Ders Notları Aramaingilizce Ders notları arama sonuçları : Toplam 345 ders notu bulundu...


Zemin Mekaniği(1-2)(İngilizce)-Özet ve Soru Çözümü

İçindekiler: İnşaat Mühendisliği Bölümü Soil Mechanics ders notudur. Zemin mekaniği 1 ve 2 ingilizce ders notudur. Soil mechanics (CE371) ders notu içeriği:basic properties of soils unit weight effective stress flow of water in soils soil defter soruları ve çözümlerilateral earth pressure rankine's theory special cases coulomb wedge theory stability checks ...


Linguistic (Words of Language:Morphology)

İçindekiler: İngilizce Öğretmenliği Bölümü Linguistics I ders notudur. Dilbilim 1 ders notudur. Linguistics 1 (ELT205) ders notu içeriği: coinage eponyms borrowing compounding blending clipping conversion acronoyms back formation derivation suffixes infixes circumfixes multiple processes Morphology konusunda ...


Makine Teorisi-1 (Mekanizma Tekniği)

İçindekiler: Makine Mühendisliği Bölümü Mekanizma Tekniği ders notudur. Mekanizma tekniği (makine teorisi 1) ders notudur. Mekanizma tekniği (ME301) ders notu içeriği: Makine ve mekanizma nedir? Bellli bağlantı noktaları türleri(joint types)Grübler denklemiFreudenstein Denklemiİvme AnaliziHız AnaliziPozisyon(Konum) Analizi örnek sorular ve çözümlerikonulu bölümle ...


Linguistic / Morphology

İçindekiler: İngilizce Öğretmenliği Bölümü Dilbilim I ders notudur. Dil bilim 1 ders notudur. Dilbilim 1 (ELT205) ders notu içeriği: Ortogrophy Content and Function words morphemes discreteness bound and free morphemes affixes allomophs roots and stems rules of word formation derivational morphology inflectional morphology case ...


Eğitim Teknolojisi

İçindekiler: İngilizce Öğretmenliği Bölümü Eğitim Teknolojisi ders notudur. Eğitim teknolojisi ders notudur. Eğitim teknolojisi, eğitimsel problemleri sistematik olarak analiz etmek ve çözmek için insan gücü, bilgi, yöntem, araç ve gereçlerin kullanılmasıdır.Eğitim teknolojisi ders notu içeriği: teknoloji sistem yaklaşımı eğitim ve öğretim teknolojisi hedefleri ve faydaları eği ...