Ders Notları Aramahukuk Ders notları arama sonuçları : Toplam 881 ders notu bulundu...


ADÜ Medeni Hukuk

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Medeni Hukuk ders notudur. Medeni hukuk ders notudur. Evlenme, tam ve sürekli bir hayat ortaklığı yaratmak üzere cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken makbul ve geçerli olarak birleşmesidir.Medeni hukuk (ULS211) ders notu içeriği: evlenme evlenme şartları evlenmenin maddi şartları evlenme ehliyeti kesin evlenme engelleri kesin o ...


ADÜ Borçlar Hukuku

İçindekiler: İktisat Bölümü Borçlar Hukuku ders notudur. Borçlar hukuku ders notudur. İrtifak hakları, başkasına ait bir eşyayı kullanma veya ondan faydalanma yetkisini veya her ikisini birden veren ayni haklardır. Bunlar da kendi içinde intifa, oturma, üst ve kaynak hakkı olarak gruplandırılır. Borçlar hukuku (IKT104) ders notu içeriği: mülkiyet kavramıayni haklar maddi mallar mutlak hakla ...


ADÜ Hukukun Temel Kavramları 3. Bölüm

İçindekiler: İktisat Bölümü Hukukun Temel Kavramları ders notudur. Hukukun temel kavramları ders notu 3. bölümüdür. Denkleştirici adalet, bireylerin kişisel veya özel durumlarına bakılmaksızın aynı işleme tabi tutulmasıdır.Hukukun temel kavramları (İKT105) ders notu içeriği: idari yargıvergi mahkemeleri danıştay disiplin mahkemeleri askeri mahkemeler askeri yüksek idare m ...


ADÜ Hukukun Temel Kavramları 2. Bölüm

İçindekiler: İktisat Bölümü Hukukun Temel Kavramları ders notudur. Hukukun temel kavramları ders notu 2. bölümüdür. Hakimlik teminatı, hakimlere emir ve talimat verememekle birlikte eğer hakimlerin tayin ve tarifleri, görevden alınmaları, maaşları vs. yürütme organının takdirine bağlı ise hakimlerin bağımsızlığı ilkesinin sözde kalmaması için kendilerine tanınmış bir takım güvencelere verilen addır.Hukukun temel kavramları (İKT105) ders ...


ADÜ Hukukun Temel Kavramları 1. Bölüm

İçindekiler: İktisat Bölümü Hukukun Temel Kavramları ders notudur. Hukukun temel kavramları ders notu 1. bölümüdür. Gaiplik durumu için ölüm tehlikesinden sonra 1 yıl, son alınan haberden ise en az 5 yıl geçmesi gerekir.Hukukun temel kavramları (İKT105) ders notu içeriği: adil yargılanma hakkı bir yargı yerine başvurma hakkı bireysel ve kollektif haklar şekli ve gerçek haklar ayrımı ...