde haberleşme ders notları pdf,denizde haberleşme özet,denizde haberleşme konu anlatımı,denizde haberleşme dersi,denizde haberleşme konuları,denizde haberleşme sınava hazırlık,denizde haberleşme çalışma notları,piri reis üni denizde haberleşme pdf,prü yat işletme ve yönetimi ders notları,piri reis üni. denizde haberleşme ders notu,yat işletme ve yönetimi denizde haberleşme ders notu, ...


Ergoterapi Temel Ölçeme ve Değerlendirme ders notu

İçindekiler: Ergoterapi Bölümü Temel Ölçme ve Değerlendirme ders notudur. Temel ölçme ve değerlendirme ders notudur. Temel ölçme ve değerlendirme ders notu içeriği: Postür Analizi Kas Kısalık Testleri Lumbal Ekstansörler Hamstringler Tfl Kalça Fleksörleri Pektoralis Majör Quadriceps Teres Majör Latissimus Dorsi Diğer temel ölçme ve değerlendirme dersi arama kriterleri temel ölçme ve değerlendirme pdf,temel ölçme ve değerlendirme ders notları,temel ölçme ve değerlendirme ders notları pdf,temel ölçme ve değerlendirme özet,temel ölçme ve değerlendirme konu anlatımı,temel ölçme ve değerlendirme dersi,temel ölçme ve değerlendirme konuları,GAÜ ergoterapi ders notları,girne amerikan üni temel ölçme ve değerlendirme pdf,girne amerikan üni temel ölçme ve değerlendirme ders notu,ergoterapi bölümü öğrencileri için temel ölçme ve değerlendirme ders notu, ...


Psikolojik Danışma Kuramları ve Teknikleri ders notu

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Psikolojik Danışma Kuramları ve Teknikleri ders notudur. Psikolojik danışma kuramları ve teknikleri ders notudur. Psikolojik danışma kuramları ve teknikleri (EER301) ders notu içeriği:psikolojik danışma süreci terapötik yöntem ve teknikleri psikolojik danışan ve danışma ilişkisi terapötik amaçlar bilişsel terapi temel kavramlar bilişsel gelişim aşamaları bilişsel çarpıtmalar feminist kuram psikolojik danışma süreci feminist kimlik aşamaları psikolojik danışma süreci davranışçı terapi psikolojik danışan ve danışman ilişkisi terapötik yöntemler feminist kuram psikolojik danışma süreci feminist kimlik aşamalarıPsikanalitik, analitik, psikososyal, bireysel psikoloji, varoluşçu, birey merkezli terapi, gestalt terapi, davranışçı terapi, bilişsel terapi, feminist terapi kuramları ve teknikleri vardır. 41 sayfadır. Diğer psikolojik danışma ilke ve teknikleri dersi arama kriterleri psikolojik danışma ilke ve teknikleri pdf,psikolojik danışma ilke ve teknikleri ders notları,psikolojik danışma ilke ve teknikleri ders notları pdf,psikolojik danışma ilke ve teknikleri özet,psikolojik danışma ilke ve teknikleri konu anlatımı,psikolojik danışma ilke ve teknikleri dersi,psikolojik danışma ilke ve teknikleri konuları,psikolojik danışma ilke ve teknikleri sınava hazırlık,psikolojik danışma ilke ve teknikleri çalışma notları,ADYÜ rehberlik ve psikolojik danışmanlık ders notları,adıyaman üni psikolojik danışma ilke ve teknikleri pdf,adıyaman üni. psikolojik danışma ilke ve teknikleri ders notu,pdr psikolojik danışma ilke ve teknikleri pdf, ...


Özel Eğitim Dersi 4 ders notu

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Özel Eğitim ders notudur. Özel eğitim ders notu 4. bölümüdür. Özel eğitim (EEB207) ders notu içeriği: fiziksel yetersizliğin sınıflandırılması fiziksel yetersizliğin meydana geldiği yere göre sınıflandırılması merkezi sinir sistemine bağlı yetersizlikler serebral palsy spina bifida amyotrofik lateral sklerosis ve multiple sklerosis çocuk felci iskelet ve kas sistemindeki yetersizlikler spinal muskuler atrofi kas hastalıklar doğuştan organ eksiklikleri ampütasyonlar ve travmaya bağlı fiziksel yetersizlikler fiziksel yetersizliğin yaygınlığı fiziksel yetersizliği olan bireylerde teknoloji kullanımıÖzel eğitim (4. Kısım) notları içerir. Detaylı ve açıklayıcıdır. Notlar fazla olduğundan birleştirip atamıyorum. Tüm konuları içerir. Diğer özel eğitim dersi arama kriterleri özel eğitim pdf,özel eğitim ders notları,özel eğitim ders notları pdf,özel eğitim özet,özel eğitim konu anlatımı,özel eğitim dersi,özel eğitim konuları,özel eğitim sınava hazırlık,özel eğitim çalışma notları,ADYÜ rehberlik ve psikolojik danışmanlık ders notları,adıyaman üni özel eğitim pdf,adıyaman üni. özel eğitim ders notu,pdr özel eğitim pdf, ...


Özel Eğitim Dersi 3 ders notu

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Özel Eğitim ders notudur. Özel eğitim ders notu 3. bölümüdür. Özel eğitim (EEB207) ders notu içeriği: özel gereksinimli çocukların ailelerinin gereksinimleri aile katılımı ve katılımın sağlanması eğitimcilerin ailelerle ilgili sorumlulukları özel eğitimde aileler ile iş birliği aile eğitiminde temel yaklaşımlar dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler dil nedir? konuşma nedir? dilin bileşenleri sözdizimi anlambilgisi dil gelişimin aşamaları basit cümle dönemi karmaşık cümle dönemi dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması ses bilgisine ilişkin bozukluklar biçimbirim bilgisine ilişkin bozukluklar sözdizimine ilişkin bozukluklar anlam bilgisine ilişkin bozukluklar kullanım bilgisine ilişkin bozukluklar gecikmiş dil özgül dil bozukluğu dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi norma dayalı değerlendirme Türkçe erken dil gelişimi testi (TEDİL) Ankara artikülasyon testi (AAT) performansa dayalı değerlendirme dil örneği analizi dil ve konuşma bozukluğu olan öğrencilerin desteklenmesi yeniden duyurma-tekrar etme stratejisi örneği fiziksel yetersizliği olan öğrenciler fiziksel yetersizliği nedenleri fiziksel yetersizliği olan bireylerde tanılama ve değerlendirme fiziksel yetersizliğe sahip olan bireylerin genel özellikleri fiziksel yetersizliğin sınıflandırılmasıÖzel eğitim (3. Kısım) Ders notları içerir. Detaylı ve açıklayıcıdır. Not fazla olduğundan birleştirip atamıyorum.Diğer özel eğitim dersi arama kriterleri özel eğitim pdf,özel eğitim ders notları,özel eğitim ders notları pdf,özel eğitim özet,özel eğitim konu anlatımı,özel eğitim dersi,özel eğitim konuları,özel eğitim sınava hazırlık,özel eğitim çalışma notları,ADYÜ rehberlik ve psikolojik danışmanlık ders notları,adıyaman üni özel eğitim pdf,adıyaman üni. özel eğitim ders notu,pdr özel eğitim pdf, ...