Ders Notları Aramafizik Ders notları arama sonuçları : Toplam 375 ders notu bulundu...


İEÜ PHYS100

İçindekiler: Endüstri Mühendisliği Genel Fizik I Mekanik ve Termodinamik ders notudur. Genel fizik 1 mekanik ve termodinamik ders notudur. Observations important first step toward scientific.Genel fizik 1 mekanik ve termodinamik (PHYS100) ders notu içeriği: nature of science measurements and uncertainity significant figures accuracy vs precision units, standards and the SI system< ...


İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik 1

İçindekiler: %100 İngilizce Fizik Mühendisliği Physics I ders notudur. Physics 1 ingilizce ders notudur. A scalar is defined to be any quantity whose value does not depend on the coordinate system.Physics 1 (FIZ111E) ders notu içeriği: Scalar and VectorsKinematicsDynamicsWork and EnergyLinear MomentumRotational KinematicsRotational DynamicsGravitationOscillation ...


BAU Fizik 1

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Physics I ders notudur.Physics 1 ders notudur. If two objects are in contact with each other and they move relative to each other a resistance force will appear. It's called force of friction.Physics 1 (PHYS1001) ders notu içeriği:physics and measurements what's the physics? dimensional analysis conversion of units vectors relation ...


Ceza Muhakemesi Hukuku II Vize+Final

İçindekiler: Hukuk Bölümü Ceza Muhakemesi Hukuku II ders notudur. Ceza muhakemesi hukuku 2 vize+final ders notudur. Arkadaşlar, Ceza Muhakemesi Hukuku dersinin ikinci kısmını içeren bu not oldukça kapsamlı. Şöyle ki, Bahçeşehir Üniversitesi Ceza hukuku hocası Prof. Feridun Yenisey'in derste anlatmış olduğu konular ile yine kendisinin yazmış olduğu Ceza Muhakemesi Hukuku kitabının birleşiminden oluşan bu not, size vize ve final sınavlarınızda çok ya ...


Vaka Sunumu Hemipleji

İçindekiler: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Vaka Sunumu ders notudur. Vaka sunumu ders notudur. Hemipleji, serebral dolaşımdaki patolojik değişimler sonucu gelişen ve vücudun bir yarısında nöromüsküler fonksiyon kaybı ile karakterize halk arasında inme olarak bilinen bir vasküler bozukluktur.Vaka sunumu (FTR128) ders notu içeriği:fizik tedavi ve rehabilitasyon vaka sunumu dersinde hastanede yapılan 15 saatlik staj so ...