Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 365 ders notu bulundu...


YTÜ Fizik 1 Bölüm 5-6

İçindekiler: Kimya Bölümü Fizik I ders notudur.Fizik 1 ders notudur.Fizik 1 (FIZ1001) ders notu içeriği:Bölüm 5 (Hareket Kanunları): Kuvvet, Newton Yasaları, Eylemsizlik Kanunu, Newtonun ikinci yasası, Etki-Tepki Prensibi, Kütle çekim kuvveti, Kütle-Ağırlık, Gerilme Kuvveti, Normal Kuvveti, Sürtünme Kuvveti, asansör örnekleri. Bölüm 6 (Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları): Merkezcil Kuvvet, Eylemsiz refe ...


YTÜ Fizik 1 Bölüm 1-2-3-4

İçindekiler: Kimya Bölümü Fizik I ders notudur. Fizik 1 ders notudur. Fizik 1 (FIZ1001) ders notu içeriği:Bölüm 1 (Fizik ve Ölçme): Temel büyüklükler, Boyut Analizi, Birim Analizi Bölüm 2 (Tek Boyutta Hareket): Yer değiştirme, ortalama hız, ani hız, ortalama ivme, ani ivme, sabit ivmeli hareket, zamansız hız denklemi, Serbest Düşme Hareketi, örnekler Bölüm 3 (Vektörler): Skaler (iç) çarpım, vektörel çarpım özellikleri ...


CBÜ Hububat Teknolojisi

İçindekiler: Gıda Mühendisliği Bölümü Hububat Teknolojisi ders notudur. Hububat teknolojisi final ders notudur. Ülkemizde üretim miktarı ton/yıl olarak buğday 20 milyon ton, mısır 4 milyon ton, arpa ise 7 milyon ton olarak üretilir.Hububat teknolojisi (GMD3106) ders notu içeriği:Hububatın fiziksel özellikleriHububat KimyasıBuğdayın kalitesini belirlemede kullanılan ekipmanlarD ...


Koordinasyon Bileşiklerinin Manyetik Özellikleri

İçindekiler: Kimya Bölümü Anorganik Kimya II ders notudur. Anorganik kimya 2 ders notudur. Anorganik kimya 2 ders notu içeriği:Koordinasyon Bileşiklerinin Manyetik Özellikleri Jahn-Teller Bozulması Örnekleri [Fe(CN)6]3- [Fe(CN)6]4- [CoF6]3- [Co(NH3)6]3+ komplekslerinin KAKE Manyetik özellikleri ve manyetik momentleri Cr3+ iyonunun oktahedral (düzgün sekizyüzlü) ve tetrahedral (düzgün dörtyüzlü) ya ...


Mersin Üniversitesi İmal Usulleri

İçindekiler: Makine Mühendisliği Bölümü İmal Usulleri ders notudur. İmal usulleri vize ve final ders notudur. İmal usulleri (MM323) ders notu içeriği: imalat için planlama tablosu temel imalat yöntemleri kovalent bağ ve özellikleri metalik bağ ve özellikleri soy metaller malzeme kusurları noktasal hatalar çizgisel hatalar malzeme deformasyonu gerilme ...