Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


YBS Yöneylem Araştırması-1 ders notu

İçindekiler: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yöneylem Araştırması I ders notudur. Yöneylem araştırması 1 ders notudur. Doğrusal varsayıma göre bir işletmenin girdileriyle çıktıları arasında doğrusal bir ilişki vardır. Üretim düzeyi artarken aynı zamanda üretim girdisi de artar.Yöneylem araştırması 1 (YBS305) ders notu içeriği: doğrusal programlamayla ilgili varsayımlar ve tanımlar doğrusal programlama problemlerinin çözümünde kullanılan tanımlar doğrusal programlama problemlerinin özellikleri örnek sorular ve çözümleri simplex algoritma ac çözümü primal problem dual problem transport modelleri örnek soru ve çözümleri 3. Sınıfta göreceğiniz İstatistik tabanlı bir ders konusudur.İlk dönemin başlangıç notlarıdır. Diğer yöneylem araştırması 1 dersi arama kriterleri yöneylem araştırması 1 pdf,yöneylem araştırması 1 ders notları,yöneylem araştırması 1 ders notları pdf,yöneylem araştırması 1 özet,yöneylem araştırması 1 konu anlatımı,yöneylem araştırması 1 dersi,yöneylem araştırması 1 konuları,yöneylem araştırması 1 sınava hazırlık,okü yönetim bilişim sistemleri ders notları,osmaniye korkut ata üni yöneylem araştırması 1 pdf,osmaniye korkut ata üni. yöneylem araştırması 1 ders notu,yönetim bilişim sistemleri bölümü öğrencileri için yöneylem araştırması 1 pdf,ybs yöneylem araştırması 1 ders notu, ...


KAÜ İngilizce Kısım 5 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Yabancı Dil I ders notudur. İngilizce 1 ders notu 5. bölümüdür. Yabancı dil 1 (YDL181) ders notu içeriği: ıf clauses relative clauses present perfect tense Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 özet,yabancı dil 1 konu anlatımı,yabancı dil 1 dersi,yabancı dil 1 konuları,yabancı dil 1 sınava hazırlık,yabancı dil 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni yabancı dil 1 pdf,karabük üni. yabancı dil 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için ingilizce 1 pdf,makina mühendisleri için yabancı dil 1 ders notu, ...


KAÜ İngilizce Kısım 4 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Yabancı Dil I ders notudur. İngilizce 1 ders notu 4. bölümüdür. Yabancı dil 1 (YDL181) ders notu içeriği: artıcle comparative and superlative since for present continuous be going to functions adjectives modals abligation suffixes modals mustDersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır.Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 özet,yabancı dil 1 konu anlatımı,yabancı dil 1 dersi,yabancı dil 1 konuları,yabancı dil 1 sınava hazırlık,yabancı dil 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni yabancı dil 1 pdf,karabük üni. yabancı dil 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için ingilizce 1 pdf,makina mühendisleri için yabancı dil 1 ders notu, ...


KAÜ İngilizce Kısım 3 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Yabancı Dil I ders notudur. İngilizce 1 ders notu 3. bölümüdür. Yabancı dil 1 (YDL181) ders notu içeriği: home life simple present perfect tense for and since present perfect simple past pre-intermediate simple past past cont. verbs clouse time experission Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 özet,yabancı dil 1 konu anlatımı,yabancı dil 1 dersi,yabancı dil 1 konuları,yabancı dil 1 sınava hazırlık,yabancı dil 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni yabancı dil 1 pdf,karabük üni. yabancı dil 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için ingilizce 1 pdf,makina mühendisleri için yabancı dil 1 ders notu, ...


KAÜ İngilizce Kısım 2 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Yabancı Dil I ders notudur. İngilizce 1 ders notu 2. bölümüdür. Yabancı dil 1 (YDL181) ders notu içeriği: what did they do? talking about news an e-mail about an event meeting travelling possesive's special days Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 özet,yabancı dil 1 konu anlatımı,yabancı dil 1 dersi,yabancı dil 1 konuları,yabancı dil 1 sınava hazırlık,yabancı dil 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni yabancı dil 1 pdf,karabük üni. yabancı dil 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için ingilizce 1 pdf,makina mühendisleri için yabancı dil 1 ders notu, ...


