Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


BÜ Vergi Hukuku Kısa Özet Ders Notu ders notu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Vergi Hukuku ders notudur. Vergi hukuku özet ders notudur. Vergi hukuku, maliye hukukunun bir alt dalıdır.Vergi hukuku (HUK351) ders notu içeriği:vergi muafiyeti vergi hukuku ilkeleri vergi hukuku kaynakları verginin uygulanması (yer, zaman, anlam bakımından) yorum yöntemleri vergi hukukuna dair tanımlar vergi matrahı (değer esası, miktar esası) vergi tarifesi (eşit oran-artan oran-azalan oran-tersine artan oran) vergiyi doğuran olay vergilendirme süreci (tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil) süre hesabı bildirimler Diğer vergi hukuku dersi arama kriterleri vergi hukuku pdf,vergi hukuku ders notları,vergi hukuku ders notları pdf,vergi hukuku özet,vergi hukuku konu anlatımı,vergi hukuku dersi,vergi hukuku konuları,vergi hukuku sınava hazırlık,vergi hukuku çalışma notları,bü hukuk ders notları,başkent üni vergi hukuku pdf,başkent üni. vergi hukuku ders notu,hukuk bölümü öğrencileri için vergi hukuku pdf,hukukçular için vergi hukuku ders notu, ...


Medeni Usul Hukuku II Vize Notu ders notu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Usul Hukuku II ders notudur. Medeni usul hukuku 2 vize ders notudur. Zorunlu bekletici sorun durumunda kanunlar, hukuk mahkemesinin başka bir mahkemede görülmekte olan bir davayı bekletici sorun yapmasını zorunlu kılar.Medeni usul hukuku 2 (HUK382) ders notu içeriği: ön sorun bekletici sorun davaların birleştirilmesi zorunlu bekletici sorun ihtiyari bekletici sorun görülmekte olan davanın bekletici sorun yapılması yeni açılacak bir davanın bekletici sorun yapılması davanın ihbarı davaya müdahale asli müdahale fikri müdahale feri müdahalenin etkisidavaların birleştirilmesi ve ayrılması dava konusunun devri Diğer medeni usul hukuku 2 dersi arama kriterleri medeni usul hukuku 2 pdf,medeni usul hukuku 2 ders notları,medeni usul hukuku 2 ders notları pdf,medeni usul hukuku 2 özet,medeni usul hukuku 2 konu anlatımı,medeni usul hukuku 2 dersi,medeni usul hukuku 2 konuları,medeni usul hukuku 2 sınava hazırlık,medeni usul hukuku 2 çalışma notları,bü hukuk ders notları,başkent üni medeni usul hukuku 2 pdf,başkent üni. medeni usul hukuku 2 ders notu,hukuk bölümü öğrencileri için medeni usul hukuku 2 pdf,hukukçular için medeni usul hukuku 2 ders notu, ...


AÜ Hukuk Aile Hukuku ders notu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Hukuk II (Aile Hukuku) ders notudur. Medeni hukuk 2 aile hukuku ders notudur. Çocuk, ister evlilik içi birleşmeden ister evli olmayan çiftlerin ilişkisinden doğmuş olan, onun gerçek annesi ve gerçek babası ile hukuku ilişki söz konusudur.Medeni hukuku 2 aile hukuku (HUK124) ders notu içeriği:aile ve çocuk kavramları aile hukukunun özellikleri aile hukuku ilişkileri aile hukuku hakları bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği aile hukuku taleplerin özelliği evlenme nişanlılıknişanlanma ve hükümleri nişanlanmanın kurucu unsurları karşılıklı evlenme vaadi nişanlanmanın geçerlilik şartları ve hükümsüzlüğü nişanlanmanın şarta ya da süreye bağlanması nişanlılığın hükümleri vaade uygun davranma yükümlülüğü evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü sadakat yükümlülüğü nişanlılığın sona ermesi sona erme halleri nişanın sona ermesinin sonuçları manevi tazminat hediyelerim geri verilmesi nişanın sona ermesinden doğan taleplerin zaman aşımı Bu ders notu evlenmeye kadar olan her şey aile hukukuna giriş ve nişanlanma konusunu ayrıntılı biçimde ele alır. Diğer medeni hukuk 2 aile hukuku dersi arama kriterleri medeni hukuk 2 aile hukuku pdf,medeni hukuk 2 aile hukuku ders notları,medeni hukuk 2 aile hukuku ders notları pdf,medeni hukuk 2 aile hukuku özet,medeni hukuk 2 aile hukuku konu anlatımı,medeni hukuk 2 aile hukuku dersi,medeni hukuk 2 aile hukuku konuları,medeni hukuk 2 aile hukuku sınava hazırlık,medeni hukuk 2 aile hukuku çalışma notları,AÜ hukuk ders notları,atatürk üni medeni hukuk 2 aile hukuku, pdf,medeni hukuk 2 aile hukuku ders notu, hukuk bölümü öğrencileri için medeni hukuk 2 aile hukuku pdf,hukukçular ve avukatlar için medeni hukuk 2 aile hukuku ders notu, ...


