Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1170 ders notu bulundu...


Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi

İçindekiler: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler I ders notudur. Halkla ilişkiler 1 ders notudur. Kontrolümüzün dışında gelişen, çoğu zaman aniden gelen, şiddetli bir etkiye sahip olan ve baş etme kapasitemizi aşan olay ve durumlara kriz adı verilir. Beklenilmeyen ve önceden sezilmeyen, çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını t ...


SDÜ Genel İşletme Vize Final

İçindekiler: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Genel İşletme ders notudur. Mahmut Özdevecioğlu 1. sınıf genel işletme dersi vize ve final ders notudur. Asit-test oranı, stoklar çıkıldıktan sonra firmanın hala ödeme kabiliyetinin olup olmadığını ölçer. Yani stoklar dikkate alınmadan borçları ödeyebiliyorsak asit test oranı tam 1'dir.Genel işletme (SKI101) ders notu içeriği: genel işletme entropi açık s ...


SAÜ İktisat Bilimine Giriş

İçindekiler: İşletme İktisada Giriş ders notudur. İktisada giriş ders notudur. Toplam fayda, tüketilen tüm birimlerin sağladığı faydaların toplamı toplam faydaya eşittir. Marjinal fayda ise tüketilen mal miktarı değiştiğinde toplam faydada meydana gelen değişmeye marjinal fayda denir.İktisada giriş (İKT106) ders notu içeriği: iktisada giriş ihtiyaç mal ve hizmet arz ve tal ...


AÖF Kamu Yönetimi Genel İşletme 2. Ünite

İçindekiler: Kamu Yönetimi Genel İşletme ders notudur.Genel işletme 2. ünite işletmenin çevresi konusu ders notudur. Sistem bakış açısıyla işletme çevresi, işletme içinden başlayan ve çeşitli katmanları olan bir yapıyı ifade eder. Genel işletme (İŞL107U) ders notu içeriği:işletmenin çevresi bir sistem olarak işletme çevresi işletme çevresinin temel seviyeleri Diğer gene ...


AÖF Kamu Yönetimi Genel İşletme 1. Ünite

İçindekiler: Kamu Yönetimi Genel İşletme ders notudur.Genel işletme 1. ünite işletmeler ve özellikleri konusu ders notudur. Büyüklük bakımından işletme türleri niceliksel ve niteliksel ölçütlere göre belirlenir. Yaptıkları iş bakımından işletme türleri işletmenin fonksiyonlarına göre belirlenir. Genel işletme (İŞL107U) ders notu içeriği:işletme kavramıişletmenin tanımı < ...