Ders Notları Aramakimya Ders notları arama sonuçları : Toplam 369 ders notu bulundu...


KIM121 Güz Dönemi 2. Hafta Ders Notları

İçindekiler: Kimya Mühendisliği Bölümü Temel Kimya I ders notudur. Temel kimya 1 ders notudur. Temel kimya 1 (KİM121) ders notu içeriği: Bazik Ortamda Iyon-elektron YöntemiKimyasal Stokiyometri (sınırlayıcı reaktif ve verim yüzdesi) Atomun Yapısı (elektron, proton, nötron, atom çekirdeği ve yapılan deneyler)Kütle Spektrometresi ve Elektronik IşımaTemel kimya 1 güz dönemi 2. hafta ders n ...


KIM121 Güz Dönemi 1. Hafta Ders Notları

İçindekiler: Kimya Mühendisliği Bölümü Temel Kimya I ders notudur. Temel kimya 1 ders notudur. Temel kimya 1 (KİM121) ders notu içeriği: Kimyanın Temel YasalarıKimyasal Hesaplamalar (mol ve akb kavramları)Kimyasal Formüllerin Bulunması (ampirik, molekül ve yapısal formüller)Reaksiyon ve Reaksiyon Denklemleri (Yükseltgenme sayısının bulunması için kurallar)Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi, ...


UÜ Kimya Laboratuvarı Deney Raporları

İçindekiler: Kimya Bölümü Genel Kimya Laboratuvarı I ders notudur. Genel kimya lab 1 ders notudur. Genel kimya laboratuvarı 1 (KMY1053) ders notu içeriği:Temel laboratuvar bilgisi ölçümler istatistikler ve stokiyometri deneyikimyanın temel kanunları ve gravimetrik miktar analizi deneyi kristallendirme deneyidamıtma (destilasyon) deneyiKimya öğrencileri için Genel Kimya Laboratuvarı 1 ders ...


SUBÜ Kimya 3. Bölüm

İçindekiler: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kimya ders notlarıdır. Kimya ders notudur. Kimya (KIM111) ders notu içeriği: asitler ve bazlar Kimya ders notları ilk haftadan 14. haftaya kadar notlar alınmıştır sağlam notlardır dersi geçersiniz.Diğer kimya dersi arama kriterleri kimya pdf,kimya ders notları,kimya ders notları pdf,kimya özet,kimya konu anlatımı,kimya dersi,kimya konul ...


SUBÜ Kimya 2. Bölüm

İçindekiler: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kimya ders notlarıdır. Kimya ders notudur. Kimya (KIM111) ders notu içeriği: örnek sorular ve çözümleri maddenin halleri maddenin plazma hali katılar kristal türleri iyonik katılar sıvıların özellikleri erime ısısı gazlar çözeltilermolariteKimya ders notları ilk haftadan 14. haftaya ...