Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları : Toplam 945 ders notu bulundu...


Vergi Hukuku-Kamu Maliyesi

İçindekiler: Hukuk Bölümü Vergi Hukuku ders notudur. Vergi hukuku kamu maliyesi konusu ders notudur. Dışsallık, bir kişinin gerekleştirdiği üretim veya tüketimin başkası ya da başkalarının üretim veya tüketim fonksiyonuna olumlu veya olumsuz olarak girmesidir.Vergi hukuku (HUK326) ders notu içeriği: kamu kesimi ekonomik faaliyetlerinin temel özellikleri kamu kesimi ve özel kesim karşılaştırılması ...


DOÜ Türk Anayasa Hukuku 2.Hafta

İçindekiler: Hukuk Bölümü Anayasa Hukuku II ders notudur. Anayasa hukuku 2 ders notudur. Türk anayasa hukukunun kurallarının bulunacağı yerleri ve bunların kapsamları hakkında bilgi edinilecek belgeler türk anayasa hukukunun bilgi kaynaklarıdır.Anayasa hukuk 2 (HUK122) ders notu içeriği: türk anayasa hukuku anayasa hukuku kaynakları resmi kaynaklar özel kaynaklar yargı kararları hakkın ...


Medeni Hukuk 2 Nişanlanma Konusu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Hukuk II Aile Hukuku ders notudur. Medeni hukuk 2 aile hukuku ders notudur. Nişanlanma, kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadinde bulundukları hukuki işlemdir.Medeni hukuk 2 aile hukuku (HUK112) ders notu içeriği: aile hukuku aile hukukunun temel özellikleri nişanlanma nişanlanmanın hukuki niteliği nişanlanmanın kurucu unsurları nişanlan ...


İAÜ Ticaret Hukuku Çalışma Soruları ve Notları

İçindekiler: Ekonomi ve Finans Bölümü Ticaret Hukuku ders notudur. Ticaret hukuku ders notudur. Bir ticari işletmedeki tutulan finansal tabloların denetime girmesinden önce muhakkak tacir tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanması gerekir. Ticaret hukuku (THUK207) ders notu içeriği: sigorta sigorta himayesi ne zaman başlar? bir anonim şirkete ait olan geminin türk bayrağı çekme hakkı olması ne demektir? ...


İAÜ Ticaret Hukuku

İçindekiler: Ekonomi ve Finans Bölümü Ticaret Hukuku ders notudur. Ticaret hukuku ders notudur. Gerçek kişi tacir bir ticari işletmeyi kendi adına fiilen olarak işleten kimsedir.Ticaret hukuku (THUK207) ders notu içeriği: ticaret hukuku ticari işletme kavramıticari işletmenin unsurları kanuni unsurlar esnaf gelir doktrinel kanuni unsurlar ticari işletm ...