Ders Notları Aramamatematik 1 Ders notları arama sonuçları : Toplam 626 ders notu bulundu...


Arazi Ölçme Bilgisi

İçindekiler: Bahçe Bitkileri Ölçme Bilgisi ders notudur. Ölçme bilgisi ders notudur. Geodezi, yeryüzü ve yeraltı cisimlerinin biçim ve boyutlarını tanımlayan arazi ve şekillerin birbirine göre durumlarını saptayan bunları belirli bir ölçekte harita ve plan olarak kullanıma sunan, yapılan projelerin araziye uygulanmasını ve kullanılanı araç-gereçlerin kullanımını gösteren matematiğin uygulamalı bir dalıdır.Ölçme bilgisi (BZM108) ders not ...


Fonksiyonlar,Limit ve Süreklilik

İçindekiler: Bahçe Bitkileri Temel Matematik II ders notudur. Temel matematik 2 limit ve fonksiyonlar konusu ders notudur. Matematikte süreklilik, girdisi yeterince küçük miktarda değiştiğinde çıktısı da küçük miktarda değişen fonksiyonları ifade eder. Temel matematik 2 (BZM102) ders notu içeriği: fonksiyon fonksiyon grafikleri çift fonksiyon tek fonksiyon f ...


ÇOMÜ İşletme Matematiği

İçindekiler: İşletme Matematik ders notudur.Matematik ders notudur. A kümesinin her elemanına B kümesinin sadece bir elemanına karşılık gelirse bu bağıntıya fonksiyon denir ve y=f(x) şekilinde ifadelendirilir.Matematik (İŞL105) ders notu içeriği:fonksiyonlar doğrusal fonksiyon ve denklemler doğrusal fonksiyonlarda iktisadi uygulamalar monoton fonksiyonlar piyasa dengesi ...


Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Matematik I ders notudur.Matematik 1 ters trigonometrik fonksiyonlar konusu ders notudur.Sinüs,kosinüs,tanjant ve cotanjant fonksiyonlarının terslerini bulabilmek için fonksiyonların her birinin bire-bir ve örten olduğu tanım aralıkları seçilmelidir. Bunun için orijin civarında kesin ortam ya da azalan oldukları aralıkları seçerek bire-birlik ve örtenliğini sağlayabiliriz.Matematik 2 dersine hazırlık niteliği ...


Kısaca Trigonometri

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Matematik I ders notudur.Matematik 1 trigonometri konusu ders notudur.Birim çember, yarıçapı 1 birim olan x kare+y kare=1 denklemine sahip merkezil çemberdir.Matematik 2 dersine hazırlık niteliğinde bir ders notudur.Matematik 1 (MAT111) ders notu içeriği:trigonometri hakkında temel bilgiler birim çember sarma fonksiyonu sinüs,kosinüs fonksiyonları ...