Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 641 ders notu bulundu...


SAÜ İktisadi Büyüme Final Tam Not

İçindekiler: İktisat Bölümü İktisadi Büyüme ders notudur.İktisadi büyüme ders notudur.İktisadi büyüme (IKT301) ders notu içeriği: mali açıklar Solow büyüme modeli temel solow modeli örnekler solow diyagramı değiştirilmiş solow denklemi değiştirilmiş solow diyagramı solow modelinin cobb douglos çözümü durağan durum dengesinin değişmesi solow modelinde gerekl ...


Uluslararası İlişkiler Bölümü İktisada Giriş

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü İktisat I ders notudur. İktisat 1 ders notudur. İktisat 1 (IKT1201) ders notu içeriği:iktisat iktisadi karar birimleri mikro ve makro iktisat ayrımı üretim faktörleri talep arz talep değişmesi esneklik talep esnekliği esneklik türleri gelir esnekliği arz esnekliği arzın esnekliğini belirle ...


UÜ Uluslararası İktisat Teorisi Final

İçindekiler: İktisat Bölümü Uluslararası İktisat Teorisi ders notudur. Uluslararası iktisat teorisi final ders notudur. Uluslararası iktisat teorisi (IKT3301) ders notu içeriği: çok uluslu şirketler ve yabancı sermaye yatırımları firmanın dışa açılma kararı yabancı sermaye yatırımlarının nedenleri yabancı sermaye yatırımı çekmenin avantajları yabancı sermayenin olumsuz yanları çok uluslu şirke ...


İş Hukuku Final Pir Ali Kaya

İçindekiler: İktisat Bölümü İş Hukuku ders notudur. İş hukuku final ders notudur. İş hukuku (CAM3203) ders notu içeriği: iş sözleşmesinden doğan işverenin borçları ücret ödeme borcu ücretin ödenmesi ile ilgili düzenleme ücretin ödeme zamanı sağlık sebepleri ile sözleşme fesih hakkı iki taraf içinde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan dolayı fesih ücretin ödenmemesi durumunda ...


İÜ Mikro İktisat 1 B Şubesi 2020

İçindekiler: İktisat Bölümü Mikro İktisat I ders notudur. Mikro iktisat 1 ders notudur. Mikro iktisat 1 (IK201ZB) ders notu içeriği:klasik iktisatçılar iktisadi anlatım talep talep kanununda istisnai durumlar talep kanunu toplam piyasa talebi kitle dışsallığı talep esneklik değerleri talebin yay esnekliği doğrusal talep eğrisinde nokta esneklik tale ...