Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 575 ders notu bulundu...


MÜ Genel Muhasebe 2

İçindekiler: İktisat Genel Muhasebe II ders notudur. 1. sınıf 1. öğretim 2. dönem genel muhasebe 2 ders notudur. Çok hesaplı aralıklı envanter, bir hesapta birden fazla tür hareketi incelediğimizde bize net bilgi vermesi amacıyla bu hareketlerin tek tek görülebilmesi için açılan farklı hesaplardan oluşur. Genel muhasebe 2 (MUH114) ders notu içeriği: genel muhasebe 1 dersi ders notlarının devamıdır. hesaplama ...


MÜ Genel Muhasebe I

İçindekiler: İktisat Genel Muhasebe I ders notudur. 1. sınıf genel muhasebe 1 ders notudur. Muhasebe, işletmede meydana gelen ve para ile ölçülen her işlemi kaydeder.Genel muhasebe 1 (MUH113) ders notu içeriği: muhasebe nedir? muhasebenin amacı ve işlevi muhasebenin kayıt tutma fonksiyonu bilanço denklemi uygulama ve ödevler sınava hazırlık uygulaması ala ...


Uluslararası İktisat 2 Vize

İçindekiler: İktisat Uluslararası İktisat II ders notudur.Cengiz Bahçekapılı 3. sınıf 1. öğretim 2. dönem uluslararası iktisat 2 dersi vize ders notudur. Ödemeler dengesinin denkleşmesi sorunu, ödemeler dengesizliği uzun dönemde döviz kurunu ve yurtiçi fiyatları etkiler. Böylece işgücü piyasasını etkileyen sonuçlar doğurur.Uluslararası iktisat 2 (IKT322) ders notu içeriği: uluslararası ticaret ülkeler ned ...


Makro İktisat 2-Toplam Arz Toplam Talep

İçindekiler: İktisat Bölümü Makro İktisat II ders notudur. Makro iktisat 2 ders notudur. Toplam arz, çeşitli enflasyon seviyelerine denk gelen üretim miktarıdır.Makro iktisat 2 (İKT2008) ders notudur. toplam talep tanım ve özellikleri grafik AD eğrisi negatif eğilimli olma nedeni pigocu etki faiz etkisi (keynes etkisi) açık ekonomi etkisi toplam arz nedir ve ...


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Makro İktisat I

İçindekiler: İktisat Bölümü Makro İktisat I ders notudur. Makro iktisat 1 ders notudur. Hızlandıran çarpan, tüketim harcamasının kendisinden daha fazla yatırım harcamasını etkilemesidir. Makro iktisat 1 (İKT2007) ders notu içeriği: deflastyonist açık tam istihdam genişlemeci para politikasıenflasyonist açık daraltıcı para politikasıtasarruf paradoksuçarpan mek ...