Ders Notları Aramahukuk Ders notları arama sonuçları : Toplam 946 ders notu bulundu...


SBKY Hukuka Giriş 1. Not

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuka Giriş ders notudur. Hukuka giriş ders notudur. Hukuk boşluğu, bir somut olaya uygulanacak yazılı ve yazılı olmayan herhangi bir hukuk kuralının bulunmaması halidir.Hukuka giriş (KAM101) ders notu içeriği: Hukuk Kurallarının ÇeşitleriHukuk Kurallarının KaynaklarıBoşluk TürleriHukukun DallarıCeza Hukukunun İlkeleriCe ...


SBKY Borçlar Hukuku

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Borçlar Hukuku ders notudur. Borçlar hukuku ders notudur. Borçlar hukuku, konusu borç ilişkisini oluşturan nitelikleri ve unsurları olan belli kurallara bağlanmış borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.Borçlar hukuku (KAM409) ders notu içeriği:Borç ve Borç İlişkisiBorç İlişkisinin KavramlarıEdimin Hukuki SonuçlarıBorç İlişkisinin Nitel ...


SBKY Medeni Hukuk I

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Medeni Hukuk ders notudur. Medeni hukuk ders notudur. Hukuk kuralları, toplum halinde yaşayan insanların birbiriyle toplumun yaşamını düzene koyarak, toplumun gereksinimi sağlayarak, adaleti sağlayıp otoriteyi sağlayacak olan en üst egemenlik düzeyini seçmeye yarayan maddi yaptırımlara desteklenmiş olan kurallar bütünüdür.Medeni hukuk (KAM106) ders notu içeriği:Med ...


Kamu Politikaları-Belediye Kanunu

İçindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Politikaları ders notudur. Kamu politikaları ders notudur. Belediye kanununun amacı belediyenin kuruluşunu organlarını yönetimini, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kamu politikaları (KAM314) ders notu içeriği:Belediye Kanunu (5393)Belediye Mahalle ve Yönetimi Belde Adının Değiştirilmesi ...


Trafik ve Trafik Güvenliği

İçindekiler: İşletme Bölümü Trafik ve Trafik Güvenliği ders notudur. Trafik ve trafik güvenliği ders notudur. Sürücünün artan hız sonucunda sürücünün görsel verileri tam olarak algılayamamasına hız körlüğü denir.Trafik ve trafik güvenliği ders notu içeriği: trafik güvenliği türkiye'de karayolu ulaşımı türkiye'de deniz ulaşımı havayolu ulaşımı demiryolu yolcu ve yük taşımacılığı ...