Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 327 ders notu bulundu...


SUBÜ Kimya 3. Bölüm

İçindekiler: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kimya ders notlarıdır. Kimya ders notudur. Kimya (KIM111) ders notu içeriği: asitler ve bazlar Kimya ders notları ilk haftadan 14. haftaya kadar notlar alınmıştır sağlam notlardır dersi geçersiniz.Diğer kimya dersi arama kriterleri kimya pdf,kimya ders notları,kimya ders notları pdf,kimya özet,kimya konu anlatımı,kimya dersi,kimya konul ...


SUBÜ Kimya 2. Bölüm

İçindekiler: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kimya ders notlarıdır. Kimya ders notudur. Kimya (KIM111) ders notu içeriği: örnek sorular ve çözümleri maddenin halleri maddenin plazma hali katılar kristal türleri iyonik katılar sıvıların özellikleri erime ısısı gazlar çözeltilermolariteKimya ders notları ilk haftadan 14. haftaya ...


SUBÜ Kimya 1. Bölüm

İçindekiler: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kimya ders notlarıdır. Kimya ders notudur. Kimya (KIM111) ders notu içeriği: madde ve maddenin özellikleri maddenin yapısal özellikleri maddelerin sınıflandırılması atomun yapısı ve özellikleri elektron dağılımlarıperiyodik tablo iyonlaşma enerjisikimyasal bağlar iyonik bağ metalik bağ kovalent b ...


YTÜ Fizik 1 Bölüm 10

İçindekiler: Kimya Bölümü Fizik I ders notudur.Fizik 1 ders notudur.Fizik 1 (FIZ1001) ders notu içeriği:Bölüm 10 ( Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi): Dönme hareketi, açısal konum, ortalama açısal hız, ani açısal hız, ortalama açısal ivme, ani açısal ivme, sabit açısal ivmeli dönme hareketi, açısal kinematik denklemler, açısal ve çizgisel kinematik arasındaki ilişki, teğetsel ivme, açısal ivme, dönme kinetik enerjisi, eylemsi ...


YTÜ Fizik 1 Bölüm 9

İçindekiler: Kimya Bölümü Fizik I ders notudur.Fizik 1 ders notudur.Fizik 1 (FIZ1001) ders notu içeriği:Bölüm 9 (Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar): Esnek Çarpışma, tam esnek olmayan çarpışma, esnek olmayan çarpışma, iki boyutta çarpışmalar, sarkaç örneği, yay-blok örneği, kuvvet-zaman grafiği, impuls, kütle merkezi, sürekli kütle dağılımına sahip cisimlerin kütle merkezi, çizgisel kütle yoğunluğu, yüzeysel kütle yoğunluğu, hacimsel kütle ...