Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


KTÜ Akışkanlar Mekaniği 1 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği I ders notudur.Akışkanlar mekaniği 1 ders notudur. Akışkanlar mekaniği, durağan haldeki ve hareket halindeki akışkanların davranışı, ayrıca akışkanların diğer akışkanlar ve katılar ile oluşturdukları sınırlardaki etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır.Akışkanlar mekaniği 1 ders notu içeriği: akışkanlar mekaniği bilimi ne ile uğraşır? akışkan kavramı akışların sınıflandırılması boyutlar ve birimler viskozite örnek problemler Diğer akışkanlar mekaniği 1 dersi arama kriterleri akışkanlar mekaniği 1 pdf,akışkanlar mekaniği 1 ders notları,akışkanlar mekaniği 1 ders notları pdf,akışkanlar mekaniği 1 özet,akışkanlar mekaniği 1 konu anlatımı,akışkanlar mekaniği 1 dersi,akışkanlar mekaniği 1 konuları,akışkanlar mekaniği 1 sınava hazırlık,akışkanlar mekaniği 1 çalışma notları,ktü makine mühendisliği ders notları,karadeniz teknik üni akışkanlar mekaniği 1 pdf,karadeniz teknik üni. akışkanlar mekaniği 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için akışkanlar mekaniği 1 pdf,makine mühendisliği akışkanlar mekaniği 1 ders notu,mm akışkanlar mekaniği 1 ders notu, ...


Görsel Programlama Final Notları(C# ADO .NET) ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Programcılığı Bölümü Görsel Programlama II ders notudur. Görsel programlama 2 final ders notudur. Görsel programlama 2 (BLPMAU103) ders notu içeriği:İçerisinde yapılan örnekler üzerine notlar alınmıştır. Konu artık database işlemleri ADO.net yapısını ele almaktadır. DLL İle programa işlem yaptırma Prosedürler ile veritabanı işlemleri MVC Yapısını içeren bolca örnek ve açıklamalar mevcuttur.Diğer görsel programlama 2 dersi arama kriterleri görsel programlama 2 pdf,görsel programlama 2 ders notları,görsel programlama 2 ders notları pdf,görsel programlama 2 özet,görsel programlama 2 konu anlatımı,görsel programlama 2 dersi,görsel programlama 2 konuları,görsel programlama 2 sınava hazırlık,görsel programlama 2 çalışma notları,arel bilgisayar programcılığı ders notları,istanbul arel üni görsel programlama 2 pdf,istanbul arel üni. görsel programlama 2 ders notu,bilgisayar programcılığı bölümü öğrencileri için görsel programlama 2 pdf,bilgisayar programcıları için görsel programlama 2 pdf, ...


Görsel Programlama Vize Notları(C#) ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Programcılığı Bölümü Görsel Programlama II ders notudur. Görsel programlama 2 vize ders notudur. Görsel programlama 2 (BLPMAU103) ders notu içeriği: C# Dilinde yapılmış masaüstü uygulamaları örneklerle anlatan ve her örnekteki kodlarda açıklamaları ile notları bulunana Vizen notlarıdır.Son konusu xml ile veri işlemedir. Tamamen örnekler üzerinde anlatılarak konu açıklanmıştır.Diğer görsel programlama 2 dersi arama kriterleri görsel programlama 2 pdf,görsel programlama 2 ders notları,görsel programlama 2 ders notları pdf,görsel programlama 2 özet,görsel programlama 2 konu anlatımı,görsel programlama 2 dersi,görsel programlama 2 konuları,görsel programlama 2 sınava hazırlık,görsel programlama 2 çalışma notları,arel bilgisayar programcılığı ders notları,istanbul arel üni görsel programlama 2 pdf,istanbul arel üni. görsel programlama 2 ders notu,bilgisayar programcılığı bölümü öğrencileri için görsel programlama 2 pdf,bilgisayar programcıları için görsel programlama 2 pdf, ...


