Ders Notları İndİr

Mukavemet 1 ders notu

Mukavemet 1

Mukavemet 1 - İçindekiler: moment,kuvvet çifti,belli bir eksen etrafinda bir kuvvetin momenti,statik denge,serbest cisim diyagrami,geometrik özellikler, atalet momentleri,eksenlerin degistirilmesi,eksenlerin döndürülmesi,asal atalet momentleri,iç kuvvetler,gerilme ve birim uzama,ortalama normal gerilme,ortalama kayma gerilmesi,deformasyon,strain,kayma strain,cisimlerin mekanik özellikleri,hook kanunu,poisson orani,kayma gerilmesi,eksenel yük,sabit yük ve kesit alani durumu,süperpozisyon ilkesi,thermal gerilmeler,dairesel kesitli saftlarda burulma deformasyonu,güç iletimi,burulma açisi,profil kesitler,çok gözlü kapakli tipler,mukavemet ders notu, mukavemet 1 ders notu, (06/12/2021 14:58)

Ders notu PDF formatında ve 15 MB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.