Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


AÖF Modern Sosyoloji Tarihi ders notu

İçindekiler: Sosyoloji Bölümü Modern Sosyoloji Tarihi ders notudur.Modern sosyoloji tarihi 5-6-7-8. ünite final ders notudur. İnsan eyleminin nedensel bir açıklamasının yapılamayacağını, insan eylemine ilişkin genel yasalar ortaya konamayacağını savunmaktadır. Fenomenoloji genel olarak objeleri düşünce ile kavramak ister. Yani ele aldığı konu algısal deneysel nesneler dünyası değil, tersine nesnelerin özüdür. önümde duran masayı ben duyularımla kavrıyorum, bu deneysel bir kavramadır ama masayı bütün duyu verilerinden soyutlarsam, geriye yalnız masa ibaresi kalır ki , bu masayı masa yapan düşünsel özdür. Başka bir deyişle, masayı bana bildiren duyusal niteliklerinden, renginden, sertliğinden, mekanda yer kaplamasından soyutlarsam, geriye kalan fenomen denilen özdür. Modern sosyoloji tarihi (SOS202U) ders notu içeriği: ünite 5fenomenoloji (görüngübilim) fenomenolojiyi diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli özellikler fenomenoloji kavramınını ilk kullananlar fenomenoloji kim tarafından geliştirildi? fenomenolojik felsefenin en önemli özelliği Husserl’e göre fenomenologlar neyi incelemeli? fenomenolojik indirgeme epoche özneler arasılık Schutz'a göre fenomenoloji ünite 6 etnometodoloji Horold Garfınkel ve Etnometodoloji etnometodolojinin 3 temel kavramı ünite 7 Frankfurt okulu Leo Löventhal Frankfurt Okulu ile Marksizim ilişkisi Eric Fromm kimdir? Frankfurt okulunun ilk dönemiFrankfurt okulu’nun ikinci dönemi Frankfurt okulu’nun üçüncü dönemi Frankfurt okulu’nun dördüncü dönemi Pozitivizm eleştirisi Horkheimer’in pozitivizm eleştirisi hakkında bilgi negatif diyalektik Frankfurt okulu ve aydınlanmanın diyalektiği arasındaki ilişki Frankfurt okulunun kültür endüstrisi ile ilişkisi kültür endüstrisinin dayandığı süreçler ünite 8 ilk feminist düşünürler liberal feminizm Final konuları kısa notlar 2019 güncel nottur. Bu notlarla ve çıkmış sorular ile desteklediğinizde başarı kazanacaksınız. Modern Sosyoloji Tarihi çok zevkli bir derstir sıkılmayacaksınız. Diğer modern sosyoloji tarihi dersi arama kriterlerimodern sosyoloji tarihi pdf,modern sosyoloji tarihi ders notları,modern sosyoloji tarihi ders notları pdf,modern sosyoloji tarihi özet,modern sosyoloji tarihi konu anlatımı,modern sosyoloji tarihi dersi,modern sosyoloji tarihi konuları,modern sosyoloji tarihi sınava hazırlık,modern sosyoloji tarihi çalışma notları,ana üni sosyoloji ders notları,anadolu üni modern sosyoloji tarihi pdf,anadolu üni. modern sosyoloji tarihi ders notu,açık öğretim sosyoloji bölümü öğrencileri için modern sosyoloji tarihi pdf,açıköğretim sosyoloji,aöf sosyoloji,sosyologlar için modern sosyoloji tarihi pdf, ...


