Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1134 ders notu bulundu...


TÜ Pazarlama İlkeleri Final

İçindekiler: İşletme Pazarlama İlkeleri ders notudur. Pazarlama ilkeleri final ders notudur. Tutundurma, işletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarıdır.Pazarlama ilkeleri (ISL316) ders notu içeriği: tutundurma nedir? pazarlamada karar değişkeni olarak tutundurma tutundurma kavramı ve özellikleritu ...


TÜ Pazarlama İlkeleri Vize

İçindekiler: İşletme Pazarlama İlkeleri ders notudur. Pazarlama ilkeleri vize ders notudur. Fiyat, alıcı ve satıcı arasındaki mübadelenin gerçekleşmesi için gerekli olan satın alma gücü olarak ifade edilir. Arz ve talebin karşılaştığı noktadır. Aracı kuruluşlar, rakipler, üretim faktörleri sahipleri, hüukümet ve işletmelerin diğer bölüm yöneticileri fiyat kararı üzerinde etkili olmaktadır.Pazarlama ilkeleri (ISL316) ders notu içeriği: ...


Veri Madenciliği

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Veri Madenciliği ders notudur. Cengiz Örencik veri madenciliği dersi ders notudur. Veri madenciliği, daha önceden bilinmeyen geçerli ve uygulanabilir bilgilerin geniş veritabanlarından elde edilmesi ve bu bilgilerin işletme kararları verilirken kullanılmasıdır.Veri madenciliği ders notu içeriği: Konular açıklamalı bir şekilde anlatılmıştır. İlk sayfalar slayttan konuyu anlamak içi ...


Niğde ÖHÜ Muhasebe Vize-Final

İçindekiler: Sosyal Güvenlik Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri ders notudur. Dönem sonu muhasebe işlemleri vize ve final ders notudur. İşletme bilanço gününde elinde bulunan alacak senetlerinin tahsil tarihine göre belirlenen oranda reeskont faizi hesaplar.Dönem sonu muhasebe işlemleri (SGK1002) ders notu içeriği: değerleme envanteri ticari mallarda çıkan noksanlık 157 diğer stoklar hesabı 180 ...


ÖHÜ Yönetim ve Organizasyon Final

İçindekiler: Sosyal Güvenlik Yönetim ve Organizasyon ders notudur. Yönetim ve organizasyon final ders notudur. İşletmelerde bireylerin ortak çabasıyla başarı sağlanır. Ancak insanlar görevini yerine getirirken her zaman olumlu davranış göstermeyebilirler. Bu da bireylerarası çatışmalara neden olabilir.Yönetim ve organizasyon (SGK1006) ders notu içeriği: ihtiyaç ve güdüleme örgütsel yönetsel araçlar ...