Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 366 ders notu bulundu...


Analitik Kimya 2 Elektrokimyaya Giriş

İçindekiler: Kimya Bölümü Analitik Kimya II ders notudur.Analitik kimya 2 elektrokimyaya giriş konusu ders notudur. Analitik kimya 2 (KIM242) ders notu içeriği:yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları yarı reaksiyonların denkleştirilmesi örneklerelektrokimyasal hücrelerde yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları voltmetre kototlar ve anotlar elektrokimyasal hücreler elektrol ...


BTÜ Kİmya Sikloheksanol deneyi

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya Laboratuvarı II ders notudur.Organik kimya lab. 2 ders notudur.Organik kimya laboratuvarı 2 (KİM0206) ders notu içeriği:deney öncesi çalışmalarsikloheksanol sentezi karbonil bileşiklerin indirgenmesideneyin amacıteorik bilgi deneyin yapılışı, hesaplama ve sonuçları yorumlama sorular ve cevapları reaksiyon mekanizması ...


Biyokimya Organic Chemistry I

İçindekiler: Biyokimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 ders notudur. Organik kimya 1 ders notu içeriği:carbon compound and chemical bond structural theory ısomers constitutional isomers chemical bonds the octet rule writing lewis structures formal charge resonance hibridization in simple organic compound bond-line formulas the f ...


Beslenme ve Diyetetik KİM101

İçindekiler: Beslenme ve Diyetetik Bölümü Genel Kimya I ders notudur. Genel kimya 1 ders notudur. Genel kimya 1 (KİM101) ders notu içeriği:kütlenin korunumu yasası sabit oranlar yasası katlı oranlar yasası elektronun keşfi ağırlıklı ortalama atom kütlesi mol kavramı kimyasal bileşikler yakma analizi yükseltgenme basamakları iyi ç ...


KBÜ Kimya Polimer Teknolojisi

İçindekiler: Kimya Bölümü Polimer Teknolojisi ders notudur. Polimer teknolojisi ders notudur. Polimer teknolojisi (KIM438) ders notu içeriği: polimer malzemeler mer polimerlerin sınıflandırılması termoplastikler termosetler elastomerler doğrusal polimer dallanmış polimer çapraz bağlı polimerler amorf polimerler kristalli polimerler oryante ...