Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 287 ders notu bulundu...


Bahçe Bitkileri Kimya Final

İçindekiler: Bahçe Bitkileri Kimya ders notudur. Kimya final ders notudur. İndikatörler, herhangi bir kimyasal reaksiyon bittiğini göstermek için renk değiştiren maddedir. Bu maddeler anorganik ve organiklerdir.Kimya (BZM103) ders notu içeriği: konsantrasyon molarite kolay çözünen birleşikler asitler ve bazlar Lewis asit baz tanımı tampon çözeltiler tampon çöz ...


Bahçe Bitkileri Kimya Vize

İçindekiler: Bahçe Bitkileri Kimya ders notudur. Kimya vize ders notudur. Özkütle, belli bir sıcaklıkta belirli bir maddenin birim hacmindeki madde miktarıdır.Kimya (BZM103) ders notu içeriği: kimyanın anabilim dalları maddenin özellikleri ile tanınması kütle ağırlık özkütle sıcaklık atomun yapısı kimyasal formüller çözeltiler ö ...


Genel Kimya Laboratuvarı II - Deney 2

İçindekiler: Moleküler Biyoloji ve Genetik Genel Kimya Laboratuvarı II ders notudur. Genel kimya lab. 2 karışımların ayrılması deneyi ders notudur. Dekantasyon, aktarma yöntemi olarak da bilinen bu yöntem yoğunluğu büyük olan katıları sıvılardan aktırmak için kullanılır. Çok hızlı ve kolay olmakla birlikte kesin ayırma sağlamaz bir miktar sıvı çözeltide kalabilir.Genel kimya lab. 2 (KIM108) ders notu içeriği:karışıml ...


Makine Mühendisliği Kimya Ders Notu

İçindekiler: Makine Mühendisliği Kimya ders notudur.1 . sınıf Adnan hocanın kimya dersi 2017 ders notudur. Gazlar, sabit hızla gelişigüzel ve doğrusal harekete sabit çok küçük çok sayıda taneciklerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Gaz molekülleri birbirinden çok uzaktır. Yani gaz hemen hemen bir boşluk olarak düşünülebilir. Kimya (KİM101) ders notu içeriği: gazların kinetik teorisi Dalton kısmi basınçlar ...


MAT103 Fonksiyonlar, Türev, İntegral Notu 2. bölüm

İçindekiler: Gıda Mühendisliği Matematik I ders notudur.Matematik 1 dersi fonksiyonlar, süreklilik, türev, integral türkçe ders notu 1. bölümdür.Eğer limit var ve sonlu ise genelleştirilmiş integrale yakınsak, eğer limit yok ise genelleştirilmiş integrale ıraksak denir. Limitin değeri genelleştirilmiş integralin değeri olur.Matematik 1 (MAT103) ders notu içeriği:İntegral uygulamaları dönüşüm ve alan < ...