Prizmalar ders notu

İçindekiler: Optisyenlik Bölümü Optik Aletler ve Kullanımı ders notudur. Optik aletler ve kullanımı prizmalar konusu ders notudur. Dağıtıcı prizmalar, beyaz ışık bir birinden farklı dalga boyuna sahip mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı gibi renklerin bir bileşimidir. Beyaz ışık bir prizmaya geldiği zaman kırılmalara uğrarken her rengin dalga boyu farklı olduğu için her bir renge ait ışın farklı miktarda kırılır. Sonuçta prizmadan çıkan ışınlar farklı renklerine ayrılmış olarak görülürler. Yani beyaz ışık dağıtıcı prizmanın yüzeylerinden kırılarak renklerine ayrışır. Işığın bu şekilde renklerine ayrılmasının fiziksel nedeni kırılma indisinin dalga boyunun bir fonksiyonu olmasıdır. Bunu açıkça ifade edersek dalga boyu değiştikçe kırılma indisi değeri de değişir.Optik aletler ve kullanımı (YOPT1004) ders notu içeriği: dağıtıcı ve yansıtıcı prizmalar ve kullanım alanları optik aletler ve amaçları prizma taban yönleriDiğer optik aletler ve kullanımı dersi arama kriterleri optik aletler ve kullanımı pdf,optik aletler ve kullanımı ders notları,optik aletler ve kullanımı ders notları pdf,optik aletler ve kullanımı özet,optik aletler ve kullanımı konu anlatımı,optik aletler ve kullanımı dersi,optik aletler ve kullanımı konuları,optik aletler ve kullanımı sınava hazırlık,optik aletler ve kullanımı çalışma notları,cü optisyenlik ders notları,cumhuriyet üni optik aletler ve kullanımı pdf,cumhuriyet üni. optik aletler ve kullanımı ders notu,optisyenlik bölümü öğrencileri için optik aletler ve kullanımı pdf,optisyenler için optik aletler ve kullanımı ders notu, ...


Optisyenlik Kontakt Lens ders notu

İçindekiler: Optisyenlik Bölümü Kontakt Lens ders notudur. Kontakt lens ders notudur. PMMA, kontakt lens üretiminde kullanılan ilk plastik materyaldir. Birçok faydalı özelliği vardır. Bunlar; hafiflik, yüksek ıslanabilirlik, şeffaflık, çizilmeye direnç ve dayanıklılıktır. Ancak ne yazık ki gaz geçirgen değildir. Bu materyal geçmişte çok yaygın olarak kullanılmıştır. Fakat korneanın oksijensiz kalmasına bağlı ciddi komplikasyonlar daima var olmuştur. Kontakt lens (YOPT2008) ders notu içeriği: gaz geçirgen sert lenslerin tasarımları oksijen geçirgenliği lensin ıslanabilirliği sertlik hidrofillik sert lens metaryalleriDiğer kontakt lens dersi arama kriterleri kontakt lens pdf,kontakt lens ders notları,kontakt lens ders notları pdf,kontakt lens özet,kontakt lens konu anlatımı,kontakt lens dersi,kontakt lens konuları,kontakt lens sınava hazırlık,kontakt lens çalışma notları,cü optisyenlik ders notları,cumhuriyet üni kontakt lens pdf,cumhuriyet üni. kontakt lens ders notu,optisyenlik bölümü öğrencileri için kontakt lens pdf,optisyenler için kontakt lens ders notu, ...


Hemşirelik Esaslar Solunum Sistemi ders notu

İçindekiler: Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları ders notudur. Hemşirelik esasları dersi solunum sistemi konusu ders notudur. Kusmual solunum, solunum anormal biçimde derinleşmiştir. Ancak düzenlidir. Hemşirelik esasları ders notu içeriği: ventilasyon difüzyon perfüzyon gögüs kafesi deformiteleri tanı amacıyla yapılan uygulamalar öksürme egzersizleri aspirasyon teknikleri solunum tipleri Esaslar dersi solunum sistemi kısa ve öz bilinmesi gereken ders notlarıdır. Bunlara çalışıp sınava girebilirsiniz teşekkürler ... Diğer hemşirelik esasları dersi arama kriterleri hemşirelik esasları pdf,hemşirelik esasları ders notları,hemşirelik esasları ders notları pdf,hemşirelik esasları özet,hemşirelik esasları konu anlatımı,hemşirelik esasları dersi,hemşirelik esasları konuları,hemşirelik esasları sınava hazırlık,hemşirelik esasları çalışma notları,beü hemşirelik ders notları,bülent ecevit üni hemşirelik esasları pdf,bülent ecevit üni. hemşirelik esasları ders notu,hemşirelik bölümü öğrencileri için hemşirelik esasları pdf,hemşireler için hemşirelik esasları ders notu, ...


