Ders Notları Aramahukuk Ders notları arama sonuçları : Toplam 883 ders notu bulundu...


UÜ Roma Hukuku

İçindekiler: Hukuk Bölümü Roma Hukuku I ders notudur. Bülent Tahiroğlu roma hukuku 1 kitabından çıkarılmış ders notudur. Roma'da aile poter familios denilen aile reisinin hakimiyetine tablolan hür kimseleri olduğu kadar köleleri ve malvarlığını da kapsayan bir anlama sahiptir.Roma hukuku 1 (HUK1003) ders notu içeriği: roma hukuku genel kavramlar ıus civile-ıus honorarium hak ve dava hakları ...


Anayasa Hukuku Ünite 1-2-3

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Anayasa Hukukuna Giriş ders notudur. Anayasa hukuku ders notudur. Anayasa hukuku, yasama, yürütme, yargı gibi devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini bu organlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve devlet karşısında vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen bilim dalıdır.Anayasa hukukuna giriş (KMY1102) ders notu içeriği: < ...


HÜ İdare Hukuku Ders Notu 2

İçindekiler: Hukuk Bölümü İdare Hukuku I ders notudur. İdare hukuku 1 ders notu 2. bölümüdür. İdarenin belirli bir amaç için öngörülmüş bir usulü, başka bir amaçla kullanılması durumundaki sakatlığa usul saptırması denir. İdare hukuku 1 (HUK205) ders notu içeriği: usul unsuru teklif usulu danışma usulu gelişme usulu (savunma hakkı) sebep unsuru konu unsuru amaç unsuru < ...


HÜ İdare Hukuku Ders Notu 1

İçindekiler: Hukuk Bölümü İdare Hukuku I ders notudur. İdare hukuku 1 ders notu 1. bölümüdür. İdari vesayet, merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu ve sınırları kanunla çizilmiş denetleme yetkisidir. Onama, onamama, değiştirilecek onama ve erteleme gibi yetkilerdir.İdare hukuku 1 (HUK205) ders notu içeriği: idare hukuku 8. hafta özel hukuk tüzel kişileri kamu hukuku tüz ...


ADÜ Medeni Hukuk

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Medeni Hukuk ders notudur. Medeni hukuk ders notudur. Evlenme, tam ve sürekli bir hayat ortaklığı yaratmak üzere cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken makbul ve geçerli olarak birleşmesidir.Medeni hukuk (ULS211) ders notu içeriği: evlenme evlenme şartları evlenmenin maddi şartları evlenme ehliyeti kesin evlenme engelleri kesin o ...