Ders Notları Arama



kimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 298 ders notu bulundu...


Organik Kimya CH5-Stereochemistry

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 solomons organik kimya kitabı bölüm 5 Stereokimya ders notudur.Organik kimya 1 (CHEM203) ders notu içeriği:enantiomersR-S system swap methods fisher projection newman projection R-S system optical activity polorimetry plane polarized light Diğer organik kimya 1 dersi ...


Organik Kimya CH 2 ve 4

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 solomons organik kimya kitabı bölüm 2 fonksiyonel gruplar ve moleküller arası etkileşim ve bölüm 4 alkanların ve sikloalkanların konformasyonları ders notudur. Organik kimya 1 (CHEM203) ders notu içeriği:solomons organik kimya kitabı bölüm 2 fonksiyonel gruplar ve moleküllerarası etkileşimbölüm 4 alkanların ve sikloalkanların konformasyonları ...


Organik Kimya CH1-Bonding And Molecular Structure

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 solomons organik kimya kitabı bölüm 1 bağlar ve moleküler yapılar ders notudur. Electronegativity is the ability of an atom to attract electrons.Organik kimya 1 (CHEM203) ders notu içeriği:ısomers electronegativity formal change resonance hibritleşme dipole moment interacti ...


ESOGÜ Analitik Kimya I

İçindekiler: Kimya Mühendisliği Analitik Kimya ders notudur. Analitik kimya 1 ders notudur. Analitik kimya, maddelerin bileşimini aydınlatmak amacıyla yapılan (uygulanan) metotların teorik ve pratik yönlerini inceleyen ve bu metotları günün ihtiyacına göre geliştiren bilim dalıdır.Analitik kimya ders notu içeriği: analitik kimya tanımı kantitatif analitik kimya kalitatif analitik kimyakanti ...


Calculus Functions Yaz Okulu Ders Notu

İçindekiler: Kimya Temel Analiz I ders notudur. Yaz okulu temel analiz 1 ders notudur. Function of the form f(x)=a x>0 where the base a>0 is a positive constant and a=/a are called exponential functions.Temel analiz 1 (MATH141) ders notu içeriği: functions graph of functions power functions polynominals rational functions exponential functions combini ...