Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1243 ders notu bulundu...


Uydu Haberleşme ve Uydu Yayıncılığı

İçindekiler: Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yeni İletişim Ortamları ders notudur. Yeni iletişim ortamları ders notudur. Vaka analizi, işletmelerin gerçek hayatta karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimalleri yüksek olan problemlerin çözülmesi için orrtaya konulan bir düşünce sürecidir.Yeni iletişim ortamları (661RL) ders notu içeriği: grup vaka çalışması grup mülakat süreci vaka analizi va ...


CBÜ Gıda Hijyeni ve Sanitasyon

İçindekiler: Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Hijyeni ve Sanitasyon ders notudur. Gıda hijyeni ve sanitasyon final ders notudur. Güvenilir ve kaliteli gıda üretmek için, hijyenik üretim koşulları sağlanmış olmalıdır. Kirlilikten uzak ve uygun teknolojik alt yapı ile üretim ortamı düzenlenmelidir. Gıda hijyeni ve sanitasyon (GMD3110) ders notu içeriği: çalışanların bireysel temizliğinde en çok dikkat edilmesi gereken nok ...


Mersin Üniversitesi İmal Usulleri

İçindekiler: Makine Mühendisliği Bölümü İmal Usulleri ders notudur. İmal usulleri vize ve final ders notudur. İmal usulleri (MM323) ders notu içeriği: imalat için planlama tablosu temel imalat yöntemleri kovalent bağ ve özellikleri metalik bağ ve özellikleri soy metaller malzeme kusurları noktasal hatalar çizgisel hatalar malzeme deformasyonu gerilme ...


PAU EM Pazarlama Yönetimi

İçindekiler: Endüstri Mühendisliği Bölümü Pazarlama Yönetimi ders notudur. Pazarlama yönetimi ders notudur. Pazar, hizmete ihtiyacı olan kişilerden ya da kuruluşlardan oluşan ve satın alma yeteneği arzusu ve yetkisi olan gruptur.Pazarlama yönetimi (IENG451) ders notu içeriği:Pazarlama ile ilgili kavramlarPazar tanımlarıPazar çeşitleriPazarlamanın işletme işlevleri içindeki yeri ...


BÜ Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku)

İçindekiler: Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) ders notudur. Ticaret hukuku 1 dersi ticari işletme hukuku konusu ders notudur. Markanın sahibine sağlamış olduğu haklar, marka sicilini tescil ile doğar.Ticaret hukuku 1 ticari işletme hukuku (HUK391) ders notu içeriği:marka marka çeşitleri markanın tescili mutlak red nedenlerinisbi red nedenleritescil talebite ...