Ders Notları Aramaişletme Ders notları arama sonuçları : Toplam 1266 ders notu bulundu...


Türk Vergi Sistemi Ünite 1

İçindekiler: İktisat Bölümü Türk Vergi Sistemi ders notudur. Türk vergi sistemi 1. ünite ders notudur. Türk vergi sistemi (MLY305) ders notu içeriği: türk vergi sistemi tarihi gelir vergilerinin kompozisyonu gelir vergisine konu olan kazanç ve iratlar gelir vergisinde tam mükellefler bilanço esnasında vergiye tabi olan ticari kazanç sahipleri ve şekli yükümlülükleri işletme hesabı esasında tic ...


Finansa Muhasebe 2 (Tam Not 1)

İçindekiler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Finansal Muhasebe II ders notudur. Finansal muhasebe 2 ders notu 1. bölümüdür. Finansal muhasebe 2 (MUH119) ders notu içeriği:finansal muhasebe borçlar ve sermaye kavramı envanter değerleme ölçütleri işletme karının belirlenmesinde yaklaşımlar örnekler kasa hesabı kasa fazlalığı ve nedenleri finansal muhasebe soru çözümleri ...


İÜC Bilim Felsefesi ve Tarihi

İçindekiler: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bilim Felsefesi ve Tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi ders notudur. Bilim felsefesi ve tarihi (JEMU2077) ders notu içeriği: bilimin toplumda algılanışına yönelik anlamı ve kapsamı bilimi niteleyen özellikler bilimsel yöntemin aşamaları bilimin oluşumu ve işlevi üzerine iki farklı görüş bilimsel açıklama bilimde nedenselliği yer bilimlerinden ...


İŞL 207 PAZARLAMANIN TEMELLERİ

İçindekiler: İşletme Bölümü Pazarlamanın Temelleri ders notudur. Pazarlamanın temelleri ders notudur. Pazarlamanın temelleri (ISL231) ders notu içeriği:pazarlama nedir? pazarlama karması pazarlama çevresi ürün ve hizmet ürün ve hizmetlerin sınıflandırılması ürün ve hizmet kararları hizmet pazarlaması marka stratejisi kuvvetli markanın oluşturulması ürün geli ...


İBÜ Araştırma Yöntem ve Teknikleri

İçindekiler: İşletme Bölümü Araştırma Yöntem ve Teknikleri ders notudur. Araştırma yöntem ve teknikleri ders notudur. Araştırma yöntem ve teknikleri ders notu içeriği: araştırma işletme araştırması çeşitleri işletme yöneticisi ve araştırma işletme içi ve dışı araştırmalar işletme araştırmaları ve etik bilimsel araştırma ve özellikleri bilimsel araştırma süreci geniş problem a ...