Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 614 ders notu bulundu...


ADÜ Dış Ticaret İşlemleri

İçindekiler: İktisat Bölümü Dış Ticaret İşlemleri ders notudur. Dış ticaret işlemleri ders notudur. Linder teorisi, ticaretin yapısını ya da kompozisyonu açıklamaya çalışırken tümüyle takip yönüne eğilmektedir. Ülkenin kişi başına düşen reel gelirleri belli tüketici beğeni kalıplarını da belirler.Dış ticaret işlemleri (IKS418) ders notu içeriği: ticaret teorilerigecikmeli taklit ya da teknolojik açık teoris ...


ADÜ Mikro İktisat

İçindekiler: İktisat Bölümü Mikro İktisat ders notudur. Mikro iktisat ders notudur. Doyumsuzluk yasası, hep daha fazla tüketim yapıp ulaşılabileceği en fazla fayda düzeyine ulaşmasıdır. Mikro iktisat (IKT201) ders notu içeriği: türev toplam fayda eğrisi fayda fonksiyonu eş marjinal fayda ilkesi ikame oranıfarksızlık eğrisi ordinal fayda analizi ordin ...


ADÜ Pazarlama

İçindekiler: İktisat Bölümü Pazarlama ders notudur. Pazarlama dersi pazarlama iletişimi konusu ders notudur. Kişisel satış, satış elemanlarının bir veya daha fazla potansiyel müşteriyle görüşmesi ve sonuca ulaşmasıdır.Pazarlama (IKS314) ders notu içeriği: pazarlama iletişimi satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları satış tutundurma faaliyetlerinin avantajları ve dezavantajlarıtüketiciye ...


ADÜ Genel İşletme

İçindekiler: İktisat Bölümü Genel İşletme ders notudur. Genel işletme ders notudur. Yer faydası, mal veya hizmetin üretim merkezlerinden alınarak tüketicilerle buluşturmak bir pazarlama hizmetidir. Bu durum pazarlamanın yer faydasını oluşturur. Nakliyeciler bu konuda iyi bir örnektir.Genel işletme (IKT110) ders notu içeriği:işletme nedir? fayda şekil faydası yer faydasımülkiyet ...


ADÜ İnkılap Tarihi

İçindekiler: İktisat Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Aşırı küreselleşmeciler, küreselleşmenin sonuçları neredeyse her yerde bahsedilen gerçek bir olgu olduğunu ileri sürmektedir.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AI101) ders notu içeriği:tanzimat döneminde düzenlemeler ve gelişmelertanzimat döneminde sorunlar 2. Mahmut ...