Ders Notları Aramaiktisat Ders notları arama sonuçları : Toplam 628 ders notu bulundu...


Ekonometri Bölümü İktisat II

İçindekiler: Ekonometri Bölümü İktisada Giriş II ders notudur. İktisada giriş 2 ders notudur. Reel GSYİH, belirli bir yılın fiyatları baz alınarak yani sabit fiyatlar cinsinden GSYİH'nın hesaplanmasıdır.İktisada giriş 2 (IKT1202) ders notu içeriği: milli gelir milli gelir hesaplama yöntemleri milli gelirle ilgili kavramlar üretim yöntemi ile milli gelirin hesaplanması nihai malları ...


AÜ Mikro İktisat Ders Notu

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mikro İktisat ders notudur. Mikro iktisat ders notudur. Firmanın ölçeğini değiştirmesi sonucu birim maliyetlerinde ortaya çıkan değişimi inceleyen analiz ölçek ekonomisidir.Mikro iktisat (IKT201) ders notu içeriği: Girdi ikame esnekliği Muhasebe karı Kısa dönem maliyetler Marjinal maliyet Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi v ...


İAÜ Mikro iktisat 1

İçindekiler: Ekonomi ve Finans Bölümü Mikro Ekonomi ders notudur. Mikro ekonomi ders notudur. Üretim, bir malı başka bir mala dönüşmesine, bir malın kullanım yerinin değişmesine, bir malın kullanım zamanının değişmesine neden olan faaliyetlere denir.Mikro ekonomi (ECON209) ders notu içeriği:Üretim olanakları eğrisi fırsat maliyeti talep talebi etkileyen belirleyiciler talep eğr ...


İSTE YBS İktisat Final Notu

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ekonomi I ders notudur. Ekonomi 1 ders notudur. Bütçe kısıtı, tüketicinin satın alabileceği mal miktarının, piyasadaki malların fiyatları ve tüketicinin harcamalar bütçesi ile sınırlı olmasını ifade eder.Ekonomi 1 (YBS103) ders notu içeriği: marjinal ikame oranı neden negatif eğimlidir? marjinal fayda nedir? ve grafikle gösterimi kayıtsızlık eğrileri ...


DEÜ İktisada Giriş 1

İçindekiler: İşletme Bölümü İktisada Giriş I ders notudur. İktisada giriş 1 vize sonuna kadar ders notudur. Homo economicus, en az emek ya da belirli bir emek ile en yüksek sonuca varmak kuralına uygun yaşayan insanlardır. İktisada giriş 1 (IKT1001) ders notu içeriği: iktisat nedir? mal kavramı ve mal çeşitleri ekonominin temel sorunları üretim yöntemleri ekonomi biliminde yasalar ...