Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 300 ders notu bulundu...


KOÜ Çevre Kimyası I

İçindekiler: Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası I ders notudur. Sevil hoca çevre kimyası 1 ders notudur. Bir çözücü önceden çözünmüş bir madde içeriyorsa bir maddenin çözünecek başka bir maddenin üzerine etkisi vardır. Eğer bir çözücüde çözünmüş asit, baz, tuz varsa çözünecek madde asit, tuz ve bazdan ayrı iyon içeriyorsa çözünürlük azalır. Buna çözünürlük üzerine ortak iyon etkisi denir.Çevre kimyası 1 (ÇEV201) ders notu içeriği: ...


Çevre Kirliliği ve Kontrolü

İçindekiler: Kimya Teknolojisi Çevre Kirliliği ve Kontrolü ders notudur. Çevre kirliliği ve kontrolü ders notudur. Çevre koruma, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, çevreyi iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe denir.Çevre kirliliği ve kontrolü (KMT215) ders notu içeriği:temel kavramlar ve tanımlarıçevre nedir? çevre bilimi n ...


Organik Kimya CH5-Stereochemistry

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 solomons organik kimya kitabı bölüm 5 Stereokimya ders notudur.Organik kimya 1 (CHEM203) ders notu içeriği:enantiomersR-S system swap methods fisher projection newman projection R-S system optical activity polorimetry plane polarized light Diğer organik kimya 1 dersi ...


Organik Kimya CH 2 ve 4

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 solomons organik kimya kitabı bölüm 2 fonksiyonel gruplar ve moleküller arası etkileşim ve bölüm 4 alkanların ve sikloalkanların konformasyonları ders notudur. Organik kimya 1 (CHEM203) ders notu içeriği:solomons organik kimya kitabı bölüm 2 fonksiyonel gruplar ve moleküllerarası etkileşimbölüm 4 alkanların ve sikloalkanların konformasyonları ...


Organik Kimya CH1-Bonding And Molecular Structure

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 solomons organik kimya kitabı bölüm 1 bağlar ve moleküler yapılar ders notudur. Electronegativity is the ability of an atom to attract electrons.Organik kimya 1 (CHEM203) ders notu içeriği:ısomers electronegativity formal change resonance hibritleşme dipole moment interacti ...