KAÜ İngilizce Kısım 1 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Yabancı Dil I ders notudur. İngilizce 1 ders notu 1. bölümüdür. Yabancı dil 1 (YDL181) ders notu içeriği:A1 seviye countries and nationalities work and study possesive adjective describing people and things family time home weather seasons tensesDersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır.Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 özet,yabancı dil 1 konu anlatımı,yabancı dil 1 dersi,yabancı dil 1 konuları,yabancı dil 1 sınava hazırlık,yabancı dil 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni yabancı dil 1 pdf,karabük üni. yabancı dil 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için ingilizce 1 pdf,makina mühendisleri için yabancı dil 1 ders notu, ...


KBÜ Fizik 2 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Genel Fizik II ders notudur. Genel fizik 2 ders notudur. Topraklama, bir iletkeni iletken bir tel veya bakır boruyla toprağa bağlama işlemidir.Genel fizik 2 (FIZ186) ders notu içeriği: Elektrik yükü ve elektrik alanlarıelektrik yüklerinin özellikleri yalıtkanlar ve iletkenler topraklamaCoulomb yasası elektrik alan elektrik alan çizgileri düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi Gauss yasası elektrik akısı gauss kanunu örneklerDiğer genel fizik 2 dersi arama kriterleri genel fizik 2 pdf,genel fizik 2 ders notları,genel fizik 2 ders notları pdf,genel fizik 2 özet,genel fizik 2 konu anlatımı,genel fizik 2 dersi,genel fizik 2 konuları,genel fizik 2 sınava hazırlık,genel fizik 2 çalışma notları,kbü makine mühendisliği ders notları,karabük üni genel fizik 2 pdf,karabük üni. genel fizik 2 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için genel fizik 2 pdf,makina mühendisleri için genel fizik 2 ders notu, ...


KBÜ Strenght Of Materials 1 ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Strength of Materials I ders notudur. Mukavemet 1 ders notudur. Kesit alanı aniden değişen bir malzemede gerilme maruz kalırsa kesit geçiş noktalarında gerilim yoğunlaşması olur.Strength of materials 1 (MCE217) ders notu içeriği:gerilim yoğunlaşması örnekler artık stres örnek problemleri gerilme çekme gerilimi basma gerilimi kesme gerilimi tokluk sertlik vickers sertliği tepki kuvvetleri kesme gerinimi elastikiyet modülü kesme elastikiyet modülü Diğer strength of materials 1 dersi arama kriterleri strength of materials 1 pdf,strength of materials 1 ders notları,strength of materials 1 ders notları pdf,strength of materials 1 özet,strength of materials 1 konu anlatımı,strength of materials 1 dersi,strength of materials 1 konuları,strength of materials 1 sınava hazırlık,strength of materials 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni strength of materials 1 pdf,karabük üni. strength of materials 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için strength of materials 1 pdf,makine mühendisliği strength of materials 1 ders notu,mm mukavemet 1 ders notları, ...


KBÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Lozan antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren antlaşmadır.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AIT181) ders notu içeriği: lozan barış antlaşması antlaşma şartları ve sınırları siyasi alanda yapılan inkılaplar çok partili hayata geçiş denemeleri inkılaplar türk tarih kurumunun kurulması türk dil kurumunun kurulması toplumsal alanda yapılan inkılaplar ekonomik alanda yapılan inkılaplar anayasal sistemin kurulması ve gelişimi örnek sorularDiğer atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi arama kriterleriatatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notları pdf,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 özet,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 konu anlatımı,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 konuları,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 sınava hazırlık,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üni atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,karabük üni. atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 pdf,makine mühendisleri için atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notu,kbuzem atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1, ...


KAÜ Machine Tools ders notu

İçindekiler: Makina Mühendisliği Bölümü Machine Tools ders notudur. Makine elemanları (makel) ders notudur. Machine tools (MCE313) ders notu içeriği:theory of metal machining material removel processes overview of machining technology types of machining operations the cutting tool slap millingface milling cutting tool technology tool materials cemented carbides tool geometryDiğer machine tools dersi arama kriterleri machine tools pdf,machine tools ders notları,machine tools ders notları pdf,machine tools özet,machine tools konu anlatımı,machine tools dersi,machine tools konuları,machine tools sınava hazırlık,machine tools çalışma notları,kbü makina mühendisliği ders notları,karabük üi machine tools pdf,karabük üni. machine tools ders notu,makine mühendisliği bölümü öğrencileri için machine tools pdf,makine mühendisleri için machine tools ders notu,makel,makine elemanları ders notu, ...