Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 776 ders notu bulundu...


AÖF Modern Sosyoloji Tarihi

İçindekiler: Sosyoloji Bölümü Modern Sosyoloji Tarihi ders notudur.Modern sosyoloji tarihi 5-6-7-8. ünite final ders notudur. İnsan eyleminin nedensel bir açıklamasının yapılamayacağını, insan eylemine ilişkin genel yasalar ortaya konamayacağını savunmaktadır. Fenomenoloji genel olarak objeleri düşünce ile kavramak ister. Yani ele aldığı konu algısal deneysel nesneler dünyası değil, tersine nesnelerin özüdür. önümde duran masayı ben duyularımla kavrıyorum, ...


Kentsel Dönüşüm Ders Notu 2

İçindekiler: Harita Mühendisliği Bölümü Şehir ve Bölge Planlama ders notudur. Şehir ve bölge planlama dersi kentsel dönüşüm konusu ders notudur. Kentsel dönüşümde soylulaştırma yöntemi sosyo kültürel açıdan, çöküntüye uğramış dolayısıyla fiziksel çevresi de bozulmuş olanlarda, özellikle de tarihi kent parçalarında sosyal yapının ıslah edilmesi şeklinde açıklanabilir.Şehir ve bölge planlama ders notu içeriği: kentsel dönüşüm ...


Türk Sosyoloji Tarihi

İçindekiler: Sosyoloji Bölümü Türkiye'de Sosyolojik Düşüncenin Tarihi ders notudur. Türkiyede sosyolojik düşüncenin tarihi ders notudur. Ziya Gökalp 1919'a kadarki yazılarında eleştiri yapmaktan kaçınmış hatta Osmanlı'yı övmüştür. Avrupa uygarlığını eleştirir. Batıyı Mehmet Akif'le aynı değerlendirmeye tabi tutar. Türkiye'de sosyolojik düşüncenin tarihi (SOS108) ders notu içeriği: Türk Sosyoloji Tarihi Ziya Gökalpin ...


Hemşirelik Tarihi

İçindekiler: Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Tarihi ve Felsefesi ders notudur. Hemşirelik tarihi ve felsefesi ders notudur. İlkel insan yaşamını ve neslini sürdürebilmek için oldukça güç olan doğal koşullara karşu savaşını vermiştir. İlk çağlara özgü sağlık uygulamaları daha çok sihire ve folklorik girişimlere dayanmıştır. Sihir ve büyü; doğa üstü güçler olarak nitelenen iyi ruhların hoşnut edilmesi, kötü ruhların ise bedene girerek hastalık yapmaması ...


Erken Hristiyan Sanatı

İçindekiler: Sanat Tarihi Bölümü Erken Hıristiyan Sanatı ders notudur. Erken hıristiyan sanatı ders notudur. İlk kilise suriyede yapılmıştır. 330’da Büyük konstantin imparatorluğunun merkeziydi Byzantion şehrinin bulunduğu yere 2. Bir roma olarak kurduğu Konstanrinepolis’e taşıdı. Şehir Avrupa ve asya ile Akdeniz ve Karadeniz arasındaki ticaret rotalarının üzerinde stratejik bir konumdaydı.Erken Hıristiyan sanatı (SAN221) ders notu içer ...