Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1083 ders notu bulundu...


Sermaye Piyasaları

İçindekiler: İşletme Sermaye Piyasaları ders notudur. Sermaye piyasaları ders notudur. Arbitrajcılar, fiyat farklılıklarından yararlanarak kazanç elde ederler. Aynı ve eş miktardaki bir menkul kıymeti piyasadan alıp diğer bir piyasaya daha avantajlı olarak satarlar.Sermaye piyasaları (İŞL406) ders notu içeriği: doğrudan ve dolaylı finansman broker dealeryatırım bankalarıfon arz e ...


Ticari İşletmeler Hukuku

İçindekiler: İktisat Ticaret Hukuku ders notudur. Ticaret hukuku ders notudur. Ticari vekil, temsilci sıfatına sahip olmaksızın işletmeyi yöneten ve kendisine verilen işleri yapan kişidir. Yazılı ve sözlü atanabilir. Tescil şartı yoktur. Şirket çalışanları ticari vekile örnektir. Ticari temsilcinin görevini sona erdirme sebepleri vekil için de geçerlidir. Ticaret Hukuku (İŞL2814) ders notu içeriği:ticari işletmenin u ...


İktisada Giriş 2

İçindekiler: İşletme İktisada Giriş II ders notudur.İktisada giriş 2 ders notudur. Okun yasasına göre, işsizlik oranındaki her %1'lik artış GSYH'nın %2,5 oranında daha düşük olmasına neden olmaktadır.İktisada giriş 2 (İŞL102) ders notu içeriği:Makro iktisat nedir? mikro iktisadın inceleme alanları klasik iktisatçılara göre makro iktisat döngüsel akım dolaysız vergiler </ ...


İşletme İçin İktisada Giriş II

İçindekiler: İşletme İktisada Giriş II ders notudur. İktisada giriş 2 ders notudur. Eş maliyet doğrusu, üreticilerin belirli bütçesi ile sattın alabileceği maximum üretim faktörlerinin geometrik yeridir. İktisada giriş 2 (İŞL102) ders notu içeriği: uzun dönem üretici teorisi eş ürün eğrileri eş maliyet doğrusu üretici dengesi eş maliyet doğrusunda değişmeler üretici dengesin ...


İşletme İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İçindekiler: İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Amasya genelgesinin önemi, ilk defa Kurtuluş Savaşı'nın mücadele safhası başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi,yöntemi ve amacı belirlenmiştir. Milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmediğinden bahsedilmiştir. Erzurum ve Sivas kongresinin toplanmasına karar verilmiştir.</ ...