Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 630 ders notu bulundu...


MÜ Ekonometri Final

İçindekiler: İktisat Bölümü Ekonometri ders notudur. Ekonometri vize sonrası final ders notudur. Korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğü hakkında bilgi veren kat sayıdır.Ekonometri (EKM419) ders notu içeriği: f testi korelasyon katsayısı doğrusal trend modeli tam logaritmik model logaritmik-doğrusal model ters model çoklu doğrusal ...


MÜ Ekonometri Vize

İçindekiler: İktisat Bölümü Ekonometri ders notudur. Ekonometri ara sınav vize ders notudur. T testi, parametrelerin istatistiksel olarak anlamı olup olmadığını incelemek için yapılır.Ekonometri (EKM419) ders notu içeriği: tüketim harcamaları veriler veri çeşitleri zaman serisi verileri yatay kesit veri karma veri mincer ücret denklemi tahmincinin özellik ...


İktisada Giriş 1 Vize Final Soru ve Cevapları

İçindekiler: Maliye Bölümü İktisada Giriş I ders notudur. İktisada giriş 1 ders notudur. Ekonomide dışsallık, üretici ya da tüketicilerin aldıkları kararlarla, ekonomideki diğer üretici ya da tüketicileri, piyasa fiyatı dışında olumlu ya da olumsuz etkilemesidir.İktisada giriş 1 (MAB107) ders notu içeriği: Üretim faktörleri piyasa başarısızlığı görünmez el prensibi talep talep fonksi ...


Tire Kutsan MYO Makro Ekonomi

İçindekiler: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Makro Ekonomi ders notudur. Makro ekonomi ders notudur. Makro iktisat dersi için verilen final ödevi soruları ve cevapları ile birlikte konu anlatımı da yapılmıştır.Makro ekonomi ders notu içeriği: gelir dağılımı gini katsayı lorenz eğrisi enflasyon kavramı türleri cari işlemler dengesi bütçe dış ticaret de ...


Ekonometri Bölümü İktisat II

İçindekiler: Ekonometri Bölümü İktisada Giriş II ders notudur. İktisada giriş 2 ders notudur. Reel GSYİH, belirli bir yılın fiyatları baz alınarak yani sabit fiyatlar cinsinden GSYİH'nın hesaplanmasıdır.İktisada giriş 2 (IKT1202) ders notu içeriği: milli gelir milli gelir hesaplama yöntemleri milli gelirle ilgili kavramlar üretim yöntemi ile milli gelirin hesaplanması nihai malları ...