Ders Notları İndİr

Özel Eğitim Dersi 2 ders notu

Özel Eğitim Dersi 2

Özel Eğitim Dersi 2 - İçindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Özel Eğitim ders notudur. Özel eğitim ders notu 2. bölümüdür. Özel eğitim (EEB207) ders notu içeriği: portfolyo değerlendirmesi özel eğitimde yasal düzenlemeler ve özel eğitim hizmetleri dünden bugüne özel eğitim dünyada özel eğitim özel eğitimin gelişmesine katkıda bulunan öncüler Türkiye'de özel eğitim dünyada yasal düzenlemeler Türkiye'de yasal düzenlemeler tarihsel değişim güncel yasalar özel eğitim hizmetleri yönetmeliği 2018 özel eğitim hizmetleri özel eğitim okulları destek eğitim odası özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri özel eğitimde tutum ve davranışlar bilişsel öğe duyuşsal öğe davranışsal öğe tutumun öğeleri tutumun işlevleri araçsal işlev ego savunmacı işlev tutumun değer ifade edici işlevi tutumun bilgi işlevi tutum-davranış ilişkisi tutumların oluşumu tutum objesiyle doğrudan deneyim ana-babalar, arkadaşlar ve sosyal çevre sosyal öğrenme kuramı klasik koşullanma kuramı edimsel koşullanma kuramı medyanın etkileri kalıtım tutumların değiştirilmesi tutum değiştirme etkinlikleri özel gereksinimli çocuğu olan aileler ve aile özellikleri aile ailenin işlevleri özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin özellikleri uyum süreci aşama modeli ailelerin yetersizliğinde uyum süreci ve sürekli üzüntü modeli nesnel ve öznel yük ailelerin sorumluluklarıÖzel eğitim (2. bölüm) ders notları içerir hepsini birlikte atamadığım için parça parça atıyorum. Tüm konular vardır. Diğer özel eğitim dersi arama kriterleri özel eğitim pdf,özel eğitim ders notları,özel eğitim ders notları pdf,özel eğitim özet,özel eğitim konu anlatımı,özel eğitim dersi,özel eğitim konuları,özel eğitim sınava hazırlık,özel eğitim çalışma notları,ADYÜ rehberlik ve psikolojik danışmanlık ders notları,adıyaman üni özel eğitim pdf,adıyaman üni. özel eğitim ders notu,pdr özel eğitim pdf, (25/01/2022 14:59)

Ders notu PDF formatında ve 14 MB büyüklüğünde.

Ders notu sistemde onaylanmış, indirilebilir.