Ders Notları Aramalineer cebir Ders notları arama sonuçları : Toplam 94 ders notu bulundu...


UÜ Bilgisayar Mühendisliği Lineer Cebir

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lineer Cebir ders notudur. Lineer cebir ders notudur. Lineer cebir (MAT1078) ders notu içeriği: elementer satır işlemleri gauss yöntemi ile yok etme A=LU ayrışımı LU ayrışımı ile denklem çözme matris simetrik matris eşelon matris indirgenmiş eşelon tersini bulma vektörler birim vektöre çevirme iç ...


PAU EEM Sayısal Çözümleme

İçindekiler: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Sayısal Çözümleme ders notudur. Sayısal çözümleme ders notudur. Sayısal çözümleme (MAT231) ders notu içeriği:Temel kavramlar (Taylor teoremi,Yakınsama mertebeleri,Fark denklemleri) Bilgisayar aritmetiği (Sayıların temsili,Mutlak ve bağıl hata,Hatalar ve hataların kaynakları,Anlamlı haneler) Lineer olmayan denklemlerin çözümleri (Bisection metodu,Newton metodu,Sec ...


PAU EEM - Lineer Cebir

İçindekiler: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lineer Cebir ders notudur. Lineer cebir ders notudur. Lineer cebirin esas amacı, doğrusal denklemlerin oluşturduğu denklem sisteminin çözümüdür.Lineer cebir (MAT132) ders notu içeriği: MatrislerDoğrusal Denklem SistemleriVektör UzaylarıDeterminantlarBaz-boyutSatır ve sütun uzayları Diğer linee ...


KAÜ Lineer Cebir

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Lineer Cebir ders notudur. Lineer cebir ders notudur. Lineer cebir (MAT192) ders notu içeriği: vector operation matrix opperation matrix product matrix transpose adjoint method augmented matrix method square metrices diagonal and trace identity matrix scaler matrix transpose of a matrices ...


Harita Mühendisliğinde Matlab

İçindekiler: Harita Mühendisliği Bölümü Mesleki Yazılımlar ders notudur. Mesleki yazılımlar matlab ders notudur. Matlab, yüksek performanslı bir uygulama yazılımı ve bir programlama dilidir. Mesleki yazılımlar ders notu içeriği: Matlab nedir?matlabın avantajları temel komutlar matrislerin girilmesi temel lineer cebir komutları basic fitting tool histogram </ ...