OMÜ Makro iktisat ders notu

İçindekiler: İşletme Bölümü Makro İktisat ders notudur. Makro iktisat ders notudur. Klasik modelde para piyasasında para sadece işlem amaçlı kullanılır. Mal alış satışında kullanılır. Başka rolü yoktur. Reel değişkenler üzerinde paranın etkisi yoktur. Reel değişkenler para arzından bağımsız belirlenir.Makro iktisat ders notu içeriği: makro ekonomi nedir? makro ekonomide amaç gelir ve istihdam düzeyi gayri sayfi yurt içi hasılagayri safi milli hasılanihainet faktör gelirlerigayri safi milli hasılanın hesaplanmasıharcama yöntemigelir yöntemiüretim yöntemideflatörendeksenflasyontoplam talebin belirlenmesiotonomtasarrufmarjinal tasarruf eğilimidışa kapalı ekonomide devlet ekonomiye katılırsadışa açık devletin olduğu ekonomimarjinal ithalat eğilimitoplam harcamatoplam taleptasarruf paradoksuyatırımların incelenmesienflasyonun çoğaltan katsayısına etkisitüketim harcamalarımutlak gelir hipotezinispi gelir hipotezisüreli gelir analizihayat dönemi hipoteziömür boyu gelir hipotezirasyonel bekleyişleryatırımyatırımın marjinal etkinliğisermaye etkinliğiJames Tobin'in Q teorisihızlandıran ilkesiIS eğrisipara piyasasıpara talebiparanın miktar teorisipara arzıkaydı para yaratma mekanizmasıLM eğrisitoplam talepkamu harcamalarındaki artışın toplam talebe etkisipara arzındaki artışın toplam talebe etkisiIS ve LM eğrilerinin özel biçimleri ve sonuçlarılikidite tuzağıdikey LM eğrisinormal LM eğrisiDiğer makro iktisat dersi arama kriterleri makro iktisat pdf,makro iktisat ders notları,makro iktisat ders notları pdf,makro iktisat özet,makro iktisat konu anlatımı,makro iktisat dersi,makro iktisat konuları,makro iktisat sınava hazırlık,makro iktisat çalışma notları,omü işletme ders notları,on dokuz mayıs üni makro iktisat pdf,19 mayıs üni. makro iktisat ders notu,işletme bölümü öğrencileri için makro iktisat pdf,işletmeciler için makro iktisat ders notu, ...


PAÜ Betonarme-1 ders notu

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Bölümü Betonarme I ders notudur. Betonarme 1 ders notudur. Asal çekme testinde, çok yüksek kabiliyetli yapıştırıcılar veya betonu ezmeden çekme göstererek uçlar tutturulur.Betonarme 1 (CIVE316) ders notu içeriği: betonun basınç dayanımı betonun çekme dayanımı asal çekme testi silindir yarma testi tek noktadan yükleme testi iki noktadan yükleme testi betonun elastisite modülü betonun kayma modülü binalara etki eden yükler hesap yükü taşıma gücü hesap yöntemi emniyet gerilmeleri hesap yöntemi betonarme elemanların eğilme davranışı basit kiriş davranışı taşıma gücü yöntemi hesap kabulleri basit donatılı sünek bir kirişin hesabı örnekler basınç donatılı kirişlerin analizi basınç donatısının akmadığı durumlarda hesap tabanlı kirişlerin analizi basınç donatısının akması durumunda hesap basınç donatısı için uygunluk denetimi kirişlerin tasarımı basit donatılı kiriş örnekleri Betonarme-1 dersinde işlenen konular örnek uygulama soruları, çıkması muhtemel vize soruları ve tablalı kirişlerde soru tarzlarını içerir.Diğer betonarme 1 dersi arama kriterleri betonarme 1 pdf,betonarme 1 ders notları,betonarme 1 ders notları pdf,betonarme 1 özet,betonarme 1 konu anlatımı,betonarme 1 dersi,betonarme 1 konuları,betonarme 1 sınava hazırlık,betonarme 1 çalışma notları,paü inşaat mühendisliği ders notları,pamukkale üni betonarme 1 pdf,pamukkale üni. betonarme 1 ders notu,inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri için betonarme 1 pdf,inşaat mühendisleri için betonarme 1 ders notu, ...


