Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 769 ders notu bulundu...


ADÜ Genel İşletme

İçindekiler: İktisat Bölümü Genel İşletme ders notudur. Genel işletme ders notudur. Yer faydası, mal veya hizmetin üretim merkezlerinden alınarak tüketicilerle buluşturmak bir pazarlama hizmetidir. Bu durum pazarlamanın yer faydasını oluşturur. Nakliyeciler bu konuda iyi bir örnektir.Genel işletme (IKT110) ders notu içeriği:işletme nedir? fayda şekil faydası yer faydasımülkiyet ...


ADÜ İnkılap Tarihi

İçindekiler: İktisat Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Aşırı küreselleşmeciler, küreselleşmenin sonuçları neredeyse her yerde bahsedilen gerçek bir olgu olduğunu ileri sürmektedir.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AI101) ders notu içeriği:tanzimat döneminde düzenlemeler ve gelişmelertanzimat döneminde sorunlar 2. Mahmut ...


CBÜ İş Hukuku 2. Bölüm

İçindekiler: İşletme Bölümü İş Hukuku ders notudur. İş hukuku ders notu 2. bölümüdür. Sendikaların ortak amacı, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir.İş hukuku (ISL4128) ders notu içeriği: sendikalar sendikaların amacı sendika özgürlüğü iş kolu veya mesleğe göre sendikalaşma birden çok sendikaya üyelik sendi ...


Mimarlık Tarihi II Gotik Dönem

İçindekiler: Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi II ders notudur.Aslı Hoca mimarlık tarihi 2 vize ders notudur. Gotik mimarlık, Avrupa'da yüksek ve geç orta çağlarda gelişen bir üsluptur. Romanesk mimariden evrimleşti ve Rönesans mimarlığı tarafından başarılı oldu. 12. yüzyıla kadar Fransa'dan gelen, özellikle katedraller ve kiliseler için 16. yüzyıla kadar yaygın olarak kullanılıyordu. En göze çarpan özellikleri arasında, kaburga kemerinin ve uçan payandanın kullanı ...


YTÜ Mimarlık Tarihi 2

İçindekiler: Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi II ders notudur. Aslı Hoca mimarlık tarihi 2 vize ders notudur. Avlu, Açık avluların kullanımı birçok Çin mimarisinde yaygın bir özelliktir. Bu, doğrudan ya da verandalarla birbirine bağlı binalarla çevrili boş bir alandan oluşan Siheyuan'da en iyi örnek olarak gösterilebilir. Gökyüzü kuyusu, Güney Çin mimarisinde büyük açık avlular daha az bulunsa da, kuzey avlu kompleksleri ...