KTÜ Mukavemet 2 2019 Defteri Full ders notu

İçindekiler: Makine Mühendisliği Bölümü Mukavemet II ders notudur. Mukavemet 2 ders notudur. Kayma gerilmeleri bir elemanın düzey yüzeylerine uygulanırsa, eşit gerilmeler yatay yüzeylerde de olmalıdır. Mukavemet 2 (MM202) ders notu içeriği: dikdörtgen kesitteki kayma gerilmesi dağılımı dairesel kesitteki kayma gerilmesinin belirlenmesi içi boş dairesel kesitteki kayma gerilmesinin belirlenmesi 2017 final soruları ve çözümleri 2018 büt soruları ve çözümleri 2016 final soruları ve çözümleri örnek sorular ve çözümleri ince cidarlı elemanlarda kayma gerilmesi (simetrik yükleme) 2013 vize soruları ve çözümleri 2015 final soruları ve çözümleri 2015 vize soruları ve çözümleri yanal gerilmeden dolayı kayma 2018 vize soruları ve çözümleri 2016 vize soruları ve çözümleri ince cidarlı elemanlarda simetrik olmayan yükleme bir noktadaki gerilme durumu 2017 büt soruları ve çözümleri 2018 final soruları ve çözümleri gerilmelerin dönüşümü kuvvet dengesi 2014 final soruları ve çözümleri mohr çemberi 2014 büt soruları ve çözümleri 2015 büt soruları ve çözümleri sınav sorusu örnekleri 2014 final soruları ve çözümleri 2008 sınav sorusu Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mukavemet II ders notudur. Derste tutularak temize geçilmiştir. Yazılan çoğu örnek soru çıkmış sorulardır. Son 10 yılın çıkmış sorularını ve çözümlerini içerir.Diğer mukavemet 2 dersi arama kriterleri mukavemet 2 pdf,mukavemet 2 ders notları,mukavemet 2 ders notları pdf,mukavemet 2 özet,mukavemet 2 konu anlatımı,mukavemet 2 dersi,mukavemet 2 konuları,mukavemet 2 sınava hazırlık,mukavemet 2 çalışma notları,ktü makine mühendisliği ders notları,karadeniz teknik üni mukavemet 2 pdf,karadeniz teknik üni. mukavemet 2 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için mukavemet 2 pdf,makine mühendisleri için mukavemet 2 ders notu, ...


Kelam Tarihi ders notu

İçindekiler: İlahiyat Bölümü Kelam Tarihi ders notudur. Kelam tarihi ders notudur. Muhkem ayet, kesin olan ayetlerdir. Söylendiği zaman açık olan, yorumlanmayan ayetlerdir. Kelam tarihi (İLA210) ders notu içeriği: mütesabih ayet mukrem ayet kelamın ve mezheplerin ortaya çıkış sebepleri cebriyye kaderiyye ehli sünnet kelam ilminin tarifi kelamın ehli sünnet mezhepleri haricilik hariciliğin isimleri iman ve küfür büyük günah meselesi hilafet ve siyaset şiilik 12 imam kerbela olayı tevvabün olayı vasiyet ismet ric'at takiyye beda zeydilik tevhid adalet el vad vel'l-vaid emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker imamet ve nübüvvet imamiyye imamet ismailik ismailiyye diğer isimleri mürcie temel kavram ve ilkleri icra teorisi va'd-vaid ilişkisi iman anlayışı islam düşüncesi üzerine etkisi Kelam tarihi dersi notları.Konular içinde dönem boyunca tutulmuş notlar bütün konular mevcut.En genel olarak Haricilik, Şiilik, Zeydilik ,imamiyye, ismailik ,Mürcie konuları ayrıntılı bulunmaktadır.Diğer kelam tarihi dersi arama kriterleri kelam tarihi pdf,kelam tarihi ders notları,kelam tarihi ders notları pdf,kelam tarihi özet,kelam tarihi konu anlatımı,kelam tarihi dersi,kelam tarihi konuları,kelam tarihi sınava hazırlık,kelam tarihi çalışma notları,aü ilahiyat ders notları,ankara üni kelam tarihi pdf,ankara üni. kelam tarihi ders notu,ilahiyat bölümü öğrencileri için kelam tarihi pdf,ilahiyatçılar için kelam tarihi ders notu, ...


