Ders Notları Aramasosyoloji Ders notları arama sonuçları : Toplam 255 ders notu bulundu...


ADÜ Sosyoloji 2. Bölüm

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Sosyoloji ders notudur. Sosyoloji ders notu 2. bölümüdür. Toplumsal cinsiyette eşitlik, fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramaması demektir.Sosyoloji (İKT103) ders notu içeriği: toplumsal cinsiyetle eşitlikkadına yönelik şiddet ataerkil sistem ...


ADÜ Sosyoloji 1. Bölüm

İçindekiler: Uluslararası İlişkiler Bölümü Sosyoloji ders notudur. Sosyoloji ders notu 1. bölümüdür. Marxistlere göre, modern gelişmenin ana dinamiği kapitalist ekonomik işleyişlerin genişlemesidir. Modern toplumlar kendi doğalarına temel teşkil eden sınıf eşitsizlikleri ile bölünmüş haldedirler.Sosyoloji (İKT103) ders notu içeriği: Anthony Giddens toplumsal düşüngüsellik Ulrich Beck küresel risk toplumu ...


Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Psikoloji

İçindekiler: Sosyoloji Bölümü Sosyal Psikoloji ders notudur. Sosyal psikoloji ders notudur. Sosyal psikoloji, psikoloji ile sosyolojinin kesişim alanında sosyal psikoloji yer alır. Psikoloji, bir davranış bilimidir. Sosyoloji de bir davranış bilimidir. Psikoloji latent (gizli) ve manifest (açık) insan veya hayvan davranışlarını esas alır ve bilimsel metotlarla inceler. Ancak psikoloji, davranışı, bireyde olup bitmesi itibariyle, birey bazında ele al ...


Sosyoloji İçin Öğrenme Psikolojisi

İçindekiler: Sosyoloji Öğrenme Psikoloji ders notudur. Öğrenme psikolojisi ders notudur. Birincil pekiştireçler organizmanın ihtiyaçlarını doyuma ulaştıran pekiştireçlerdir. Örneğin susayan insana su verilmesi.Öğrenme psikolojisi (SOS2006) ders notu içeriği: öğrenme psikolojisi pozitif ve negatif pekiştireçler negatif pekiştireçlerin davranışları güçlendirme özelliği sosyal etkileşimde poz ...


Sembolik Mantık Yüklem ve Niteleyiciler

İçindekiler: Sosyoloji Modern Mantık ders notudur.Sosyoloji bölümü 2. sınıf bahar dönemi dersi sembolik mantık ders notudur. Modern mantık, matematiksel kesinlikle hareket eden bir disiplindir. Matematiğin kesinliği, konusuna giren nicelikleri sembolleştirip bu semboller aracılığıyla işlem yapmasından kaynaklanmaktadır. Modern mantık da kendi kavramlarını sembolleştirerek son amaç olan çıkarımların geçerliliğini denetler.Modern mantığın bir diğer ad ...