Harita Mühendisliği Bilgisayara Giriş 2 ders notu

İçindekiler: Harita Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Programlama ders notudur.Bilgisayar programlama dersi giriş konusu ders notudur.Tüm modern bilgisayarlar sayısaldır. Sayısal olarak düşünürler ve sayısal olarak karar verirler. Sayısal sonuç üretirler.Bilgisayar programlama ders notudur.bilgisayarlarda veri gösterimi sayısal veri nedir? bit ve byte günlük hayattaki bilgisayar uygulamaları portlar ve komektörler usb portu işlemci sistem bellekleri RAID dosya ve klasör denetim masası donatılar sistem araçları disk temizleme disk birleştirme görev zamanlayıcı sistem bilgisierişim kolaylığı programları bilgisayar ağları ağı oluşturan bileşenler ağ işletim sistemi yazılımısunucu istemci iletişim protokolleri ağı oluşturan cihazlar man ve wan internete bağlanmakDiğer bilgisayar programlama dersi arama kriterleribilgisayar programlama pdf,bilgisayar programlama ders notları,bilgisayar programlama ders notları pdf,bilgisayar programlama özet,bilgisayar programlama konu anlatımı,bilgisayar programlama dersi,bilgisayar programlama konuları,bilgisayar programlama sınava hazırlık,bilgisayar programlama çalışma notları,akü harita mühendisliği ders notları,afyon kocatepe üni bilgisayar programlama pdf,afyon kocatepe üni. bilgisayar programlama ders notu,harita mühendisliği bölümü öğrencileri için bilgisayar programlama pdf,harita mühendisleri için bilgisayar programlama ders notu, ...


Kentsel Dönüşüm Ders Notu 3 ders notu

İçindekiler: Harita Mühendisliği Bölümü Şehir ve Bölge Planlama ders notudur.Şehir ve bölge planlama dersi kentsel dönüşüm konusu ders notudur.Kentsel dönüşüm, kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylemdir.Şehir ve bölge planlama ders notu içeriği:dönüşüm nedir? kentsel dönüşüm nedir? kentsel dönüşüm biçimleri kentsel dönüşümün tarihsel gelişimi Türkiye'de kentsel dönüşüm 2005 yılı kanunu kentsel dönüşüm alanları kentsel dönüşüm sonucunda neler oluyor? kentsel dönüşüm gerekçeleri tapu tahsis verilmesi yoluyla dönüşüm uygulaması yenileme alanı uygulaması kentsel yenileme sağlıklaştırma Diğer şehir ve bölge planlama dersi arama kriterlerişehir ve bölge planlama pdf,şehir ve bölge planlama ders notları,şehir ve bölge planlama ders notları pdf,şehir ve bölge planlama özet,şehir ve bölge planlama konu anlatımı,şehir ve bölge planlama dersi,şehir ve bölge planlama konuları,şehir ve bölge planlama sınava hazırlık,şehir ve bölge planlama çalışma notları,akü harita mühendisliği ders notları,afyon kocatepe üni şehir ve bölge planlama pdf,afyon kocatepe üni. şehir ve bölge planlama ders notu,harita mühendisliği bölümü öğrencileri için şehir ve bölge planlama pdf,harita mühendisleri için şehir ve bölge planlama ders notu, ...


