Ders Notları Aramasosyoloji Ders notları arama sonuçları : Toplam 242 ders notu bulundu...


Sosyoloji İçin Öğrenme Psikolojisi

İçindekiler: Sosyoloji Öğrenme Psikoloji ders notudur. Öğrenme psikolojisi ders notudur. Birincil pekiştireçler organizmanın ihtiyaçlarını doyuma ulaştıran pekiştireçlerdir. Örneğin susayan insana su verilmesi.Öğrenme psikolojisi (SOS2006) ders notu içeriği: öğrenme psikolojisi pozitif ve negatif pekiştireçler negatif pekiştireçlerin davranışları güçlendirme özelliği sosyal etkileşimde poz ...


Sembolik Mantık Yüklem ve Niteleyiciler

İçindekiler: Sosyoloji Modern Mantık ders notudur.Sosyoloji bölümü 2. sınıf bahar dönemi dersi sembolik mantık ders notudur. Modern mantık, matematiksel kesinlikle hareket eden bir disiplindir. Matematiğin kesinliği, konusuna giren nicelikleri sembolleştirip bu semboller aracılığıyla işlem yapmasından kaynaklanmaktadır. Modern mantık da kendi kavramlarını sembolleştirerek son amaç olan çıkarımların geçerliliğini denetler.Modern mantığın bir diğer ad ...


Sosyoloji Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

İçindekiler: Sosyoloji Türkiyenin Toplumsal Yapısı ders notudur.Sosyoloji bölümü 2. sınıf bahar dönemi dersi türkiyenin toplumsal yapısı ders notudur.Yapısalcılık, batı dünyasında Structuralism olarak bilinir. 20. yüzyılın ikinci yarısında dil, kültür, matematik felsefesi ve toplumun analizinde en fazla kullanılan yaklaşım olmuştur. Ferdinand de Saussure'ün çalışmaları genellikle bir başlangıç noktası olarak kabul edilir. Yapısalcılığı birçok çeşitlemesi o ...


Psikolojiye Giriş Öğrenme

İçindekiler: Sosyoloji Psikolojiye Giriş ders notudur.Sosyoloji 1. sınıf dersi psikolojiye giriş ders notudur.Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenme sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması gerekmektedir.Psikolojiye giriş (PSİ1031) ders notu içeriği:öğrenme ...


Osmanlı Klasik Sisteminin Teşekkülü ve Çözülüşü

İçindekiler: Sosyoloji Osmanlı Toplum Yapısı ders notudur.2. sınıf güz dönemi dersi osmanlı toplum yapısı final sınavı notudur.Ayan, bir memleketin, bir bölgenin, bir kasabanın veya bir sınıfın ileri gelenleri hakkında kullanılan bir terimdir. XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesinin çeşitli yerlerinde, çoğu yerli ve önde gelen ailelerden olmak üzere türeyen sınıfa bu isim verilmiştir. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ayanlar, halk tarafından seçilm ...