Makine Mühendisliği Deneyler 1 - 5 Deney Notu ders notu

İçindekiler: Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliğinde Deneyler I ders notudur. Makine mühendisliği deneyler 1 dersi 1-5. deneyleri içeren ders notudur. Isı iletimi, bir katı malzeme veya durgun akışkan içerisindeki sıcak bir bölgeden daha soğuk bir bölgeye doğru ısının geçmesidir.Makine mühendisliğinde deneyler 1 (MM401) ders notu içeriği: basınç sınır vanası akış kontrol valfi soğutma suyu debisinin ölçülmesi rotametre rotametre kesiti özgül yakıt tüketimi motor deneyi çeşitleri taşıt motorları deneyi stasyoner motor deneyi motorların geliştirme deneyi helisel yayon yay katsayısını nasıl belirlersiniz? amorisörün sönüm oranını nasıl belirlersiniz? yay sabiti ve sönüm oranı için hangi bağlantılar ve grafikler kullanılmalıdır? sönüm faktörünün tayini titreşim deneyinin çalışma prensibi ve ölçüm aletleri sistemin doğal frekansı kaç farklı yolla bulunur? titreşim nedir? serbest ve zorlanmış titreşim nedir? rezonans nedir? doğal frekans ve zorlama frekans nedir? sürekli titreşim genliğinin ölçülmesi ısı iletimi Fourier kanunu farklı yüzey sıcaklıklarına sahip silindirdeki ısı geçişi akışkan borusu deneyi örnek sorular ve çözümleriKaradeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Deneyler 1 dersinin 5 deney föyünden çıkarılmış nottur. Finaldeki sorular tamamen bu notlardan sorulmaktadır. Diğer makine mühendisliğinde deneyler 1 dersi arama kriterleri makine mühendisliğinde deneyler 1 pdf,makine mühendisliğinde deneyler 1 ders notları,makine mühendisliğinde deneyler 1 ders notları pdf,makine mühendisliğinde deneyler 1 özet,makine mühendisliğinde deneyler 1 konu anlatımı,makine mühendisliğinde deneyler 1 dersi,makine mühendisliğinde deneyler 1 konuları,makine mühendisliğinde deneyler 1 sınava hazırlık,makine mühendisliğinde deneyler 1 çalışma notları,ktü makina mühendisliği ders notları,karadeniz teknik üni makine mühendisliğinde deneyler 1 pdf,karadeniz teknik üni. makine mühendisliğinde deneyler 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için makine mühendisliğinde deneyler 1 pdf, makina mühendisleri için makine mühendisliğinde deneyler 1 ders notu ...


