Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 314 ders notu bulundu...


Genel Kimya - Madde ve Özellikleri

İçindekiler: Kimya Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Kimya ders notudur. Kütle, bir cisimdeki madde miktarını tanımlar. Ağırlık ise, bir cismin üzerindeki yer çekim kuvvetidir.Genel kimya 1 (KIM1113) ders notu içeriği: madde, özellikleri ve ölçümü bilisel yöntem maddenin özellikleri fiziksel özellik ve fiziksel değişimler kimyasal özellik ve kimyasal değişme madde ...


Genel Kimya I-Kimya ve Elektrik

İçindekiler: Biyoloji Bölümü Temel Kimya I ders notudur.Genel kimya 1 ders notudur. İndirgenme, bir atomun ya da iyonun elektron alması sonucunda yükseltgenme basamağının azalmasıdır.Temel kimya 1 (KİM101) ders notu içeriği:Kimya ve elektrikindirgenme yükseltgenme tepkimeleriyaygın yükseltgenler ve indirgenler örnek soruelementlerin aktifliğielektrokimyasal piller ...


AÜ Biyoloji Genel Kimya I

İçindekiler: Biyoloji Bölümü Temel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Kütlenin korunumu kanununa göre, kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütleler toplamı oluşan maddenin kütleleri toplamına eşittir.Temel kimya 1 (KİM101) ders notu içeriği: Kimyanın temel kanunları kütlenin korunumu kanunu sabit oranlar kanunuelementlerin kütlece birleşme oranı C nin kütlesi < ...


KAÜ Genel Kimya

İçindekiler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Genel Kimya ders notudur. Genel kimya ders notudur. İzoton, nötron sayısı aynı fakat proton sayısı farklı olan atomlara denir.Genel kimya (KIM183) ders notu içeriği: matter significant figures multiplaying and diuding molecular compounds lonic compounds inorganiz molecules chemical compesition anlaml ...


Farmasötik Kimya 1 Vize Notları

İçindekiler: Eczacılık Bölümü Farmasötik Kimya I ders notudur. Farmasötik kimya 1 vize ders notudur. Hastaya genel anesteziden önce rahatlaması sağlayan ilaçların verilmesine premedikasyon denir.Farmasötik kimya ders notu içeriği: ilaçların metabolizması faz I faz II faz I reaksiyonları faz II reaksiyonları aksiyon potansiyeli aktif ilaç tipleri yapı-nonspesif ...