Ders Notları Aramapsikoloji Ders notları arama sonuçları : Toplam 245 ders notu bulundu...


Sosyoloji İçin Öğrenme Psikolojisi

İçindekiler: Sosyoloji Öğrenme Psikoloji ders notudur. Öğrenme psikolojisi ders notudur. Birincil pekiştireçler organizmanın ihtiyaçlarını doyuma ulaştıran pekiştireçlerdir. Örneğin susayan insana su verilmesi.Öğrenme psikolojisi (SOS2006) ders notu içeriği: öğrenme psikolojisi pozitif ve negatif pekiştireçler negatif pekiştireçlerin davranışları güçlendirme özelliği sosyal etkileşimde poz ...


Öğrenme Psikolojisi Klasik Koşullanma ve Bağdaşımcılık

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrenme Psikolojisi ders notudur. Öğrenme psikolojisi ders notudur. Bitişiklik, koşullu ve koşulsuz uyarıcıların birbirine çok yakın zamanda verilmesidir.Öğrenme psikolojisi (PDR210) ders notu içeriği: klasik koşullanma kavramları bitişiklik sönme genelleme ayırt etme gölgeleme sönmesini bekleme mar ...


Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramlar

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrenme Psikolojisi ders notudur. Öğrenme psikolojisi ders notudur. Öğrenme, yaşantı sonucu istendik yönde oluşan kalıcı izli davranış değişikliğidir.Öğrenme psikolojisi (PDR210) ders notu içeriği: öğrenme psikolojisi öğrenme nedir? öğrenilmiş davranış öğrenilmemiş davranış öğrenmeyi etkileyen faktörler öğrenenden kaynakl ...


Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı

İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Gelişim Psikolojisi I ders notudur.PDR bölümü gelişim psikolojisi 1 ders notudur.Gelişim psikolojisi, bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler.Gelişim psikolojisi 1 (PDR112) ders notu içeriği:Piaget billişsel gelişim kuramı duyusal motor dönemi işlem öncesi dön ...


Psikolojiye Giriş Öğrenme

İçindekiler: Sosyoloji Psikolojiye Giriş ders notudur.Sosyoloji 1. sınıf dersi psikolojiye giriş ders notudur.Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenme sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması gerekmektedir.Psikolojiye giriş (PSİ1031) ders notu içeriği:öğrenme ...