Ders Notları Aramaanatomi Ders notları arama sonuçları : Toplam 77 ders notu bulundu...


Motor Cortex and Descending Motor Pathways-Motor Cortex ve İnen Motor Yollar

İçindekiler: Motor Cortex and Descending Motor Pathways-Motor Cortex ve Inen Motor Yollar, motor aktiviteyi kontrol eden kortical alanlar, primer motor kortex, sekoner motor cortex, inen yollar, tractus corticospinalis, tractus corticospinalis anterior, tractus corticospinalis lateralis, MLF, tractus vestibulospinalis, tractus vestibulospinalis, tractus vestibulospinalis medialis, tractus tectospinalis, tractus rubrospinalis, tractus reticulospinalis, inen otanatomi ders notu, ...


Ascending Sensory Pathways-Çıkan Yollar

İçindekiler: ascending sensory pathways-çikan yollar, extroceptif input, introceptif input, proprioceptif input, çikan yollarin siniflandirilmasi, fonksiyonel siniflandirma, anatomik siniflandirma, anterolateral sistem, dorsal column medial lemniscal pathway, cerebelluma giden somatosensory pathway, sensory receptors, sensory receptors siniflandirilmasi, uyarinin kaynagina göre reseptörler, extroreseptörler, proprioreceptörler, interoreceptörler, modaliteleranatomi ders notu, ...


Cerebellum

İçindekiler: cerebellum, cerebral kortex, cerebellumun önemli fonksiyonlari, serebellum, cerebellumun morfolojisi, aksonlar, cerebellar cortexin laminalari, climbing fibers, mossy fibers, cerebellar cortexin nöronlari, cerebellumun bölgeleri, cerebellumun loblari, serebellum ve fonksiyonel bölümleri, cerebellar peduncles, superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle, inferior cerebellar peduncle, deep cerebellar nücleuslar, dentate nücleus, inanatomi ders notu, ...


Basal Ganglıa

İçindekiler: basal ganglia, basal ganlionlarin komponentleri, basal gonglionlarin yapilari, caudate nücleus, lenticüler nücleus, nücleus accumbens, subthalamic nücleus, substantia nigra, basal gonglionlara iliskin nücleuslar, thalamic nücleussar, amygdaloid nücleuslar, claustrum, basal ganlionlarin input,output ve intrinsic nucleuslari, input nucleuslari, intrinsic nucleuslar, output nücleuslar, basal ganglionlarin baglantilari, striatumun afferent lifleri(anatomi ders notu, ...


Bos ve Beyin Ventricülleri

İçindekiler: bos ve beyin ventricülleri, beyin venöz sinüsleri, venöz sinüsleri, blood-brain barrier, ventricüller, bos, beyin omurilik sivisi, tentorium cerebelli, falx cerebri, anatomi ders notu, ...