Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1201 ders notu bulundu...


ADÜ Genel İşletme

İçindekiler: İktisat Bölümü Genel İşletme ders notudur. Genel işletme ders notudur. Yer faydası, mal veya hizmetin üretim merkezlerinden alınarak tüketicilerle buluşturmak bir pazarlama hizmetidir. Bu durum pazarlamanın yer faydasını oluşturur. Nakliyeciler bu konuda iyi bir örnektir.Genel işletme (IKT110) ders notu içeriği:işletme nedir? fayda şekil faydası yer faydasımülkiyet ...


CBÜ Türk Vergi Sistemi 2. Bölüm

İçindekiler: İşletme Bölümü Türk Vergi Sistemi ders notudur. Türk vergi sistemi ders notu 2. bölümüdür. Bir mülk kiraya verilip kira bedeli elde edilirse bu gayrimenkul sermaye iradıdır.Türk vergi sistemi (MLY4167) ders notu içeriği:gayrimenkul sermaye iratları vergiyi doğuran olay emsal kira bedeli hangi durumlarda uygulanmaz? menkul sayılmayanlar serbest meslek kazançları ...


CBÜ Türk Vergi Sistemi 1. Bölüm

İçindekiler: İşletme Bölümü Türk Vergi Sistemi ders notudur. Türk vergi sistemi ders notu 1. bölümüdür. Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç erbabı geçici vergi uygulamasının dışında tutulur. Geçici verginin oranı elde edilen gelirler için %15 olarak belirlenmiştir.Türk vergi sistemi (MLY4167) ders notu içeriği:telif hakkı mükellefler emsal kira bedeli menkul sermaye iradı ...


CBÜ İngilizce I

İçindekiler: İşletme Bölümü Yabancı Dil I İngilizce ders notudur. Yabancı dil 1 ingilizce ders notudur. Yabancı dil 1 ingilizce (YDI1121) ders notu içeriği:when passive voice be+ adjective phrase be+adverb to+infinitive appositive phrase kararlı durum bağlaçları kararsız durum bağlaçları adjectival clauses subject possessive place ...


CBÜ Makro iktisat

İçindekiler: İşletme Bölümü Makro İktisat ders notudur. Makro iktisat ders notudur. Hükümetlerce ithal edilecek belirli bir ürünün ya maksimum fiziki miktarı belirlenir ya da belirli bir değerle sınırlandırılır. Bu kısıtlandırmalar ithalat kotası olarak adlandırılır.Makro iktisat (IKT2163) ders notu içeriği:kotalar diğer kısıtlamalar ticaret engellerine yönelik tartışmalartüketici refahı ...