Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1259 ders notu bulundu...


İBÜ Araştırma Yöntem ve Teknikleri

İçindekiler: İşletme Bölümü Araştırma Yöntem ve Teknikleri ders notudur. Araştırma yöntem ve teknikleri ders notudur. Araştırma yöntem ve teknikleri ders notu içeriği: araştırma işletme araştırması çeşitleri işletme yöneticisi ve araştırma işletme içi ve dışı araştırmalar işletme araştırmaları ve etik bilimsel araştırma ve özellikleri bilimsel araştırma süreci geniş problem a ...


KMÜ Genel İşletme

İçindekiler: Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Genel İşletme ders notudur. Genel işletme ders notudur. Genel işletme ders notu içeriği:işletme bilimine giriş insan ihtiyaçları ve ekonomik faaliyetler ihtiyaç ihtiyacın özellikleri ihtiyaç ve istek ihtiyaç türleri zorunlu ihtiyaçlar zorunlu olmayan ihtiyaçlar değişen ihtiyaç trendleri birincil ve ikincil ihtiy ...


Transport - Orman Yolu 1-2

İçindekiler: Orman Mühendisliği Bölümü Orman Yolları ders notudur. Orman yolları ders notudur. Orman yolları (OM303) ders notu içeriği: ormancılıkta transport ormancılıkta taşınan elemanlar açısından transport şekilleri transportu etkileyen etmenler silvikültür teknikleri ile olan ilişkileri amenajman planlarıyla olan ilişkileri orman koruma tedbirleriyle ilişkileri a tipi tali orman ...


Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Vize Notları

İçindekiler: İşletme Bölümü Dış Ticaret İşlemler ve Muhasebesi ders notudur. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi ders notudur. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi (MUH404) ders notu içeriği:borda mavna gemide masrafsız teslim dış ticarette kullanılan belgeler proforma fatura ticari fatura çeki listesi gümrük giriş beyannamesi onayı eşyanın muayenesi eşyanın ...


UÜ İşletme Sosyoloji

İçindekiler: İşletme Bölümü Sosyoloji ders notudur. Sosyoloji ders notudur. Sosyoloji (KAM1103) ders notu içeriği: sosyoloji sosyolojinin genel özellikleri sosyolojinin doğuşu sosyolojinin tanınmış yüzleri Auguste Comte Helbert Spencer Karl Marx Emile Durkheim aile içi şiddetin meydana gelme biçimleri din ve toplum Weber ideoloji ...