Ders Notları Aramahukuk Ders notları arama sonuçları : Toplam 842 ders notu bulundu...


İş Hukuku Vize+Final Notları

İçindekiler: Halkla İlişkiler ve Tanıtım İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ders notudur. İş ve sosyal güvenlik hukuku vize ve final ders notudur. Bağımlı iş görme, işçinin, işverene karşı iş görme zorunluluğudur. İşçinin ölümü haline iş sözleşmesi sona erer fakat işverenin ölümü halinde, direkt olarak işçinin sözleşmesi bitmeyebilir. İşçi, işverene karşı kusuruyla vermiş olduğu zarardan sorumludur. Özen çerçevesine ilişkin bir sözleşme yoksa işin niteliğ ...


UKÜ Borçlar Özel Hukuku 2

İçindekiler: Hukuk Borçlar hukuku 2 özel hükümler ders notudur. Borçlar hukuku 2 özel hükümler kira sözlemesi konusu ders notudur. TBK m. 299: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin belirli bir süre kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Kira sözleşmesi hem taşınır hem de taşınmazlar yönünden geçerlidir. Taşınır ...


Roma Hukuku II İustiniaus Dönemi

İçindekiler: Hukuk Bölümü Roma Hukuku II ders notudur.Roma hukuku 2 ders notudur. İustiniaus'un ölümünden sonra eski klasik hukuku yeniden canlandırma çabaları yeniden hızlandı. Roma hukuku biliminin gelişmesinde doktrinler bakımından üç büyük aşama vardır. Bunlar skolastik doktrin, hümanist doktrin, tabii hukuk doktrini ve tarihi mektep dönemleridir.Roma hukuku 2 (HUK108) ders notu içeriği:skolastik dönem ...


Roma Medeni Usul ve İcra Hukuku Notları

İçindekiler: Hukuk Bölümü Roma Hukuku II ders notudur.Roma hukuku 2 ders notudur. Magistra önündeki ilk aşama in ivre aşamasıdır. Dava olduğu tespit edilirse koşulların ve davayı görecek özel kişinin saptanmasına litis contestatio, davanın görülüp sonuçlanmasına ise apud ivdicem denilirdi.Roma hukuku 2 (HUK108) ders notu içeriği:özel koruma düzeni devlet gücü ...


HÜ Roma Hukuku I

İçindekiler: Hukuk Bölümü Roma Hukuku I ders notudur. Roma hukuku 1 ders notudur. Roma hukuku hiçbir zaman türk toplumlarında doğrudan doğruya geçerli olmamıştır. Roma hukuku avrupadaki hukukun temelidir. Kavimler göçü sonundaki siyasal parçalanma eski roma kültürünün özellikle hukuk sisteminin izleri bu topraktan silememiştir.Roma hukuku 1 (HUK107) ders notu içeriği: Roma hukuku'na tarihi giriş ve kaynaklar ...