PAÜ Yapı Statiği-2 ders notu

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Statiği II ders notudur. Yapı statiği 2 ders notudur. Düğüm noktaları rölatif deplasman yapan yapılara ötelenmeli yapı denir. Yapı statiği 2 (CIVE304) ders notu içeriği: açı metodu eksen dönmesi durumunda açı metodu bir ucu mafsallı elemanlar için açı metodu açı metodunun çerçevelerde uygulanması ankastrelik uç momentleri denge denklemleri ötelenmeli yapılar örnek sorular ve çözümleri quiz ve vizede çıkan sorular cross (moment dağılma) metodu açı metodu cross metodunda ötelenme matris-deplasman yöntemi rijitlik matrisi yöntemi rijitlik kavramı ankastrelik momentleri tablosu örnek problemler ve çözümleriYapı statiği-II tamamen derste tuttuğum eksiksiz kendi el yazım ile hazırlanmıştır. Ek olarak vizede çıkması muhtemel sorular ve detaylı çözümleri de belirtilmiştir.Diğer yapı statiği 2 dersi arama kriterleri yapı statiği 2 pdf,yapı statiği 2 ders notları,yapı statiği 2 ders notları pdf,yapı statiği 2 özet,yapı statiği 2 konu anlatımı,yapı statiği 2 dersi,yapı statiği 2 konuları,yapı statiği 2 sınava hazırlık,yapı statiği 2 çalışma notları,paü inşaat mühendisliği ders notları,pamukkale üni yapı statiği 2 pdf,pamukkale üni. yapı statiği 2 ders notu,inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri için yapı statiği 2 pdf,inşaat mühendisleri için yapı statiği 2 ders notu, ...


Kentsel Dönüşüm Ders Notu 2 ders notu

İçindekiler: Harita Mühendisliği Bölümü Şehir ve Bölge Planlama ders notudur. Şehir ve bölge planlama dersi kentsel dönüşüm konusu ders notudur. Kentsel dönüşümde soylulaştırma yöntemi sosyo kültürel açıdan, çöküntüye uğramış dolayısıyla fiziksel çevresi de bozulmuş olanlarda, özellikle de tarihi kent parçalarında sosyal yapının ıslah edilmesi şeklinde açıklanabilir.Şehir ve bölge planlama ders notu içeriği: kentsel dönüşümün genel uygulaması kentsel dönüşüm türleri yenileme yeniden canlandırma onarma yeniden oluşum yeniden geliştirme soylulaştırma iyileştirme kentsel koruma kentsel gelişim projedeki yenilikçi yaklaşımlar imar haklarının toplulaştırması imar hakları toplulaştırması ve transferi kentsel dönüşüm projelerinde örgütlenme menkulleştirme yöntemleri imar hakkı transfer sertifikası kentsel dönüşüm süreci, aşamaları ve uygulama adımları Diğer şehir ve bölge planlama dersi arama kriterleri şehir ve bölge planlama pdf,şehir ve bölge planlama ders notları,şehir ve bölge planlama ders notları pdf,şehir ve bölge planlama özet,şehir ve bölge planlama konu anlatımı,şehir ve bölge planlama dersi,şehir ve bölge planlama konuları,şehir ve bölge planlama sınava hazırlık,şehir ve bölge planlama çalışma notları,akü harita mühendisliği ders notları,afyon kocatepe üni şehir ve bölge planlama pdf,afyon kocatepe üni. şehir ve bölge planlama ders notu,harita mühendisliği bölümü öğrencileri için şehir ve bölge planlama pdf,harita mühendisleri için şehir ve bölge planlama ders notu, ...