Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1262 ders notu bulundu...


Finansa Muhasebe 2 (Tam Not 1)

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Finansal Muhasebe II ders notudur. Finansal muhasebe 2 ders notu 1. bölümüdür. Finansal muhasebe 2 (MUH119) ders notu içeriği:finansal muhasebe borçlar ve sermaye kavramı envanter değerleme ölçütleri işletme karının belirlenmesinde yaklaşımlar örnekler kasa hesabı kasa fazlalığı ve nedenleri finansal muhasebe soru çözümleri ...


İÜC Bilim Felsefesi ve Tarihi

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bilim Felsefesi ve Tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi (JEMU2077) ders notu içeriği: bilimin toplumda algılanışına yönelik anlamı ve kapsamı bilimi niteleyen özellikler bilimsel yöntemin aşamaları bilimin oluşumu ve işlevi üzerine iki farklı görüş bilimsel açıklama bilimde nedenselliği yer bilimlerinden ...


İŞL 207 PAZARLAMANIN TEMELLERİ

İçindekiler: İşletme Bölümü Pazarlamanın Temelleri ders notudur. Pazarlamanın temelleri ders notudur. Pazarlamanın temelleri (ISL231) ders notu içeriği:pazarlama nedir? pazarlama karması pazarlama çevresi ürün ve hizmet ürün ve hizmetlerin sınıflandırılması ürün ve hizmet kararları hizmet pazarlaması marka stratejisi kuvvetli markanın oluşturulması ürün geli ...


İBÜ Araştırma Yöntem ve Teknikleri

İçindekiler: İşletme Bölümü Araştırma Yöntem ve Teknikleri ders notudur. Araştırma yöntem ve teknikleri ders notudur. Araştırma yöntem ve teknikleri ders notu içeriği: araştırma işletme araştırması çeşitleri işletme yöneticisi ve araştırma işletme içi ve dışı araştırmalar işletme araştırmaları ve etik bilimsel araştırma ve özellikleri bilimsel araştırma süreci geniş problem a ...


KMÜ Genel İşletme

İçindekiler: Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Genel İşletme ders notudur. Genel işletme ders notudur. Genel işletme ders notu içeriği:işletme bilimine giriş insan ihtiyaçları ve ekonomik faaliyetler ihtiyaç ihtiyacın özellikleri ihtiyaç ve istek ihtiyaç türleri zorunlu ihtiyaçlar zorunlu olmayan ihtiyaçlar değişen ihtiyaç trendleri birincil ve ikincil ihtiy ...