Ders Notları Aramahukuk Ders notları arama sonuçları : Toplam 835 ders notu bulundu...


Roma Borçlar Hukuku 2

İçindekiler: Hukuk Bölümü Roma Hukuku I ders notudur. Bülent Tahiroğlu'nun kitabından özet çıkarılmış roma hukuku 1 ders notudur. Locatio conductio, iş görme sözleşmesi anlamına gelir.Roma hukuku 1 (HUK111) ders notu içeriği: borçların genel kısmı borcun yapısı ve borç kavramı borcun unsurları borç kavramı ve tipleri parça borcu - nevi borcu seçimlik borçlar ...


Okan Üniversitesi Anayasa Hukuku II

İçindekiler: Hukuk Bölümü Anayasa Hukuku ders notudur. Anayasa hukuku 2 ikinci dönem derste anlatılanlar üzerine hafta hafta çıkarılmış ders notudur.Doğal hukukçu anlayış, insanın insan olmasından kaynaklı bir değer olarak temel haklara sahip olmasını ifade eder. 1924 anayasasında ki metod, herkesin temel hak ve özgürlüğünün sınırı başkasının hak ve özgürlüğüdür. Burada hakkın öznesi her Türk’tür. Bu doğal hukuk anlayışının temeli kabul edilir. Bu a ...


Okan Üniversitesi Ceza Hukuku I (Genel Hükümler)

İçindekiler: Hukuk Bölümü Ceza Hukuku I ve Genel Hükümler ders notudur. Artuk Gökçen ceza hukuku 1 genel hükümler dersi ders notudur. Hukuk devleti İlkesi, bu ilkenin bireyler açısından öngördüğü bir takım güvenceler bulunmaktadır. Bunların en başında suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. Buna göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla öngörülebilmesi ve kanunda öngörülmeyen bir suçtan dolayı kimsenin sorumlu tutulamaması anlamına gelmektedir. ...


BAU Sigorta Hukuku Vize+Final

İçindekiler: Hukuk Bölümü Sigorta Hukuku ders notudur. Evrim Akgün sigorta hukuku dersi vize ve final ders notudur. Sigorta hukuku dersine ait olan bu not, vize ve final kapsamındadır. Bahçeşehir Üniversitesi hukuk fakültesi Sigorta hukuku hocası Evrim Akgün'ün derste anlatmış olduğu konularla birlikte, dersin kitabından da faydalanılarak hazırlanmıştır. Sigorta hukukuna dair tüm konuları kapsar. Özellikle en temel kavramlar olan sigortacı, sigorta ettiren, sigor ...


BAU Milletlerarası Özel Hukuk II

İçindekiler: Hukuk Bölümü Milletlerarası Hukuk II ders notudur. Burak Huysal milletlerarası Hukuk 2 dersi ders notudur. Vatandaşlık, bir kişinin belirli bir devlete aidiyetini belli eden terimdir. Vatandaşlık bizi dünya üzerindeki toplumlardan birine sokar. Hukuki bakımdan, Vatandaşlık bir kişinin belli bir devletle olan hukuki aidiyetidir. Vatandaşlık ve yabancılar arasında ayrımlar vardır. Temel hak ve özgürlükler anlamında yabancılar ve vatandaş ...