Ders Notları Aramatarih Ders notları arama sonuçları : Toplam 769 ders notu bulundu...


MAKÜ Gastronomi Bilimine Giriş

İçindekiler: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi Bilimine Giriş ders notudur. Gastronomi bilimine giriş ders notudur. Gastronomi bilimi, yiyecek içecek ile ilgili her türlü hakikate ulaşma çabasıdır. Gastronomi bilimine giriş ders notu içeriği: gastronomi bilimine giriş gastronomi tanımlarıpratik gastronomi teknik gastronomi gastronomi ve turizm pişirme < ...


Türk Kültürü Tarihi

İçindekiler: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türk Kültürü Tarihi ders notudur. Türk kültürü tarihi final ders notudur. İslamiyetten önce Türkler devlete il veya el demişlerdir. Türkler Hükümdarlarına Şanyü,Tanhu, Hakan, Han, Yabgu, İlteber, İdi-kut,gibi ünvanlar vermişlerdir. Türklerde devlet yönetimi kağan, ayukı (hükü­met) ve kurultaydan oluşmaktadır. Ülke hanedanın ortak malı sayılıyordu. Kağanın oğlu küçükse yerine kağanın kardeşi geçebilir. İkili ...


Roma Hukuku II İustiniaus Dönemi

İçindekiler: Hukuk Bölümü Roma Hukuku II ders notudur.Roma hukuku 2 ders notudur. İustiniaus'un ölümünden sonra eski klasik hukuku yeniden canlandırma çabaları yeniden hızlandı. Roma hukuku biliminin gelişmesinde doktrinler bakımından üç büyük aşama vardır. Bunlar skolastik doktrin, hümanist doktrin, tabii hukuk doktrini ve tarihi mektep dönemleridir.Roma hukuku 2 (HUK108) ders notu içeriği:skolastik dönem ...


HÜ Roma Hukuku I

İçindekiler: Hukuk Bölümü Roma Hukuku I ders notudur. Roma hukuku 1 ders notudur. Roma hukuku hiçbir zaman türk toplumlarında doğrudan doğruya geçerli olmamıştır. Roma hukuku avrupadaki hukukun temelidir. Kavimler göçü sonundaki siyasal parçalanma eski roma kültürünün özellikle hukuk sisteminin izleri bu topraktan silememiştir.Roma hukuku 1 (HUK107) ders notu içeriği: Roma hukuku'na tarihi giriş ve kaynaklar ...


AÖF Genel işletme 1. Ünite

İçindekiler: Kamu Yönetimi Genel İşletme ders notudur. Genel işletme 1. ünite ders notudur. İnsan ihtiyaçlarını giderecek sorunlarını çözecek beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten çoğu kez kar amacı güden ekonomik teknik ve sosyal girişimlere işletme denir.Genel işletme (İŞL107U) ders notu içeriği: işletme kavramı işl ...