Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1141 ders notu bulundu...


TÜ İstatistik 1 Final

İçindekiler: İşletme İstatistik I ders notudur. İstatistik 1 vize ders notudur. Bir dağılımın normal dağılım gösterebilmesi için sürekli bir değişken olması gerekir. Normal dağılım asimtotiktir.İstatistik 1 (ISL319) ders notu içeriği: deneme ve deney örnek uzay olay olasılık olasılık kuralları ağaç diyagramları koşullu olasılık rasgele değişken b ...


TÜ İstatistik 1 Vize

İçindekiler: İşletme İstatistik I ders notudur. İstatistik 1 vize ders notudur. Birim kavramı, anakütleyi ya da örneği oluşturan kavramdır. Birimlerin özellikleri değişken adını alır. Tüm birimlerin değişkenleri toplanırsa veri elde edilir.İstatistik 1 (ISL319) ders notu içeriği:istatistik kavramı istatistik yöntemler istatistikte ortak dil ve kavramlar değişkenler değişken çeşitle ...


TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final

İçindekiler: İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi 1. vize ders notudur. Sivas kongresinde manda ve himaye fikri kesinlikle reddedildi. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AİTT101) ders notu içeriği: Birinci Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devletinin savaşa girişicepheler Kafkas cephesi ve ermeni tehciri Çanakkale ceph ...


TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize 3

İçindekiler: İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi 3. vize ders notudur. İslamcılık, ülkede islamiyete ve dünyanın her tarafındaki müslümanlara önem veren ve bütün müslümanlar arasında bir birliğin gerçekleşmesini mümkün kılmaya çalışan ve devletin sosyal bağlarını din birliğinde arayan bir akımdır.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AİTT101) ders notu içeriği: < ...


TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize 2

İçindekiler: İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi 2. vize ders notudur. İttihat ve terakki II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra iktidarı tam manasıyla ellerine geçirdiler ve devletin yıkılışına kadar da devam ettirdiler.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AİTT101) ders notu içeriği:19. yüzyıl ıslahat hareketleri II. Mahmud dönemi ...