C# Masaüstü Uygulamaları Temel Giriş Seviyesi ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Programcılığı Bölümü Görsel Programlama I ders notudur. Görsel programlama 1 ders notudur. Operatörler, programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan karakter topluluklarıdır.Görsel programlama 1 (BLPMAU102) ders notu içeriği:Değişken Tanımlama KurallarıDeğişkenler İsim Uzayları Grafiksel Arayüz Nesne Ekleme Metotlar Operatörler Aritmatiksel Operatörler İşleçler ve Türler İşlem Önceliği Birleşim Özelliği Mantıksal Operatörler Metot Tanımlama Return İfadesi Formlar Arası Geçiş Diziler Foreach İfadesi Arraylist Metotları ve Özellikleri For İfadesi Textbox Özellikleri SQL Veritabanı ile bağlantı kurma Veri tabanında ki Verileri Göstermek Veri tabanına Kayıt Ekleme Veri tabanına Parametreli Kayıt Ekleme Veri tabanından Veri Silme Veri tabanından Veri Güncelleme Veri tabanındaki Tablolarda Arama Yapma Projeye Resim Ekleme Sınıf (Class) Mantığı Kapsülleme (Inheritance) Amacı Sınıf Tanımlama Sınıfı Kullanma Erişilebilirlik Adlandırma Kuralları Kurucular (Constructors) Aşırı Yüklenmiş Kurucu SQL Bağlantısı Kendi almış olduğum notlardan oluşan 52 sayfalık C# Temel masaüstü application giriş seviyesidir. Her şey en temelden anlatılmıştır. Her konudan sonra en az 2 bazı konularda 7-8 adet örnek mevcuttur. İçerisinde yer alan konuları sizler ile paylaşıyorum. Diğer görsel programlama 1 dersi arama kriterleri görsel programlama 1 pdf,görsel programlama 1 ders notları,görsel programlama 1 ders notları pdf,görsel programlama 1 özet,görsel programlama 1 konu anlatımı,görsel programlama 1 dersi,görsel programlama 1 konuları,görsel programlama 1 sınava hazırlık,görsel programlama 1 çalışma notları,arel bilgisayar programcılığı ders notları,istanbul arel üni görsel programlama 1 pdf,istanbul arel üni. görsel programlama 1 ders notu,bilgisayar programcılığı bölümü öğrencileri için görsel programlama 1 pdf,bilgisayar programcıları için görsel programlama 1 pdf, ...


HTML CSS Temel Giriş ve Örnekler ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Programcılığı Bölümü Web Tasarımı ders notudur. Web tasarımı ders notudur. Html, internet sayfasının kod bölümünün başlangıcıdır. Web tasarımı (BLPTBA105) ders notu içeriği:İnternet Sayfası Yapısı Temel HTML Tagleri HTML Tagleri kullanımı Yazı Komutları Listeler Tablo Yapıları Tablo Dizayn Etme Link Ekleme Resim Ekleme Css Nedir Ne işe yarar?Css'de yazı komutları Css'de paragraf komutları Css'de arka plan komutları Css'de Resim ekleme Css'de Header komutları Css'de Çapa Komutları Css'de Çocuk Ebeveyn ilişkisi Css'de ID Kullanımı Css'de Konumlandırma Form Araçları Diğer web tasarımı dersi arama kriterleri web tasarımı pdf,web tasarımı ders notları,web tasarımı ders notları pdf,web tasarımı özet,web tasarımı konu anlatımı,web tasarımı dersi,web tasarımı konuları,web tasarımı sınava hazırlık,web tasarımı çalışma notları,arel bilgisayar programcılığı ders notları,istanbul arel üni web tasarımı pdf,istanbul arel üni. web tasarımı ders notu,bilgisayar programcılığı bölümü öğrencileri için web tasarımı pdf,bilgisayar programcıları için web tasarımı ders notu, ...