KTÜ Üretim Yöntemleri Ders Not Özeti ders notu

İçindekiler: Makine Mühendisliği Bölümü Üretim Yöntemleri I ders notudur. Yasin Alemdağ üretim yöntemleri 1 dersi ders notudur. Döküm, sıvı metalin şeklini aldığı kalıp boşluğa, yer çekimi sayesinde veya basınç altında doldurulduğu ve katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.Üretim yöntemleri 1 (MM301) ders notu içeriği: döküm döküm yönteminin prensibi ingot döküm yoluyla üretimin diğer yöntemlerden üstünlükleri döküm yönteminin sınırları dökümle yapılabilen parçalar ergime ısısı ergitme için gerekli ısı enerjisi döküm sıcaklığı döküm hızı gaz çözünürlüğü ve gaz giderme sıvı metallerdeki gaz çözünürlüğünün önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar akışkanlık döküm parametreleri katılaşma homojen çekirdeklenme homojen olmayan çekirdeklenme toplam katılaşma süresi katılaşma büzülmesi model çekme payı kum kalıba döküm yöntemi maçalar maçaların özellikleri sıkıcı ve besleyicilerin görevi besleyici yolluklar kum kalıbının kalitesini belirlemek için kumun çzellikleri yaş kum kalıplar kuru kum kalıplar kabuk kalıba döküm vakum kalıplama köpük polistiren yöntemi hassas döküm kalıcı kalıba döküm boşaltma döküm düşük basınçlı döküm vakumlu kalıcı kalıba döküm basınçlı döküm avantajları ve dezavantajları kalıp bozmada kullanılan yöntemler döküm hataları kaynak kaynağın avantajları ve dezavantajları kaynaklı bağlantı türleri ark kaynağı elektrik ark kaynağı gaz altı ark kaynağı özlü tel ark kaynağı tozaltı ark kaynağı ark saplama kaynağı Tungsten ınert gaz (TIG) kaynağı plazma ark kaynağı karbon elektrod ark kaynağı elektrik direnç kaynağı avantajları ve dezavantajları direnç nokta (punto) kaynağı direnç dikiş kaynağı direnç projeksiyon kaynağı çapraz tel kaynağı yakma alın kaynağı yüksek frekans direnç kaynağı oksi-yanıcı gaz kaynağı oksi-asetilen gaz kaynağı gaz basınç kaynağı oksi-yanıcı gaz ile kesme elektron ışın kaynağı lazer ışın kaynağı termit kaynağı katı hal kaynağı dövme kaynağı soğuk kaynak hadde kaynağı sıcak basınç kaynağı difüzyon kaynağı patlatma kaynağı sürtünme kaynağı sürtünme karıştırma kaynağı final konuları haddelemeyle delme (Mannesman yöntemi) direkt ve endirekt ekstrüzyon gererek şekillendirme iş parçası ve takımın yaptığı hareketler kapalı ve açık kalıpta dövme yöntemi arasındaki farklar ekstrüzyon işleminde ok başı çatlağın oluşma nedeni ısıtma için gerekli ısı enerjisi metal akış hızı metal akış debisi metalin kalıba dolma süresi Chvorinov kuralı haddeleme dövme bükme derin çekme talaşlı imalat tornalama delik delme konular ve formüllere de yer verilmiştir.Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü üretim yöntemleri dersi Yasin Alemdağ hocanın derste tutulmuş özet notlarıdır. Soruların büyük bir kısmı bu notlardan çıkmaktadır. Diğer üretim yöntemleri 1 dersi arama kriterleri üretim yöntemleri 1 pdf,üretim yöntemleri 1 ders notları,üretim yöntemleri 1 ders notları pdf,üretim yöntemleri 1 özet,üretim yöntemleri 1 konu anlatımı,üretim yöntemleri 1 dersi,üretim yöntemleri 1 konuları,üretim yöntemleri 1 sınava hazırlık,üretim yöntemleri 1 çalışma notları,ktü makina mühendisliği ders notları,karadeniz teknik üni üretim yöntemleri 1 pdf,karadeniz teknik üni. ders notu,makina mühendisliği bölümü üretim yöntemleri 1 pdf,makina mühendisliği bölümü öğrencileri için üretim yöntemleri 1 pdf,makine mühendisleri için üretim yöntemleri 1 ders notu, ...


