Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 626 ders notu bulundu...


İAÜ Mikro iktisat 1

İçindekiler: Ekonomi ve Finans Bölümü Mikro Ekonomi ders notudur. Mikro ekonomi ders notudur. Üretim, bir malı başka bir mala dönüşmesine, bir malın kullanım yerinin değişmesine, bir malın kullanım zamanının değişmesine neden olan faaliyetlere denir.Mikro ekonomi (ECON209) ders notu içeriği:Üretim olanakları eğrisi fırsat maliyeti talep talebi etkileyen belirleyiciler talep eğr ...


İSTE YBS İktisat Final Notu

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ekonomi I ders notudur. Ekonomi 1 ders notudur. Bütçe kısıtı, tüketicinin satın alabileceği mal miktarının, piyasadaki malların fiyatları ve tüketicinin harcamalar bütçesi ile sınırlı olmasını ifade eder.Ekonomi 1 (YBS103) ders notu içeriği: marjinal ikame oranı neden negatif eğimlidir? marjinal fayda nedir? ve grafikle gösterimi kayıtsızlık eğrileri ...


DEÜ İktisada Giriş 1

İçindekiler: İşletme Bölümü İktisada Giriş I ders notudur. İktisada giriş 1 vize sonuna kadar ders notudur. Homo economicus, en az emek ya da belirli bir emek ile en yüksek sonuca varmak kuralına uygun yaşayan insanlardır. İktisada giriş 1 (IKT1001) ders notu içeriği: iktisat nedir? mal kavramı ve mal çeşitleri ekonominin temel sorunları üretim yöntemleri ekonomi biliminde yasalar ...


UÜ İktisada Giriş 1

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü İktisada Giriş I ders notudur. Nalan Ölmezoğulları iktisada giriş 1 dersi vize ders notudur. Üretim olanakları eğrisi, mevcut üretim faktörleri ve teknoloji kullanılarak belirli bir süre içinde üretilebilecek max. çıktıdır.İktisada giriş 1 (IKT1001) ders notu içeriği: iktisat nedir? Malların ayrımı ve kullanımı Üretim faktörleri Üretim olanakla ...


İşletme Bilimine Giriş Özet

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İşletmeye Giriş ders notudur. İşletmeye giriş ders notudur. İşletmelerin kuruluş çalışmaları işletmenin kurulması fikriyle başlayıp, kesin olarak kuruluş işlemlerinin tamamlanmasına kadar devam eden çalışma ve araştırmaları kapsar.İşletmeye giriş (YBS101) ders notu içeriği:işletme temel kavramlarıihtiyaç nedir? Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi kuramı ...