YBS Yöneylem Araştırması-1 ders notu

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yöneylem Araştırması I ders notudur. Yöneylem araştırması 1 ders notudur. Doğrusal varsayıma göre bir işletmenin girdileriyle çıktıları arasında doğrusal bir ilişki vardır. Üretim düzeyi artarken aynı zamanda üretim girdisi de artar.Yöneylem araştırması 1 (YBS305) ders notu içeriği: doğrusal programlamayla ilgili varsayımlar ve tanımlar doğrusal programlama problemlerinin çözümünde kullanılan tanımlar doğrusal programlama problemlerinin özellikleri örnek sorular ve çözümleri simplex algoritma ac çözümü primal problem dual problem transport modelleri örnek soru ve çözümleri 3. Sınıfta göreceğiniz İstatistik tabanlı bir ders konusudur.İlk dönemin başlangıç notlarıdır. Diğer yöneylem araştırması 1 dersi arama kriterleri yöneylem araştırması 1 pdf,yöneylem araştırması 1 ders notları,yöneylem araştırması 1 ders notları pdf,yöneylem araştırması 1 özet,yöneylem araştırması 1 konu anlatımı,yöneylem araştırması 1 dersi,yöneylem araştırması 1 konuları,yöneylem araştırması 1 sınava hazırlık,okü yönetim bilişim sistemleri ders notları,osmaniye korkut ata üni yöneylem araştırması 1 pdf,osmaniye korkut ata üni. yöneylem araştırması 1 ders notu,yönetim bilişim sistemleri bölümü öğrencileri için yöneylem araştırması 1 pdf,ybs yöneylem araştırması 1 ders notu, ...


KAÜ İngilizce Kısım 5 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Yabancı Dil I ders notudur. İngilizce 1 ders notu 5. bölümüdür. Yabancı dil 1 (YDL181) ders notu içeriği: ıf clauses relative clauses present perfect tense Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 özet,yabancı dil 1 konu anlatımı,yabancı dil 1 dersi,yabancı dil 1 konuları,yabancı dil 1 sınava hazırlık,yabancı dil 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni yabancı dil 1 pdf,karabük üni. yabancı dil 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için ingilizce 1 pdf,makina mühendisleri için yabancı dil 1 ders notu, ...


KAÜ İngilizce Kısım 4 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Yabancı Dil I ders notudur. İngilizce 1 ders notu 4. bölümüdür. Yabancı dil 1 (YDL181) ders notu içeriği: artıcle comparative and superlative since for present continuous be going to functions adjectives modals abligation suffixes modals mustDersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır.Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 özet,yabancı dil 1 konu anlatımı,yabancı dil 1 dersi,yabancı dil 1 konuları,yabancı dil 1 sınava hazırlık,yabancı dil 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni yabancı dil 1 pdf,karabük üni. yabancı dil 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için ingilizce 1 pdf,makina mühendisleri için yabancı dil 1 ders notu, ...


KAÜ İngilizce Kısım 3 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Yabancı Dil I ders notudur. İngilizce 1 ders notu 3. bölümüdür. Yabancı dil 1 (YDL181) ders notu içeriği: home life simple present perfect tense for and since present perfect simple past pre-intermediate simple past past cont. verbs clouse time experission Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 özet,yabancı dil 1 konu anlatımı,yabancı dil 1 dersi,yabancı dil 1 konuları,yabancı dil 1 sınava hazırlık,yabancı dil 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni yabancı dil 1 pdf,karabük üni. yabancı dil 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için ingilizce 1 pdf,makina mühendisleri için yabancı dil 1 ders notu, ...


KAÜ İngilizce Kısım 2 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Yabancı Dil I ders notudur. İngilizce 1 ders notu 2. bölümüdür. Yabancı dil 1 (YDL181) ders notu içeriği: what did they do? talking about news an e-mail about an event meeting travelling possesive's special days Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 özet,yabancı dil 1 konu anlatımı,yabancı dil 1 dersi,yabancı dil 1 konuları,yabancı dil 1 sınava hazırlık,yabancı dil 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni yabancı dil 1 pdf,karabük üni. yabancı dil 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için ingilizce 1 pdf,makina mühendisleri için yabancı dil 1 ders notu, ...