Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1211 ders notu bulundu...


OMÜ Makro iktisat

İçindekiler: İşletme Bölümü Makro İktisat ders notudur. Makro iktisat ders notudur. Klasik modelde para piyasasında para sadece işlem amaçlı kullanılır. Mal alış satışında kullanılır. Başka rolü yoktur. Reel değişkenler üzerinde paranın etkisi yoktur. Reel değişkenler para arzından bağımsız belirlenir.Makro iktisat ders notu içeriği: makro ekonomi nedir? makro ekonomide amaç gelir ve istihdam düze ...


İşletmeciler İçin İstatistik 1

İçindekiler: İşletme Bölümü İşletmeciler İçin İstatistik I ders notudur.İşletmeciler için istatistik 1 ders notudur. Bir tesadüfi değişken bir aralıkta ya da birden çok aralıkta her değeri alabiliyorsa bu tesadüfi değişkene sürekli tesadüfi değişken denir.İşletmeciler için istatistik 1 ders notu içeriği:istatistik tanımı temel ilkeler istatiksel araştırmanın adımları ölçek türleri < ...


İşletmeciler İçin İstatistik 2

İçindekiler: İşletme Bölümü İşletmeciler İçin İstatistik II ders notudur. İşletmeciler için istatistik 2 ders notudur. Poisson dağılımına küçük olasılıklar dağılımı da denir. Nadir olaylara ait olasılıkların hesaplanmasında kullanılır. Belirli ve çok dar bir zaman aralığında az rastlanan olaylar bu tür dağılım gösterir.İşletmeciler için istatistik 2 ders notu içeriği:hipergeometrik dağılım poisson dağılımı ...


BAU Seyir I

İçindekiler: Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü Seyir I ders notudur. Seyir 1 dersi için soru cevap şeklinde hazırlanmış ders notudur. Devamlı hakiki 190 derecesine giden bir geminin başlangıçta manyetik pusula ile cayro pusulası arasındaki fark 4 derece iken bu fark giderek artıyorsa tabii ve yapay sapma ile enlemler değişiyor demektir.Seyir 1 (DEU1003) ders notu içeriği: seyir gasm hazırlık vartex noktası fen ...


ADÜ Genel İşletme

İçindekiler: İktisat Bölümü Genel İşletme ders notudur. Genel işletme ders notudur. Yer faydası, mal veya hizmetin üretim merkezlerinden alınarak tüketicilerle buluşturmak bir pazarlama hizmetidir. Bu durum pazarlamanın yer faydasını oluşturur. Nakliyeciler bu konuda iyi bir örnektir.Genel işletme (IKT110) ders notu içeriği:işletme nedir? fayda şekil faydası yer faydasımülkiyet ...