Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 566 ders notu bulundu...


Maliye İçin Mikro İktisat

İçindekiler: Maliye Mikro İktisat ders notudur. 2.sınıf mikro iktisat ders notudur. Tüketicinin belirli gelir düzeylerinde talep ettiği mal ve hizmet miktarının gösterildiği eğriye engel eğrisi denir.Mikro iktisat (İKT106) ders notu içeriği: mikro iktisada giriş mikro iktisat temel kavramlar üretim olanakları eğrisi tüketici dengesi ve talep talep kanunu talep doğrusu < ...


Ticari İşletmeler Hukuku

İçindekiler: İktisat Ticaret Hukuku ders notudur. Ticaret hukuku ders notudur. Ticari vekil, temsilci sıfatına sahip olmaksızın işletmeyi yöneten ve kendisine verilen işleri yapan kişidir. Yazılı ve sözlü atanabilir. Tescil şartı yoktur. Şirket çalışanları ticari vekile örnektir. Ticari temsilcinin görevini sona erdirme sebepleri vekil için de geçerlidir. Ticaret Hukuku (İŞL2814) ders notu içeriği:ticari işletmenin u ...


ÇEKO İktisada Giriş II

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisada Giriş II ders notudur. İktisada giriş 2 ders notudur. Reeskont kredisi, bankalar zor durumsa ise ya da isterlerse merkez bankasının kredi vermesidir. Ödedikleri faize ise reeskont faizi denir. Merkez bankası reeskont faiz oranını arttırırsa, bankalar daha az para alırlar bu da piyasada daha az para olmasına neden olur.İktisada giriş 2 (IKTI102) ders notu içeriği: ...


İktisada Giriş 2

İçindekiler: İşletme İktisada Giriş II ders notudur.İktisada giriş 2 ders notudur. Okun yasasına göre, işsizlik oranındaki her %1'lik artış GSYH'nın %2,5 oranında daha düşük olmasına neden olmaktadır.İktisada giriş 2 (İŞL102) ders notu içeriği:Makro iktisat nedir? mikro iktisadın inceleme alanları klasik iktisatçılara göre makro iktisat döngüsel akım dolaysız vergiler </ ...


Makro İktisat-Enflasyon

İçindekiler: İktisat Bölümü Makro İktisat I ders notlarıdır. Makro iktisat 1 ders notudur. Uzun yıllar yüksek enflasyon yaşanırsa enflasyon kronikleşir. Politikalar etkisini yitirir. Buna kronik enflasyon denir. Makro iktisat 1 (İKT2007) ders notu içeriği: enflasyon enflasyon türleri enflasyon maliyetleri enflasyonun ölçülmesi TÜFE ÜFE GSMH zimni deflatörü ...