Marmara Hukuk Medeni Usul Hukuku ders notu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Medeni Usul Hukuku I ders notudur. Medeni usul hukuku 1 ders notudur. Yargı, genel anlamda devletin hukuk düzeninin devam etmesi ve kişilerin subjektif haklarının korunması amacı güden faaliyettir. Devlet için hem bir hak hem de yükümlülüktür.Medeni usul hukuku 1 (HUK317) ders notu içeriği:medeni usul hukukuyargı çeşitleri mahkeme çeşitleriyetki ve görev hakimin yasaklılığı hakimin reddi merci tayini davada taraf sıfatı taraf değişikliliği tarafların temsili dava arkadaşlığı davaya müdahale davanın ihbarımedeni usul hukukuna hakim olan ilkeler dava şartları dava çeşitleridava açılması genişletme ve değiştirme yasakları Diğer medeni usul hukuku 1 dersi arama kriterleri medeni usul hukuku 1 pdf,medeni usul hukuku 1 ders notları,medeni usul hukuku 1 ders notları pdf,medeni usul hukuku 1 özet,medeni usul hukuku 1 konu anlatımı,medeni usul hukuku 1 dersi,medeni usul hukuku 1 konuları,medeni usul hukuku 1 sınava hazırlık,medeni usul hukuku 1 çalışma notları,mü hukuk ders notları,marmara üni medeni usul hukuku 1 pdf,marmara üni. medeni usul hukuku 1 ders notu,hukuk bölümü öğrencileri için medeni usul hukuku 1 pdf,hukukçular için medeni usul hukuku 1 ders notu, ...


Marmara Hukuk Kıymetli Evrak Hukuku ders notu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Kıymetli Evrak Hukuku I ders notudur. Kıymetli evrak hukuku 1 özet ders notudur. Makbuz senedi, bir antrepodaki malın mülkiyet hakkını temsil eden mülk hakkının konu edindiği kıymetli evraktır.Kıymetli evrak hukuku 1 (HUK401) ders notu içeriği: Kıymetli evrak hukuku özetikıymetli evrak hukukuna girişkıymetli evrakın unsurlarıayırımlardevir şekline göre kıymetli evrakkıymetli evrak türünün değiştirilmesikambiyo senetlerikambiyo senetlerinde temsilpoliçebonociroavalibrazın hukuki sonuçlarıDiğer kıymetli evrak hukuku 1 dersi arama kriterleri kıymetli evrak hukuku 1 pdf,kıymetli evrak hukuku 1 ders notları,kıymetli evrak hukuku 1 ders notları pdf,kıymetli evrak hukuku 1 özet,kıymetli evrak hukuku 1 konu anlatımı,kıymetli evrak hukuku 1 dersi,kıymetli evrak hukuku 1 konuları,kıymetli evrak hukuku 1 sınava hazırlık,kıymetli evrak hukuku 1 çalışma notları,mü hukuk ders notları,marmara üni kıymetli evrak hukuku 1 pdf,marmara üni. kıymetli evrak hukuku 1 ders notu,hukuk bölümü öğrencileri için kıymetli evrak hukuku 1 pdf,hukukçular için kıymetli evrak hukuku 1 ders notu, ...


Aktüerya Olasılık Ders Notları ders notu

İçindekiler: Aktüerya Bilimleri Bölümü Olasılık ve İstatistik II ders notudur. Olasılık ve istatistik 2 ders notudur. Permütasyon, n tane nesneyi sıralamak ve bir sırada düzenlemektir.Olasılık ve istatistik 2 (AKT108) ders notu içeriği:permütasyondairesel düzenkombinasyoniki terimli teoremigenel iki teoremirastgele deneyrastgele olaykesin olayolanaksız olayayrık olaytümleyen olayörneklem uzayı (olay uzayı)elementer olaybirleşik olayklasik olasılık tanımıkoşullu olasılıkbağımsızlıktam bağımsızlıktoplam olasılık formülübayes teoremirastlantı değişkenidağılım fonksiyonusürekli rastlantı değişkeniuygulama sorularıçok değişkenli dağılımlarsürekli rastlantı değişkeni için bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonumarjinal dağılımlarkesikli rastlantı değişkenibinom dağılımıbernoulli dağılımıgeometrik dağılım Diğer olasılık ve istatistik 2 dersi arama kriterleri olasılık ve istatistik 2 pdf,olasılık ve istatistik 2 ders notları,olasılık ve istatistik 2 ders notları pdf,olasılık ve istatistik 2 özet,olasılık ve istatistik 2 konu anlatımı,olasılık ve istatistik 2 dersi,olasılık ve istatistik 2 konuları,olasılık ve istatistik 2 sınava hazırlık,olasılık ve istatistik 2 çalışma notları,hü aktüerya bilimleri ders notları,hacettepe üni olasılık ve istatistik 2 pdf,hacettepe üni. olasılık ve istatistik 2 ders notu,aktüerya bilimleri öğrencileri için olasılık ve istatistik 2 pdf, ...