Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 368 ders notu bulundu...


Jeoloji Müh Genel Kimya Lab

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Laboratuvarı ders notudur.Genel kimya lab. ders notudur. Genel kimya laboratuvarı (JEMU1911) ders notu içeriği: alev denemeleri geçiş elementleri bileşikleri ametal bileşiklerin reaksiyonlarıkarbon bileşiklerihalojenler silikat iyonu halka deneyitemel işlemler ekstraksiyon dekontasyon çöktürme ve ...


Jeoloji Müh Genel Chemistry

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü General Chemistry ders notudur. Genel kimya ingilizce ders notudur. General chemistry (JEMU1117) ders notu içeriği: maddeler kütle ve ağırlık atom kuramı atomun yapısı sıcaklık periyodik çizelge planck kuantum kuramı foto elektrik olayı bohr hidrojen atomu kuramı kuantum mekaniği kuantum sayıları ato ...


Analitik Kimya 2 Elektrokimyaya Giriş

İçindekiler: Kimya Bölümü Analitik Kimya II ders notudur.Analitik kimya 2 elektrokimyaya giriş konusu ders notudur. Analitik kimya 2 (KIM242) ders notu içeriği:yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları yarı reaksiyonların denkleştirilmesi örneklerelektrokimyasal hücrelerde yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları voltmetre kototlar ve anotlar elektrokimyasal hücreler elektrol ...


BTÜ Kİmya Sikloheksanol deneyi

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya Laboratuvarı II ders notudur.Organik kimya lab. 2 ders notudur.Organik kimya laboratuvarı 2 (KİM0206) ders notu içeriği:deney öncesi çalışmalarsikloheksanol sentezi karbonil bileşiklerin indirgenmesideneyin amacıteorik bilgi deneyin yapılışı, hesaplama ve sonuçları yorumlama sorular ve cevapları reaksiyon mekanizması ...


Biyokimya Organic Chemistry I

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 ders notudur. Organik kimya 1 ders notu içeriği:carbon compound and chemical bond structural theory ısomers constitutional isomers chemical bonds the octet rule writing lewis structures formal charge resonance hibridization in simple organic compound bond-line formulas the f ...